O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43

je dílem firmy Fr. Barták v Praze.

Strana č. 42

vydání dřeva, podali pohořelí na obec žalobu. Obec pak obrátila se na okresní soud se žádostí o výmaz práv „starousedlíků“ z pozemkových knih. Byla však odmítnuta. Po prvním roku u krajského soudu v Jihlavě byla pře odložena na neurčito.

Strana č. 41

aby zvýšen byl účinek mysteria: od divadelních reflektorů, upevněných i na věži, megafonů s věže i vyzvánění až po 150členný průvod, procházející střed obecenstva na jeviště. Diváků bylo na 3 000.

Strana č. 40

a Německé společnosti chemické v Berlíně, v roce 1926–27 děkanem odboru chemického inženýrství, spolupracovníkem vědeckých odborných časopisů. Dal studentům vědecké dílo „O výrobě surového cukru třtinového“. Druhý díl „O rafinaci cukru“ již pro chorobu nedokončil. Byl pohřben 11. srpna na zdejším katol. hřbitově za veliké účasti lidí a četných smutečních hostí ze světa vědeckého a cukrovarského.

Strana č. 39

Karlem Žákem dar města: obraz akademického malíře Josefa Jambora, představující pohled s Harusovce na Českomoravskou vysočinu.
O půl třetí hodině odpoledne opustil p. president sokolovnu a vstoupiv do auta odjížděl ke Žďáru. Krátké byly chvíle, jež pan president u nás strávil, ale pro nás jsou nezapomenutelné. Budeme vždy na ně vzpomínat a pamatovat. Byl to náš slavný den.
Požár. V sobotu 4. srpna vypukl požár na půdě domu B. Částka a rozšířil se v mžiku i na sousední stavení truhláře Ad. Slonka. Obě budovy padly mu za oběť.

Strana č. 38

výměnkář František Bukáček, jenž ho srdečně přivítal a nabídl mu chléb a sůl. Ale běda, dědoušek zapomněl na nůž. Ale dovedl si pomoci. Vytáhl z kapsy křivák a podal jej panu presidentovi, který si s úsměvem ukrojil. Potom mu byli představeni ostatní zástupci spolků, úřadů a církví.

Strana č. 37

za legionáře z Horácka a za učitelstvo novoměstského okresu učitel Augustin Kubík, za žactvo státní reálky septimán Jan Toman a za žactvo obecné a měšť. školy Věra Šteflová.

Strana č. 36

pobytu v Židlochovicích. Navštívil cestou Tišnov, Pernštejn a Bystřici nad Pernštejnem. Po půl dvanácté zjevilo se jeho auto na silnici u Zeleného kříže. Selská jízda vyjela mu naproti a provázela auto presidentovo do města. Hřměly hmoždíře, s věží vyzvánělo se všemi zvony, Horácká hudba Pavelkova hraje na věži fanfáry lesních rohů z opery „Libuše“. Hned u prvních domů projíždí průvod slavobranou v podobě staré hradby, jakých podle návrhu prof. Podlouckého bylo v městě postaveno pět, všecky s nápisy, ozdobené chvojím, kvítím, prapory.

Strana č. 35

bratrský evangel. sbor 10. června. Stařičký duchovní oslavil jubileum v plné svěžesti a síle.
Slavnost položení základ. kamene k pomníku presid. republ. T. G. Masaryka. 10. června za slunné pohody položen základní kámen k pomníku Osvoboditele národa. Slavnostní řeč pronesl ředitel Antonín Málek. Po přečtení pamětního listu, umělecky vypracovaného akadem. malířem Němcem, uložena byla tato památka do základního kamene a vykonány poklepy zástupců úřadů, obcí, spolků a žáků zd. škol.

Strana č. 34

a presidenta republiky T. G. Masaryka. Slavnostní odevzdání aleje veřejnosti se zúčastnilo skoro celé město. Průvod, jdoucí od radnice, doprovodila až na místo Horácká hudba p. řídícího Pavelky. Účinkovala z ochoty a po prvé vystoupila veřejně v dechovém obsazení. Slavnostní řeč pronesl učitel Jos. Khun. Starosta Rud. Litochleb přijal jménem obce alej v ochranu. Krásná to myšlenka, stromořadím připomínati sobě a budoucím krvavou daň, zaplacenou naší generací za dobytí svobody!

Stránky