O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 114

Od komunismu ke kapitalismu, Skutečná pravda o sovětském Rusku, Sborník Podkarpatské Rusi, Spojené státy evropské. Jako poslanec a ministr hájí myšlenku, že tíseň hospodářská může se odstranit prováděním rozsáhlých místností.
Za zmínku stojí, že otec ministrův František Nečas, bývalý měšťan novoměstský, byl 27/8 1891 souzen se svým přítelem Karlem Böhmem před jihlavskou porotou pro výrok: „Ať žije republika!“ Slova tato byla prý pronesena 4/3 1891 na náměstí před radnicí.  

Strana č. 113

Volby do sněmovny, senátu, okresního a zemského zastupitelstva 19/5 1935. 26/5 v Novém Městě na Mor. dostaly jednotlivé strany následující počet hlasů:
strana sněmovna senát okres. zast. zem. zast.
republikánská (agrární) 239 214 231 217
soc. demokratická 116 96 133 110
nár. socialistická 292 268 245  270
komunistická 42 37 48 43
lidová 435 404 428 442
něm. soc. demokratická    2
Bund der d. Landwirte Volks Partei  2 2  3
Volkspartei    1
živnostenská 282 262 273 257
Henleinova str. 1   4

Strana č. 112

reální. Stavitel Josef Sadílek z ochoty vypracoval plány na stavbu reálky, jež byly uznány za nejlepší. Když stavitel Krudenc z Pardubic, jemuž stavba byla zadána, ohlásil konkurs, dokončil stavbu Josef Sadílek.

Strana č. 111

Aby nabyl hojných zkušeností, odebral se do Mnichova, kde pracoval na stavbě královských zámků bavorských. Získav hojných zkušeností, usadil se jako stavitel v Novém Městě na Mor.

Strana č. 110

Všeobecné vodné bude se vybírati dle počtu místností, zvláštní vodné dle skutečné spotřeby.
Všeobecné vodné bude činiti: ze světnice, kuchyně, prádelny, záchodu splachovacího 20.- Kč, koupelny 50.- Kč, záchodu nesplachovacího 10.- Kč, místnosti spolkové, obchodní, kanceláře, čekárny, ord. síně, skladiště, autogaráže do 40 m3 30.- Kč, 40–70 m2 40.- Kč, přes 70 m2 50.- Kč, z dílen do 25 m2 20.- Kč, 25 m2 – 40 m2 30.- Kč, 40–70 m2 40.- Kč, přes 70 m2 50.- Kč, z chlévů pro 2 kusy dobytka 20.- Kč, 3–4 kusy 30.- Kč, 5–6 kusů 40.- Kč, 7–10 kusů 50.- Kč, přes 10 kusů 60.- Kč.

Strana č. 109

100 kg olova     350 Kč
100 kg litinového zboží                230 Kč
1 m3 kulatiny na pažení    130 Kč
1 m3 fošen na lešení    370 Kč
betonové roury 1 m dlouhé (10 cm)  13.30 Kč, 20 cm 24 Kč, 30 cm 37.40 Kč
železné roury 1m běžný o průměru 40 50 60 80 100 125 150 mm
litinové    Kč 23.80 27 31.6 40 48.75 59.70 78.50
ocelové     23.80 27 31.6 40 47.75 59.70 78.50

Strana č. 108

Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 14/6 1935 za přítomnosti komisaře zemského úřadu Ing. Buličky. Z nabídek uvedených na str. 105. byly vyloučeny částky nákladu na domluvené přípojky, t. j. 111.000 Kč. Tím pořadí nabídek bylo změněno takto:
rozdíl
1. E. Káš, Brno    Kč 1,127.691,80 –
2. Ing. Jurnečka, Mor. Ostrava        1,164.350,60  3.15 %
3. Ing. J. Matička, Praha        1,165.133,-       3.21 %
4. Ing. A. Nesnídal, Praha        1,172.951,88 3.88 %
5. Ing. O. Nikl, Praha         1,188.331,03 5.20 %

Strana č. 107

Při sestavování rozpočtu na rok 1934 vyla dána ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 18/11 1933 částka 2,300.000 Kč na stavbu vodovodu. Ve schůzi obecního zastupitelstva 23/6 1933 bylo schváleno vykonati práce na zachycení pramenů. Na tuto práci podaly nabídky 3 firmy, a to:
E. Káš v Brně   74.215 Kč
A. Kunc v Hranicích  75.795 Kč
Ing. A. Nikl v Brně  79.225 Kč
Práce byly zadány fě E. Káš.
Před započetím těchto prací byly zakoupeny potřebné pozemky celkem 14.856 m2 za 24.469 Kč.

Strana č. 106

hud. a pěvecký spolek Smetana smíšený sbor B. Smetany Sláva Tobě, prof. reálky Dr. Vl. Hanák recitoval báseň J. Karníka Noc na Harusovci, o životním díle Štursově promluvil vrchní rada osvětové služby ing. arch. St. Sochor. Shromáždění odebrali se k rodnému domu Štursovu, kde po proslovu starosty města R. Litochleba zavěšen byl věnec na pamětní desku.

Strana č. 105

Soumrak rodu Jamborova. Novoměstský rodák MUDr. Josef Svítil pod pseudonymem Jan Kárník napsal r. ... povídku Soumrak rodu Jamborova. Látka k ní jest vzata z Nového Města na Moravě a Studnic. Tuto povídku dramaticky zpracovala Pavla Křičková. Říd. učitel Josef Pavelka ve Slavkovicích použil povídky ke zpracování libreta ke zpěvohře Soumrak. Zpěvohru tuto za vedení skladatelova nacvičil hudební a pěvecký spolek Smetana a poprvé byla s úspěchem provedena v sokolovně 14. dubna 1935.

Stránky