O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24

cizích lyžařů. Mezi hosty byl také znamenitý literární historik a kritik, Dr. Arne Novák, prof. Masarykovy university v Brně.

Viděl dne 14. ledna 1928
Inn. Vaculík
okr. škol. insp.

Strana č. 23

byly přirážky postupně sníženy, v roce 1925 na 258 % a r. 1926 na 250 %, přece za sedm uplynulých let byla uskutečněna zařízení, jež si vyžádala značných nákladů. Za 37.000 Kč koupeno staveb. místo. Za 15.000 Kč opraveny jatky, na zřízení telefonu přispěla obec 33.000 Kč. Bylo pořízeno také elektrické osvětlení, jež si vyžádalo nákladu 750.000 Kč. Starosta Dr. Škrla měl hlavní zásluhu, že tento kapitál byl upsán. Za jeho starostenství upravena stará radnice pro potřeby Horáckého musea nákladem skoro 100.000 Kč.

Strana č. 22

Mezi nimi jeden vzácný, řádný profesor Karlovy university a přednosta kliniky nemocí vnitřních Dr. Lad. Syllaba z Prahy, vynikající učenec, příkladný vlastimil a šlechetný člověk.
1. červencem odchází na odpočinek inspektor škol zdejšího pol. okresu Josef Herzog, muž zasloužilý, který na zdejším okrese 40 let působil, nejdéle v Nov. Městě jako učitel měšť. školy, později její ředitel a inspektor. Výborný praktik a znalec školství. Svého času byl i horlivým jednatelem společenského střediska „Horáku“.

Strana č. 21

V neděli 30. srpna za poledne shořela stodola měšťana Šíra na Žďárské ulici.
Dne 28. září slaven na Moravě ponejprv svatý Václav zasvěceným svátkem. Katolíci zdejší ozdobili v ten den domy prapory v barvách národních i státních, večer před svátkem osvětlena věž far. kostela a byla slavná pobožnost s církevním průvodem po náměstí.

1926

Kniha 1