O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Myšlenka projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě. Kronika v digitální a především v textové podobě se stane praktickým pomocníkem, ve kterém se jednoduše během pár okamžiků budou moci nalézt důležité informace, jména, události či historické souvislost, a to vše pouze zadáním klíčového slova. Přepisování kroniky formou dobrovolníků, školní mládeže, pracovníků městských institucí a firem má za cíl seznámit občany města se svojí historií a zapojit je samé do dění ve svém okolí.

Doufáme, že i přepis jedné strany vzbudí v lidech touhu se ztotožnit a více se dozvědět o svém městě, kde žijí a podnítí se v nich touha se aktivně podílet na dění v Novém Městě na Moravě. Profesionální digitalizace formou skenování jednotlivých stran kroniky a jejich grafických příloh zase podpoří atmosféru doby a přenese jejich čtenáře do starých časů. Bude to hmatatelný odraz doby.   

O projektu:

Náš projekt je veden ve dvou krocích, které se vzájemně prolínají a jsou propojené. Prvním krokem je projekt s názvem „Nové Město přepisuje kroniku, PŘIPOJ SE I TY,“ do kterého se může zapojit nejen široká veřejnost města Nového Města na Moravě - žáci, studenti, historičtí nadšenci, badatelé, různé skupiny Novoměšťáků – podnikatelé, senioři…

Druhým krokem je profesionální skenování všech svazků kronik a jejich příloh, ten bude realizován na podzim roku 2011 a uveřejněn na tomto webu.

Celý projekt je koncipován čistě na novoměstské obyvatelstvo a jeho příznivce, má podpořit jejich zájem ze společensko-kulturního hlediska, poznat a přiblížit jim historii místa, kde se narodili, žijí, umírají a najít třeba informace o svých předcích.
 

O kronice:

Kronika je psaná od roku 1922 s přestávkou během 2. sv. války až do současnosti, jde celkem o 9 svazků. Celkem se jedná o cca 7000 stran, které v průběhu desítek let byly pečlivě psány několika novoměstskými kronikáři.

V současné době je novoměstským kronikářem Mgr. Vít Křesadlo.