O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 156

Umělecká porota udělila první cenu 25.000 Kč návrhu vypracovanému sochařem Makovským a architektem Fragnerem.
Rozdělení obou škol. První písemná zpráva o škole novoměstské jest z r. 1594. Byl pro ni koupen dům na Malé ulici, jenž r. 1596 byl vyměněn za dům č. 122 (rodný dům Štursův na Vratislavově náměstí). Také tento dům byl vyměněn za dům č. 121, jenž byl dřevěný a málo prostorný. R. 1608 dal tento dům přestavěti z kamene tehdejší ředitel velkostatku Šebestian Želechovský ze Želechova. Na paměť toho byla na dům zasazena pamětní deska.

Strana č. 155

před obecními budovami na Vratislavově náměstí. Majitelé domů na tomtéž náměstí následovali příkladu obce, a tak byla vydlážděna strana jmenovaného náměstí od č. 125 až k domu č. ... drobnými žulovými kostkami, čímž bylo město značně zvelebeno a okrášleno. 1 m2 dlažby i s položením byl placen 33 Kč. S touto úpravou města spojena byla také úprava Školní ulice, již svým nákladem vydláždilo Hospodářské družstvo.

Strana č. 154

Dne 11. března konala se valná schůze ženského odboru, při níž vzpomenuto 30ti leté práce spolku. Ústřednímu výboru bylo odvedeno 19.840 Kč, různým ochranným národním spolkům 1300 Kč, české škole v Šumvaldě 4.810 Kč, české škole v Popicích 2.300 Kč, celkem 28.250 Kč, v čemž jsou zahrnuty částky peněžní z doby před světovou válkou.

Strana č. 153

Sázecí tiskárenský stroj v Novém Městě. 21/2 1909 bylo v Novém Městě založeno Vydavatelské družstvo, jež od té doby vydává týdeník Horácké listy. 9/12 1917 zakoupilo družstvo knihtiskárnu, jež byla stále rozšiřována. V lednu letošního roku zakoupen byl sázecí stroj Linotyp za 60.000 Kč, na němž 18. ledna se začalo pracovati. Stroj stal se velikou výhodou pro podnik. Bohužel dva dělníci tímto strojem byli vyřaděni z práce.

Strana č. 152

Osmdesát let Františka Koudely říd. uč. v. v. Zasloužil si plnou měrou toho, aby jména jeho bylo v této knize vzpomenuto. Narodil se 11. ledna 1857 v malé vesničce Chroustově, kde otec jeho porybným u velkostatku. Po vychození 2 tříd německé školy v Jihlavě studoval na českém gymnasiu v Brně, z něhož přešel na učitelský v Brně, kdež r. 1877 maturoval. Vrátiv se do rodného kraje působil na školách v Bobrové, Novém Veselí, Novém Městě, v Něm. Rudolci a posledně v Olešné, odkudž r. 1917 odešel na odpočinek do Nového Města.

Strana č. 151

1937
Jako v letech předešlých, tak i pro tento rok připraveno bylo hospodaření obecní 20. listopadu 1936, kdy ve schůzi obecního zastupitelstva přijat byl obecní a školní rozpočet.
Dle tohoto rozpočtu činí
řádná potřeba       563.879 Kč
řádná úhrada       386.108 „
tudíž schodek       177.771 „
Na úhradu tohoto schodku bude se vybírati 200 % přirážka k dani činžovní s očekávaným výnosem         45.064 „
400 % přirážky k daním ostatním s očekávaným výnosem 132.747 „

Stránky