O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50

Vánoční strom republiky v Novém Městě. 15. prosince vztyčen byl hasičským sborem před radnicí vánoční strom republiky ve prospěch Okresní péče o mládež v Novém Městě. Krásný severský zvyk, šířený v naší vlasti spisovatelem R. Těsnohlídkem, ujal se i u nás. Slavnost zahájena byla kvartetem lesních rohů Horácké hudby. Potom vyložil v proslovu insp. In. Vaculík původ této slavnosti a její význam pro dnešní dobu. Žáci přednesli vhodné básně a zazpívali koledy. Slavnost zakončena opět kvartetem dechovým. Do pokladničky pod stromem se sešlo 1568 Kč.

Strana č. 49

Po celý život až do poslední doby zapisoval do rodinné kroniky všecky důležité události místní i z okolí. Kronika má 3 silné svazky a bude cenným pramenem pro poznání dějů místních v druhé půli předešlého století. Čest jeho památce!
Němcovy fresky na katol. kostele. Akademický malíř Karel Němec dokončil 16. září výzdobu vnějších zdí kostela a věže. V roce 1928 provedl péčí uměnímilovného faráře Matěje Müllera pestrá sgrafita na věži, roku 1929 na celém vnějším kostele. Jsou to celé galerie obrazů, budících pozornost všech cizích návštěvníků.

Strana č. 48

Dravý proud vody urval s sebou i úrodnou prsť a vytrhal na svazích i drny. Bobrůvka vystoupila z břehů a zanesla luka metrovou vrstvou krup.

Strana č. 47

Ing. Jaroslav Havlíček, rodák novoměstský. Hudbu složil učitel zdejší obecné školy Karel Konvalinka. V neděli dopoledne otevřena v budově měšť. školy výstava horáckých umělců. Odpoledne zahájena slavnost průvodem od nádraží. V průvodu neseny standarty s nápisy a provázel jej alegorický vůz, znázorňující padesátku školy. Před školou přivítal účastníky proslovem ředitel Antonín Málek. Za město promluvil starosta Rudolf Litochleb, za okresní šk. výbor okr. šk. inspektor Inocenc Vaculík, za místní šk. radu traťm. J.

Strana č. 46

V těch místech je značně vysoký násep. Při nehodě vyjelo z kolejí celkem 5 vozů, dva s nákladem uhlí se úplně převrhly. K úrazu nepřišel nikdo. Poruchu zavinily sešlé pražce.
Požár. 18. dubna vyhořel rolník Jan Ptáček za Cihelským rybníkem. Požár zničil obytné stavení, zásoby slámy a sena a chlévy. Oheň vznikl asi od vadného komína.
Požár. 5. května vyhořel cukrář Jelínek a jeho soused Skalník u nádraží. Mimo nábytek a nejnutnější potřeby zničil požár všecko. (čp. 206 a 207).

Strana č. 45

na 10 km vítězí v sobotu 2. února Anna Jeryová, Krkonošská župa v čase 54 min. V závodu mužů na 18 km téhož dne byl vítězem opět Josef Německý z Nového Města v čase 1:13:44. V neděli 3. února vrcholily závody jízdou žen na 6 km, slalomem a závodem ve skoku. V závodu na 6 km zvítězila M. Kunstmüllerová ze Sokola N. Město v čase 27:20; v slalomu byl vítězem Josef Erlebach ze Sokola Benecko v Krkonoších. Nejdelšího skoku docílil Jiří Beranovský, Sokol Královo Pole (27 metrů). Závod sdružený vyhrál rovněž Jiří Beranovský počtem 409,80 bodů.

Strana č. 44

1929
Výbor pro postavení pomníku prvnímu řediteli novoměstské reálky, Leandru Čechovi, ustanoven 6. /I. Má 14 členů a 4 náhradníky. Předsedou zvolen starosta Rudolf Litochleb.