O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88

Tryzna za Dra Antonína Švehlu. Dne 21/1 1934 uspořádal Okresní osvětový sbor v Novém Městě na Moravě v sokolovně vzpomínku na zamřelého Dra Antonína Švehlu, bývalého ministerského předsedu. Slavnost byla zahájena Foerstrovým sborem: Velké, širé rodné lány, jenž byl zazpíván hudeb. a pěveckým spolkem Smetana. O významu Švehlově promluvil Dr. Ing. Jan Fulík z Brna, jenž zhodnotil Švehlu jako státníka a člověka.

Strana č. 87

17.05 – 17.15 Dětské písně Horáckých skladatelů Jar. Křičky a K. Konvalinky zpívala M. Bakalová.
17.15 – 17.35 Reportáž z továrny na lyže Adolfa Slonka.
18 – 18.15 Výtvarné umění na Horácku Univ. prof. Dr. E. Dostál

Strana č. 86

1934
Obecní a školní rozpočet na r. 1934. Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 20/10 1934 byl stanoven a schválen obecní rozpočet takto:
potřeba    468.247 Kč
úhrada    163.959 Kč
schodek   304.288 Kč
Schodek bude uhrazen
200 % přirážkou k dani činžovní 40.412 Kč
350 % přirážkou k daním ostatním 106.698 Kč
neuhrazený schodek   157.178 Kč bude uhrazen ze zemského příspěvku.
Pro mimořádná hospodaření budiž navržena výpůjčka 2,300.000 Kč na stavbu vodovodu.
Rozpočet místní školní rady byl schválen takto:

Stránky