O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 176

Úmrtí ředitelky Marie Fialové. Dne 28/12 zemřela v Jevíčku ředitelka měšťanské školy Marie Fialová ve věku 56 roků. Zvěčnělá narodila se v Novém Městě z rodiny, která žila zde již asi 300 roků. Po vychození měšťanské školy v Novém Městě a učitelského ústavu působila jako učitelka v Jamách, Zvoli, v Novém Městě na Mor. od r. 1912–1937 v Jevíčku jako odb. učitelka, poslední tři roky jako ředitelka. Dne 1/5 1937 odešla na odpočinek do svého rodiště, ale již 9/12 1937 vrátila se do kraje a místa, kde 25 roků působila a pracovala.

Strana č. 175

úřad, aby se přesvědčil o nutnosti stavby budovy pro poštu a ostatní úřady.
Dne 19. prosince 1937 byl na náměstí vztyčen IX. strom republiky, u něhož promluvil o významu péče o mládež prof. Jos. Mikulec. Do pokladnice u stromu bylo následujících dnů vloženo 2400 Kč.

Strana č. 174

15/4 1937 schválil zemský výbor, aby okres učinil výpůjčku dva a půl milionů Kč na stavbu nemocnice. V měsíci prosinci bylo započato s lámáním kamene a odvážením cihel na staveniště. Povozy poskytli zdarma rolníci z některých obcí, z čehož vidno, že i venkovské obyvatelstvo chápe a uznává důležitost podniku pro celý okres.

Strana č. 173

měnou za pozemek 25 a 79 m2 veliký náležející obci Novému Městu, Josef Tulis čís. k. 1199/2 8 a za 2294 Kč, Alois a Ludmila Jebavých č. k. 1203/2 34 a 14 m2, č. k. 1203 1 a 35 m2 celkem za 10.178 Kč, Karel a Marie Gregorovi č. k.  1206/6 95 a 94 m2, č. 1207 16 a 20 m2, 1209 16 a 80 m2, č. 2549/2 2 a 52 m2 celkem za 38.585 K, Šír Jiří a jeho sestra Božena Šírová č. k. ...

Strana č. 172

Stavba okresní nemocnice. Dne 14. února 1936 bylo ve schůzi obecního zastupitelstva usneseno, aby zemské zdravotní radě byla podána žádost o zřízení nemocnice v Novém Městě. Návrh tento byl jednomyslně přijat. Všichni členové obecního zastupitelstva uznávali výhody, které bude město míti ze zřízení nemocnice. Snad žádný jiný veřejný podnik v Novém Městě nebyl obyvatelstvem Nového Města přijat tak příznivě jako tento. Méně příznivě bylo však zřízení nemocnice v Novém Městě přijato v sousedních městech Žďáře a Bystřici n. P.

Strana č. 171

zemřelém staviteli J. Sadílkovi za 145.000 Kč s poplatky za 160.000 Kč. Dům tento byl opraven nákladem 30.000 Kč a byl k němu přistaven sál, tělocvična a spolkové místnosti nákladem 300.000 Kč. Plány pracovali architekti Kincl, Krča a Tobek z Prahy. Stavební dohled měl zednický mistr F. Šmída. Svěcení základního kamene bylo vykonáno za účasti členstva a hostí 15. srpna 1936. Do základního kamene byly vloženy běžné mince a pamětní listina s nejdůležitějšími zprávami města a státu.

Strana č. 170

U nádraží v Novém Městě postaveno skladiště na vápno za 12.000 Kč, postavena čisticí stanice jetelových semen za 28.000 Kč a čistící stanice lněných semen za 12.000 Kč, čisticí stanice obilná za 59.000 Kč. Z uvedeného vidno, že podnik má neobyčejný význam hospodářský nejen pro město, ale pro celý kraj.

Strana č. 169

R. 1929 koupilo od velkostatku Hrádek Hospodářské družstvo za 345 tisíc Kč. Družstvo nabídlo ke koupi Hrádek na stavbu okresního domu. Jelikož stavební místo nebylo by pro okresní dům stačilo a byl by se musel přikoupiti ještě sousední dům č. 127, nebyla tato nabídka okresem přijata a budova pro okresní úřad byla postavena na č. 12. Hospodářské družstvo Hrádek nákladem 260.000 Kč v letech 1935 až 1937 přistavělo, při část starobylé budovy byla odbourána, čímž přilehlá školní ulice byla rozšířena na ... m. Prostora za Hrádkem byla vydlážděna žulovými kostkami.

Strana č. 168

né telegramy rodině zesnulého, panu presidentu republiky Dr. Ed. Benešovi a předsedovi vlády Dr. Milanu Hodžovi. Dne 26/9 byla v sokolovně Okresním osvětovým sborem uspořádána tryzna za presidenta Osvoboditele, při níž spolek Smetana zapěl Foerstrův sbor Z osudu rukou a významu presidentově promluvil prof. Frant. Švanda z Brna.

Strana č. 167

a sklání se hluboce před velikostí jeho díla. Všichni cítí, že odešel nám veliký člověk, jenž representoval v našem národě svojí neohrožeností a houževnatostí odvěký vítězný duch nejslavnější naší minulosti. Odešel muž neskonalých zásluh o svůj národ a stát. Cizina vyslovuje se s velikým uznáním o velikém významu Masarykově v evropské i světové politice a oceňuje jeho veliký charakter a mravní vzor.

Stránky