O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58

Sčítání lidu. 1. prosince bylo provedeno sčítání lidu, při němž napočteno v Novém Městě 396 domů, v nichž bydlí 661 bytových stran. Obyvatelů bylo napočteno 2564, proti výsledku sčítání v roce 1921 jeví se tedy přírustek 112. Z nich bylo 1261 mužů a 1303 ženy, Podle náboženství bylo 2014 ř. katolíků, 384 evangelíků, 79 bez vyznání, 68 československých, 14 židovských a 5 pravoslavných. Podle státní příslušnosti bylo 2554 Čechoslováků, 6 příslušn. ruských, 2 rakouští, 1 italský a 1 polský. Podle národnosti bylo 2554 Čechů, 5 Němců, 3 Rusové a 2 Švédové.

Strana č. 57

Čejka z Brna a šofér Jan Havlíček z Útěchova u Brna.
Spálová epidemie. 18. října zavřeny školy pro spálu na 14 dní.

Strana č. 56

z Pěveckého sdružení mor. učitelů a pí L. Barvičová z Brna. Ženský sbor Smetany řídil Karel Konvalinka.

Strana č. 55

Josef Žádný ze Starče, zaměstnaný jako zámečník v Radešínské Svratce, na druhém jel od R. Svratky Václav Veselý z Nového Veselí, jenž vezl na zadním sedle hostinského Al. Horáka z Újezda. Srážka byla tak prudká, že se oba motocykly rozbily, benzin se vzňal a oba jezdci v bezvědomí utrpěli takové popáleniny, že ještě téhož dne v nemocnici v Poličce zemřeli. Al. Horák byl vymrštěn nárazem do jetele a odnesl to jen malým zraněním.
Spálová epidemie. Pro spálovou epidemii uzavřena byla obecná a měšťanská školy od 16. června až do prázdnin.

Strana č. 54

„Horák“ a jako předseda hudebn. spolku „Smetana“. Byl znamenitý hudebník, a jestli hudební poměry novoměstské dosáhly značně vysoké úrovně, měl o to zvěčnělý zásluhy nemalé. Ctěn a vážen u veškerého občanstva zemřel náhle ve stáří 68 let. Čest jeho památce!
Požár. V pátek 23. května vypukl oheň v truhlářské dílně bratří Klapačových za obecním chudobincem. Shořelo nářadí, stroje, nábytek, materiál, jen parní stroj a pilu se podařilo hasičstvu zachránit.

Strana č. 53

Nová autodopravní linka. 31. března zahájena doprava na lince N. Město – Nová Ves – Dlouhé – Bobrová – Mirošov – Blažkov – Rožinka – Rožná.
Obecní spořitelna v Nov. Městě uctila památku osmdesátých narozenin T. G. Masaryka věnováním 10.000 Kč na zřízení fondu Masarykova. Z jeho úroků budou každoročně 7. března podporováni chudí a nadaní žáci místních škol.

Strana č. 52

Toto bylo při převratu r. 1918 neznámou rukou strženo a v r. 1920 nahrazeno mramorovým poprsím J. A. Komenského od sochaře Julia Pelikána, rovněž péčí a zásluhou Jos. Dobše. Za něho opravena a rozšířena budova ev. fary r. 1911. Od r. 1904 až do r. 1922 zastával úřad seniora západomoravského ev. seniorátu. Od r. 1878 až do r. 1899 vyučoval ev. náboženství na obecné a měšť. škole, na reálce od r. 1894 až do r. 1929. Jeho zásluhou bylo vykonáno mnoho pro okrášlení města.

Strana č. 51

1930
XIII. veřejné lyžařské závody brněnské župy S. L. v ČSR konány v Novém Městě 11. a 12. ledna. Velmi příznivé počasí přilákalo na ten den do města množství závodníků i diváků. K závodům vypraven z Brna lyžařský vlak. V závodě na 18 km vítězem Boh. Slonek z S. K. N. Město, na 10 km František Zajíček z S. K. Nové Město. V dámské jízdě zvítězila Bož. Německá, L. K. Brno. Nejdelší skok – Fr. Zajíček, vítězem závodu sdruženého Josef Kulka, S. K. Nové Město a zároveň přeborníkem župy brněnské na rok 1930. Současně se konaly závody a přebor středních škol moravských.