O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9

Dne 4. září konány v městě našem první bohoslužby církve československé v chrámu zdejší církve evang. českobratrské.
Dne 11. listopadu zemřel Josef Svítil, který od listopadu 1891 do 27. prosince 1894 byl starostou města, od tohoto dne pak důchodním městským. Od 1. května 1916 byl jako důchodní ve výslužbě.

Strana č. 8

převrat připravovali. Jelikož však všude ve velkých střediscích dělnictva byl pokus o násilný převrat zmařen, nedošlo u nás k žádné výtržnosti.