O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

Dne 7. září byla v tělocvičně obč. školy, kde toho času bylo umístěno jeviště pro nedostatek jiné místnosti, premiéra dětské zpěvohry „Ogaři“, kterou složil Jaroslav Křička, jehož matka byla rodem z maršovské rychty a on sám v Maršovicích u děda prožil mladost, na veršovaný text od Josefa Kaldy, rodáka novoměstského, syna někdejšího ev. faráře zdejšího. Operu nacvičil a řídil učitel Karel Konvalinka.
Dne 29. září pořádána v městě našem manifestace celého Horácka proti podvratným živlům bolševickým a za očistu republiky od vyžíračů.

Strana č. 5

1919
Dne 13. dubna sázeny před reálkou pamětní „lípy svobody“.