O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130

ší měšťanskou chlapeckou školu, obchodní akademii v Chrudimi, vybudoval závod otcem v malých rozměrech založený v rozsáhlý průmyslový podnik, jenž poskytuje výdělku četným rolníkům, kteří svážejí z lesů kulatinu, jež na pile zpracují. Závod zaměstnává po celý rok celou řadu rodin při tření lnu a zpracování dříví. Má tudíž jeho závod vybudovaný s houževnatou energií, obchodní solidností hospodářský význam pro celý kraj. Jan Kadlec jest ve veřejnosti činný v kuratoriu církve evangelické českobratrské a obecním zastupitelstvu.

Strana č. 129

autogaráže, hostinského pokoje do výměry 40 m2 30 Kč, od 40 m2  do 70 m2 50 Kč, z místností výrobních do výměry 25 m2 20 Kč, od 25 m2 – 40 m2 30 Kč, od 40 m2 do 70 m2 40 Kč, přes 70 m2 50 Kč. Z chlévů pro 2 kusy dobytka 20 Kč, 3–4 kusy 30 Kč, 5–6 kusů 40 Kč, 7–10 kusů 50 Kč, přes 10 kusů 60 Kč.

Strana č. 128

6. stavební dozor, komisionelní výlohy   15.000
7. interkalární úrok z vypůjčených peněz, do kolaudace          40.000
     celkový náklad  Kč  1,635.720
Tento náklad bude uhrazen:
1. Výpůjčkou v Obecní spořitelně Kč   70.000
2.        „          z přídělu půjčky práce  500.000
3.        „          od Ústř. sociální pojišťovny  700.000
4.        „          od Nadačního velkostatku v Novém Městě na Moravě   60.000
5.        „          a dary od občanů    35.902
6. příspěvkem min. sociální péče  120.000

Strana č. 127

Činnost veřejné obecní knihovny v Novém Městě 1935. Obecní knihovna neměla doposud stálé místnosti. Byla umístěna v šatně u tělocvičny obecné a měšťanské školy, v obecním hostinci na Obecníku, ve třídě obecné a měšťanské školy ve II. poschodí, v budově velkostatku č. 1, v hotelu Filipi. Když bylo postaveno hasičské skladiště, přenesena byla knihovna do místností v I. poschodí, a tím po dlouhém putování konečně upravena pro ni stálá místnost.

Strana č. 126

v sokolovně slavností, již uspořádal Okresní osvětový sbor. O významu pres. T. G. Maraska promluvil prof. reálky Mikulec, prof. Podloucký zazpíval arii Bohuslava z opery Jakobín a Vlasti má milená, pěvecký spolek Smetana zazpíval Pozdrav presidentu, Chorál národa českého, Zdráv buď presidente náš a státní hymnu. Žáci a žákyně III. tř. měšťanské školy ve sboru přednesli Medkovu báseň Vůdce.

Stránky