O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67

účetní Karel Fiala, Fr. Kincl, Fr. Sláma, J. Havel, Al. Mokrý, M. Veselá, J. Kubík a Fr. Pochop, za živnostníky berní ředitel v. v. Rudolf Litochleb, řezník Čeněk Makovský, zámečník Karel Beranovský, obuvník J. Procházka, klempíř Fr. Koudela a stolař Fr. Kubík.
Potvrzení rozsudku smrti. Listonoš Horký, odsouzený v červnu k trestu smrti provazem, se odvolal k Nejvyššímu soudu usiluje o zmatečnost řízení, jelikož porotcům nebyla dána otázka na zabití. Nejvyšší soud stížnost zamítl a rozsudek potvrdil.
Viděl dne 16/4 1932 A. Málek, ředitel obecné a měšť. šk

Strana č. 66

Ing. A. Nesnídal z Prahy. V posledních dnech srpnových započato s bouráním Obecníku a má být stavba ještě do zimy pod střechou.
Nový ředitel státní reálky. Dosavadní ředitel reálky B. Ticháček odešel po pense a odstěhoval se do Brna, jeho nástupcem ustanoven bývalý profesor zdejšího ústavu Jan Maleček.

Strana č. 65

přestavuje. Dík včasnému zakročení hasičského sboru byl požár brzy udušen. Vážně byl ohrožen sousední dům čp. 140.

Strana č. 64

Účastníky přivítal předseda sjezdového komitétu prof. Jebavý. Slavnostní proslov ve verších přednesl vrch. st. rada Ing. Wolfgang Flek. Večer sehrál spolek akademiků „Horák“ v sokolovně Dykovu „Revoluční trilogii“. V pondělí 26. července ráno vykonali bývalí žáci pouť na hřbitov katol. a evangel. k hrobům svých spolužáků a profesorů. U hrobu ředitele Leandra Čecha pronesl krásný proslov univers. profesor Dr. Arne Novák z Brna. Slavnostní odhalení pomníku konalo se o ½ 11. hod. před budovou reálky. Přítomné hosty a obecenstvo přivítal zást. ředitele František Fiala.

Strana č. 63

Spor o Ochozu urovnán smírem, podle něhož se obec zavázala dodávati stavební dříví „starousedlým“ jen v případě neobmyslného požáru a to jen na jednoduchou konstrukci vazby podle zastavěné plochy ze dne 1. ledna 1920. Vlastníci oprávněných měšťanských domů podepsali tuto dohodu všichni až na 5. Na základě toho byla v tom smyslu provedena změna v pozemkové knize. Útraty sporu činily 30.000 Kč.

Strana č. 62

alibi přítomností v kostele v Radešínské Svratce a v lihovaře na Tálech. Když však ve čtvrtek se rozezvučely na kostele zvony, doprovázející zabitého Mifka k věčnému odpočinku na hřbitově, Horký se zhroutil a k činu se přiznal. Byl potom dopraven ke krajskému soudu v Jihlavě, kde bude postaven ještě v jarním období před porotu.
Požár. 22. března večer vyhořelo skladiště piva Ant. Zeleného na Obecníku. Požár vznikl krátkým spojením elektr. vedení.

Strana č. 61

Vsí a Dlouhým 44-letý novoměstský listonoš Klement Mifek, otec 4 dětí, rodilý z nedaleké vsi Řečice. Zákeřník zasadil mu do hlavy ránu železným předmětem. Zraněný Mifek se bránil a prosil útočníka, aby ho ušetřil. Ale ten nedbal proseb a dokonav vražedné dílo, zavlekl Mifka do lesa. Byl však při tom pozorován švadlenou Otilií Häuslerovou z Dlouhého, která zalarmovala i jiné náhodné chodce a podařilo se jim po krátké chvíli objeviti těžce zraněného listonoše. Vrah zatím prchl a Mifek po převezení do Nového Města skonal o půlnoci v isolačním baráku.

Strana č. 60

konaly se zde závody ve skijöringu, t. j. jízdě na lyžích, při níž jezdec je tažen koněm. Pořádala je Horácká selská jízda a Brněnská župa S. L. K závodům byla upravena louka pod Humpoleckým mlýnem. Jezdilo se v okruhu 500 m. Závodilo se v kategorii koní lehkých a těžkých, v klusu a cvalu. Startovalo 24 koní. V kategorii lehkých koní v klusu na 1 km zvítězil Šín, Selská jízda Rokytno za 3:21; v kategorii těžkých koní v klusu na 1 km zvítězil Kleveta, Mor. Slavia za 4:05.

Strana č. 59

1931
Naši lyžaři. Na mezinárodních závodech o mistrovství ČSR v Jilemnici zvítězil v závodě na 50 km, konaném 22. ledna, Bohumil Slonek z N. Města časem 4:05:39; jako druhý přijel Cyril Musil ze Studnic. V závodě na 18 km získal titul mistra republiky rovněž Cyril Musil, časem 1:23:45.
Při lyžař. závodech Českosl. Obce Sokolské v Plavech, pořádaných ve dnech 29. ledna až 1. února zvítězil v závodě na 50 km opět B. Slonek časem 4:55:42, v závodě na 18 km opět Cyril Musil časem ...