O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15

Za českoslov. stranu lidovou: P. Karel Žák, profesor, Josef Škarohlíd, soudní ofic., Josef Kubík, měšťan, Josef Kříž, tkadlec, Lambert Bartoň, soudní oficiál, Tomáš Juda, měšťan, Karel Fiala, soukr. úředník, Josef Prokeš, měšťan a exekutor, Alois Mokrý, kolář, P. Matěj Müller, farář, Marie Krauerová, žehlířka.
Za českosl. nár. demokracii: MUDr. Šimon Škrla, Ant. Málek, odb. uč. a správce škol, Jan Kadlec ml., majitel parní pily, Mořic Skutecký, obch. lihovinami, Josef Gregor, měšťan, Jindřich Hošpes, ber. správce, Vítězslav Kopáček, malíř.

Strana č. 14

převezme nové zastupitelstvo tyto fondy, jež v uplynulém období přičiněním starosty Dr. Š. Škrly byly založeny: fond na vydržování 5 postelí v budoucí nemocnici novoměstské 3 000 Kč, fond okrašlovacího spolku 1 000 Kč, fond chudinský 3 000 Kč, fond na lidové lázně 5 000 Kč, fond na isolační nemocnici 3 000 Kč. Pro majitele lesní služebnosti je z přebytků lesního hospodářství uloženo 27.670 Kč.

Strana č. 13

na rok 1921 musely se obecní přirážky zvýšiti na 496 %. Jen přirážky k dani činžovní snížily se na předválečnou výši 228 %. Avšak ani 496 % přirážky nestačovaly na krytí toho, co se od obce požadovalo. Proto usneslo se ob. zastupitelstvo jednomyslně, aby se přirážky již více nezvyšovaly a nedostatek uhradil se půjčkou 50.000 Kč. Opatrným a pečlivým hospodařením v r. 1921 však se dosáhlo toho, že veškeré vydání obecní uhradilo se běžnými příjmy, půjčka 50.000 Kč neuskutečněna a obecní hospodářství zlepšeno tak, že na r.

Strana č. 12

let starostou zdejším a jako muž širokého rozhledu a národně probudilý byl svého času volen i poslancem na sněm zemský. Pro skutečné zásluhy o město naše zvolen byl na sklonku svých let čestným občanem zdejším. Také jeho syn získal si o obec zásluh nemalých neohroženým hájením obecních zájmů za světové války, jsa přes celou vojnu starostou našeho města.

Strana č. 11