O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Stavěli ho místní obyvatelé v podstatě zadarmo v akci Z. Stal se oblíbeným centrem kulturních a společenských akcí pro místní i obyvatele okolních obcí. V jeho budově byly též byty pro mladé rodiny. V osmdesátých letech minulého století byl kulturní dům nuceně předán do správy jednotnému zemědělskému družstvu (JZD). I nadále v něm měla být zachována knihovna, stejně jako pořádání společenských a kulturních akcí. To však dlouho netrvalo, po nějakém čase bylo odvezeno vybavení a kulturní dům byl uzavřen. Několik dalších let zde ještě působila knihovna. V posledních letech byl kulturní dům dokonce pronajat soukromé firmě na sklad. Skladovala se tu vrata, natíralo se a svařovalo. Od roku 2010 se vedla jednání se Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě (nástupcem JZD) o prodeji. Dlouho se diskutovalo o ceně a o podmínkách prodeje. Protože Jiříkovice nejsou samostatnou obcí, museli s prodejem souhlasit i představitelé Nového Města na Moravě. Vše se nakonec podařilo dotáhnout ke zdárnému konci a kulturní dům nesoucí číslo popisné 58 byl koupen za cenu 850 tisíc korun, která bude uhrazena ve dvou splátkách.
Čtvrtého srpna konečně převzali obyvatelé Jiříkovic reprezentovaní osadním výborem klíče od objektu bývalého, a jak všichni věří, i budoucího kulturního domu. A „kulturák“ brzy otevřel své dveře všem zájemcům. Hned po převzetí (13. 8.) bylo uspořádáno pouťové posezení, jehož součástí se stala i prohlídka kulturního domu. A zájem byl veliký, vždyť mnozí zde nebyli dlouhá léta. Aby mohl dům opět začít sloužit svému původnímu účelu, potřebuje řádně zrenovovat. S nezbytnými opravami se začalo okamžitě. První na řadě byla děravá střecha. Aleš Mrázek s Milanem Komínkem sehnali starší tašky, a tak mohly být ty děravé vyměněny. Leoš Komínek pak zajistil náhradu rozpadlých oken na půdě a do střechy již konečně nezatékalo. Ještě na podzim se podařilo udělat novou vodovodní přípojku. Následovaly rozvody elektřiny do „volební místnosti“, která byla dle svého nového využití překřtěna na „zumba místnost“. Došlo i na výměnu oken v sále, kuchyni, přísálí a „zumba místnosti“, kde byly také obroušeny parkety a vybudovány rozvody pro projektor. A tancechtivé dámy se dočkaly, odstartovalo pravidelné cvičení zumby.
První „zahřívací“ akcí byla pro rekonstruovaný kulturní dům podzimní Drakiáda s bramboriádou (8. 10.). Děti tu řádily při bramborových soutěžích a malé diskotéce. Tradiční hybatel společenského a kulturního dění v obci – Občanské sdružení JIŘÍKOVICE – zde před Vánocemi uspořádal malý adventní koncert, na kterém vystoupil Tomáš Kuželka a zazpívaly také jiříkovické děti. Přáním pořadatelů je, aby se stal tento koncert počátkem nové tradice. Ani v zimě se v kulturním domě nezahálelo – renovovala se kuchyň. Přestože se během několika měsíců podařilo udělat obrovský kus práce (a to díky nezištné pomoci řady místních obyvatel), ještě jí stále hodně čeká. Hlavním cílem pro rok 2012 je vybudování topení, bez kterého provoz kulturního domu není možný.
Ačkoli byla koupě kulturního domu pro Jiříkovice událostí číslo jedna, proběhla řada tradičních akcí i mimo jeho zdi. A dle tradice začal nový rok mysliveckým plesem – Poslední lečí – v radňovickém kulturním domě. Tanec, bohatá tombola, zvěřinová kuchyně a „kulturní vložka“, tentokrát v podání zumba tanečnic skupiny Idy Krškové, to jsou neodmyslitelné součásti tohoto plesu. Zatímco ples byl vyhrazen pouze dospělé části jiříkovické populace, při další akci – párkových závodech – mohli předvést svůj um všichni bez rozdílu věku. Závodilo se v okolí kulturního domu na rychle tajícím sněhu, který už místy přecházel v bláto. Přesto o svůj párek v cíli bojovali všichni statečně. Po loňské obnovené premiéře prošel Jiříkovicemi opět masopustní průvod, který provázel krásný slunečný březnový den a (protože se masopust opravdu vydařil) i večer. Duben přinesl Velikonoce a s nimi tradiční řemeslné dílny pro maminky a jejich děti.
Ale duben odnesl i boudu na hřišti. Roky ji využívala místní mládež ke společným setkáním, teď ji čekala demolice. Bouda byla rozebrána a po mnoha letech ze hřiště zmizela. Hřiště na podzim prodělalo terénní úpravy a dostalo nové oplocení. Projekt vybudování nového hřiště je částečně finančně podpořen Krajem Vysočina. Pro příští rok je plánováno osazení herních prvků pro děti. Bouraly se i dva soukromé domy. Zmizely dva chátrající domy ze středu obce – čísla popisná 23 a 24.
Ke konci školního roku v Jiříkovicích startují prázdniny. Letošní start vyšel na 25. června a nesl se v duchu Divokého západu. Všechny účastníky čekala procházka okolím, při které se plnily úkoly jako střelba z luku, rýžování zlata či dojení krávy. Zpestřením programu bylo vystoupení vrhačů nožů. Prázdniny přinesly dvě sportovní akce (nohejbalový turnaj a cyklistický BIKE CUP 2011) a také již zmiňované pouťové posezení, které by se mělo stát další tradiční akcí. Na konci léta byla
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo