O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4

Zpráva o prohlášení samostatného státu československého rozšířila se v Novém Městě na Moravě v úterý 29. října 1918 ráno. Radostný rozruch zavládl ihned po městě, jemuž městská rada slavnou zvěst vyhláškami a bubnem sdělovala. Ihned ozdobeny domy prapory červenobílými. Jásavé nadšení jevilo se na všech tvářích, radost, že je po vojně a že konečně po 300 letech jsme zase pány svého domova. Okresní hejtman Hroneš pověřen telegraficky Národním Výborem, aby převzal správu okresu novoměstského. O 5. hod. odpolední slavnostně vyzváněno zbylými zvony po ¼ hodiny.

Strana č. 3

obou států již značně jsou vyčerpány, hlasitě jal se volati po samostatném státě československém. První památný projev učinili čeští spisovatelé. Po nich ozvaly se národní tužby nezastřeně a slavně při pražských oslavách padesátého výročí kladení základního kamene k Národnímu divadlu v květnu 1918, kdy do Prahy sjeli se zástupcové všeho rakouského Slovanstva. Tento nový, svobodnější duch, umožněný také svoláním parlamentu za vlády mladého panovníka Karla, zavanul také do našich krajů.