O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 140

21/2 1909 založeno v Novém Městě Vydavatelské družstvo, jehož účelem bylo vydávati krajinský list Horácké listy. Byl jsem od založení jednatelem, pokladníkem a od r. 1932 předsedou Vydavatelského družstva. V r. 1917 koupilo družstvo od knihtiskaře Josefa Veselého tiskárnu za 40.000 Kč, 13/8 1918 od téhož majitele papírnický obchod za 6000 Kč a 5/5 1921 od vdovy po lékárníkovi Růžičkovi dům č. 119 na náměstí. Tím byl zřízen závod, jenž zaměstnává řadu lidí.

Strana č. 139

jako předseda (1921–1936). V této době opraveny střechy nákladem 20.000 Kč. R. 1927 opravena fasáda budovy školní nákladem 45.000 Kč, k čemuž získána subvence zemského výboru 8000 Kč, pořízena parketová podlaha do 8 místností, pořízeno 222 lavic, dle vzoru sestaveného říd. uč. Frant. Douškem v Králově Poli za 86.788 Kč. Různého zařízení školního bylo koupeno za 65.000 Kč, pomůcek školních bylo koupeno za 32.300 Kč. Toto vydání bylo umožněno tím, že od žáků měšťanské školy z obcí nepřiškolených bylo vybíráno nejprve 20 Kč, později 50 Kč, 60 Kč a 100 Kč.

Strana č. 138

1921 byla dívčí měšťanská škola přeměněna na školu smíšenou a postupně rozšířena na 6 tříd, a to 3 třídy dívčí a 3 třídy chlapecké, čímž chlapcům bylo umožněno dosáhnouti vyššího vzdělání.
Jako ředitel přičinil se o založení IV. třídy měšťanské školy, jež byla v Novém Městě zřízena r. 1919, první na zdejším okrese. Pro tuto třídu získal jsem státní subvenci v částce 3380 Kč.

Strana č. 137

odpočinek, odstěhovaly se, aneb zemřely. Doufám proto, že nebude pokládáno za zlé, jestliže při mém odchodu z veřejného života napíši několik slov sám o sobě.

Strana č. 136

1. lednem 1935 z prostředků fondů pro zemi Moravskoslezskou, rozhodl zemský výbor, že převezme úrokování a umořování 1,557.681 Kč z obecních dluhů Nového Města. Do této úpravy byly převzaty následující dluhy:
zápůjčka  zbytek z. úrok
původní             úmor
stavba reálky  200.000 120.073 6.453,90
koupě domu č. 207   30.000 25.500 1.370,60
kanalisace   40.000 36.000 1.935,50
úprava ulic   50.000 44.375 2.395,20
dlažba Masarykovy ul. 104.800  96.940 5.310,50
elektrisace 232.000 85.600 4.601

Strana č. 135

pro jz. Moravu. Jeho úsilím byla založena řada odborů, provedena organisace okrsků, přičiňoval se nejen o to, aby české děti chodily do české školy, ale snažil se, aby četnými přednáškami probouzelo národní uvědomění českých lidí po celé západní Moravě. Pracoval také národně politicky. Snažil se, aby při volbách obecních, zemských a říšských ve zněmčených krajích národ český dosáhl zastoupení, které mu právem náleželo. Po převratu byl mu svěřen velice důležitý úkol, aby v Brně zorganizoval české školství.

Strana č. 134

při níž byla přednesena na výšině u Třech křížů báseň Jaroslav Vrchlického Oheň. O významu mistra J. Husa promluvil farář církve československé Fr. Rydval, načež byla zazpívána píseň Hranice vzplála.

Strana č. 133

kynologického spolku, pěveckého spolku Smetany, členem představenstva Vydavatelského družstva a předsedou Sboru dobrovolných hasičů. Od r. 1914 jest členem obecního zastupitelstva a od r. 1926 starostou města. S touto funkcí souvisejí i četné jiné funkce. Jako starosta města jest předsedou kuratoria Horáckého musea, předsedou ředitelstva městské spořitelny, předsedou Okrašlovacího spolku, členem kostelního výboru, předsedou školního výboru živnostenské pokračovací školy.

Strana č. 132

Na toto znamení byla zhasnuta světla v celém městě a po městě procházely hlídky, jež kontrolovaly po celém městě, je-li všude zhasnuto, aneb světla zastřena. Kromě hlídek nesměl se nikdo na ulici zdržovati.

Strana č. 131

Výstava protiletecké obrany. Ve dnech 30/5 – 7/6 byla v místnostech domu č. 103 uspořádána výstava protiletecké obrany. Byly tu vystaveny různé diagramy, různé druhy masek, dělových střel, fotografie bomb, krytů. Výstava byla zahájena proslovem okresního hejtmana Dr. Al. Dvorzaka a G. Dobiáše, předsedy okresního výboru brannosti.

Stránky