O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 20

automobily i autobusy, kočáry i zapletené vozy svážely hosty z dalekého okolí.
Večer téhož dne ohňostroj a hranice zapáleny na počest následujícího dne M. Jana Husi. Od nádraží šel tisícihlavý průvod lampionový na výstaviště, kde z hudebního pavilonu promluvil o významu Husovy památky profesor a redaktor Karel Juda z Prahy.
Dne 12. července konán na výstavě sjezd živnostenstva. V sokolovně promluvili poslanci Mlčoch a Anděl.

Strana č. 19

Dne 28. června konán v N. Městě sjezd Katol. Omladin, při čemž v národních krojích provedeny Královničky.

Strana č. 18

V noci 9. dubna o 1. hod. vypukl požár na Žďárské ulici, shořelo stavení obuvníka Jana Kaplana.

Strana č. 17

Dne 14. srpna navštívil naše město slavný rodák zdejší sochař Jan Štursa, t. č. rektor Umělecké Akademie. Přislíbil městu důstojný památník obětem světové války. Model bude jeho darem, práci povede jeho škola, pouze za materiál a dopravu zaplatíme 15.000 Kč.
V měsíci říjnu dokončena oprava a přístavba staré radnice, která městem věnována Horáckému museu.