O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104

by, při nichž vzpomenuto T. G. Masaryka. Školy obecná a měšťanská jakož i státní reálka uspořádaly školní slavnosti dopoledne dne 6/3. Obecná a měšťanská škola opakovaly program své slavnosti ve čtvrtek dne 7. března v sokolovně za přítomnosti rodičů. Čistý výnos této slavnosti byl věnován na stravování chudého žactva.
Tělocvičná jednota Sokol oslavila 85. narozeniny T. G. Masaryka přednáškou vzdělavatele Čes. obce sokolské Ant. Krejčího Masaryk a sokolstvo, 10/3 divadelní hrou R. Rollandovou Hra o lásce a smrti a 31/3 tělocvičnou akademií.

Strana č. 103

nejlepší zdraví. Slibujeme Vám, že naše občanstvo bude žít a pracovat v duchu Vašeho díla a Vašich zásad. Po schůzi zúčastnili se všichni členové obecního zastupitelstva slavnostní schůze okresního zastupitelstva, jež se konala v aule budovy státní reálky. Na této schůzi o významu T. G. Masaryka promluvil okresní hejtman Dr. K. Dvořák a člen okresního zastupitelstva J. Homolka. Při této schůzi byly rozděleny podpory žákům reálky, měšťanských, obecních a živnostenských škol z fondu Masarykova, jenž byl na zdejším okrese založen r. 1930 na paměť a uctění 80. narozenin T. G. Masaryka.

Strana č. 102

způsobená činila tehdy 267 Kč, na lokomotivě 1057 Kč. V tomtéž roce 14. září bylo na nádraží rameno vodovodního jeřábu postaveno nad koleje. Lokomotiva večerního vlaku rameno zachytila a rozbila, takže byla způsobena škoda 426 Kč. Útoky tyto páchal 30ti obuvnický pomocník Rudolf Kopřiva z Nového Města na Mor. Jihlavským krajským soudem byl odsouzen do žaláře na 6 měsíců.

Strana č. 101

prof. Fr. Procházka. Spolek měl původně jméno Bruslařský klub a udržoval kluziště na rybníku Cihelském a později na Kazmírovci. Od r. 1903 rozšířil spolek svoji činnost na lyžařství, jehož prvním průkopníkem od r. 1890 byl revírník H. Gabesam na Fryšavě. V r. 1910 byly v Novém Městě pořádány první lyžařské závody, při nichž dobyl vítězství Ing. Karel Mrkvička. Tehdy změněn byl název na Sportovní klub. V r. 1911 uspořádán byl v Novém Městě lyžařský kurs, vedený tehdy nejlepším lyžařem Boh. Hančem z Krkonoš. Od tohoto roku byly závody lyžařské pořádány každoročně. V r.

Strana č. 100

1935
Obecní rozpočet na rok 1935 byl v obecním zastupitelstvu usnesen takto:
potřeba při řádném hospodaření   541.004 Kč
úhrada                  187.994  „
schodek                                         353.010  „
jenž se uhradí 200 % přirážkou
k dani činžovní                                41.208  „
k daním ostatním 350 %                  98.757  „
neuhrazená část                                213.045 Kč
V mimořádném hospodaření bude
potřeba (náklad na vodovod)             1,550.000 Kč

Stránky