O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29

za stranu republikánskou Jaromír Šír, rolník, č. 91, Ing. František Tureček, správce zeměděl. expositury, č. 119; za stranu pokrokovou Bohumil Dvořák, truhlář, Jaroslav Novotný, profesor, Antonín Málek, ředitel měšť. školy, Karel Švanda st., rolník; za stranu sociálně-demokratickou Josef Khun, učitel, č. 236. Vilém Smejkal, typograf, č. 69; za stranu komunistickou Josef Figurák, dělník, č. 220; za stranu národně-socialist. Josef Svoboda, vál. invalida, č. 138; za stranu lidovou Karel Žák, profesor, č. 120, František Sláma, majitel tkalcovny, č. 181, Lambert Bartoň, vrch. soud. of. v.

Strana č. 28

Dr. Jaroslav Kallab. Jeho otec Dr. Valerian Kallab býval v Novém Městě advokátem.
V červenci 1927 zavedeno pravidelné autobusové spojení Nové Město – Vel. Meziříčí.
1. října koncertoval v Nov. Městě po prvé Sbor moravských učitelek za řízení Ferdinanda Vacha.
V říjnu rozšířily se mezi školní mládeží tou měrou spalničky, že 11. října zavřeny byly na 14 dní všecky třídy obecné školy a nižší třídy školy reálné.

Strana č. 27

deska odhalena a PSMU zapělo Konvalinkův sbor na slova Jana Karníka. Potom poděkoval předseda komité všem, kdož se zasloužili o zbudování desky. Po projevech četných hostů a zástupců korporací přijal starosta R. Litochleb desku v ochranu obce. Nové Město hostilo v ten den četné vynikající osobnosti světa uměleckého a vědeckého, zejména tyto: prof. Dr. Zd. Wirth, sekční šéf MŠNO, prof. Španiel, prof. Arne Novák, prof. Dr. In. Arnošt Bláha, prof. Jarosl. Křička, spis. Petr Křička, prof. Dr. A. Matějček, sochaři Lauda, Pelikán, Vokálek, Dvořák, malíř Jan Šír, spisovatel Jakub Deml, člen N.

Strana č. 26

opatřilo sbírkou potřebný kapitál, vypsalo soutěž a dalo provésti úpravu domu a odlití desky. Při soutěži, jež byla vypsána do 31. ledna 1927, zvítězil z devíti došlých návrhů návrh „Modrý kruh“. Autory jeho byli sochař Václav Žalud, žák Štursův, a architekt Jos. Havlíček. V porotě zasedali: malíř Emil Filla, sochař O. Gutfreund, profesor Dr. A. Matějček, architekt O. Novotný a ředitel Ant. Málek. Odlití desky svěřeno firmě K. Barták v Praze. Slavnost odhalení konána 8. května 1927 a přivábila do Nového Města množství vzácných hostí. Slavnost zahájena v sobotu večer 7.

Strana č. 25

1897–1903 profesorem zdejší reálky a vštípil se svou milou povahou všem Novoměšťanům dobře v paměť. Čest jeho památce!

1927