O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10

sloužil své obci 25 roků s příkladnou poctivostí a svědomitě, jsa v tom směru typem generace, která vychována byla k přesnému i přísnému plnění přejaté povinnosti, neohlížejíc se je-li odměna úměrna námaze. Za nepatrné služné vedl správně obecní kancelář, poctivě spravoval obecní i spořitelní pokladnu a předkládal pečlivě sestavené účty. Jeho občanská bezúhonnost, úřední spolehlivost, svědomitost a krajní poctivost, jeho mnohaletou prací pro dobro rodné obce prokázaná láska k našemu městu uznána byla veřejným míněním aspoň při jeho smrti a velikou účastí při pohřbu odměněna.