O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Výsledky snažení přepisovatelek a přepisovatelů byly zveřejňovány na nových webových stránkách (http://kronika.nmnm.cz) vytvořených vedoucím oddělení informatiky městského úřadu Zbyňkem Greplem, které byly spuštěny během července. Zde byly také zveřejněny pokyny k přepisování. Propagace projektu probíhala na stránkách Novoměstska, městském webu a od 13. října se objevily reklamní polepy i na autobusech firmy ZDAR. Součástí projektu, který získal grant nadace Via, bude i profesionální digitalizace (naskenování) kroniky, jež se své prezentace dočká také na zmíněných webových stránkách. Na konci září byly všechny svazky kroniky převezeny do Brna k profesionálnímu oskenování.

Vodné a stočné
Svaz vodovodů a kanalizací schválil na podzim roku 2011 nové (= vyšší) ceny vodného a stočného pro rok 2012. Zvýšení bylo zdůvodněno jednak zvýšením DPH o 4 % a jednak respektováním podmínek Evropské unie souvisejících s čerpáním finanční podpory pro realizaci významných projektů rekonstrukcí a novostaveb vodovodů a kanalizací a jednak zdražením surové vody odebírané do úpraven od Povodí Moravy o 7,5 %.

Nakonec i krátce z novoměstských hřbitovů. Od druhé poloviny roku byla prodloužena návštěvní doba na hřbitovech. Od 1. dubna do 30. září od 6 do 20 hodin a od 1. října do 31. března od 7 do 17 hodin.

12. MÍSTNÍ ČÁSTI

Stejně jako v zápisech v předešlých dvou letech mají všechny místní části Nového Města na Moravě svou vlastní kapitolu. Rozsah textů věnovaných jednotlivým obcím je také nadále velmi rozdílný. Svůj podíl na tom má samozřejmě bohatost veřejného života obce, ale především je to dáno tím, kolik informací o té které obci městský kronikář získá. Tam, kde se vede obecní kronika, není nutné, aby ji městská kronika suplovala. A tak jsou u takových obcí uvedeny jen statistické údaje a jméno obecního kronikáře (pokud si zástupci obce nepřáli podrobnější zápis i v městské kronice). V obcích, kde se vede pouze hasičská nebo vůbec žádná kronika, získal městský kronikář ve většině případů ochotné spolupracovníky, kteří mu poskytují informace o dění v jejich obcích.

Hlinné
V Hlinném se vede i nadále obecní kronika, kronikářem zůstává pan Josef Bláha. Ten také poskytl informace o několika pro obec zásadních událostech, které by měly být zaznamenány i v městské kronice. Ani Hlinnému se 5. září nevyhnula silná bouře provázená krupobitím. Krátké, ale velmi intenzivní přívaly deště zvedly hladinu rybníka Dolňák tak, že voda přetékala přes hráz. Proti vniknutí vody do domu museli u Vrbasů navršit pytle s pískem. Na přítoku do rybníka se utvořilo jezero v délce asi 50–80 metrů. Další zprávy jsou spojeny s místním sborem dobrovolných hasičů. Hasiči vyčistili 23. dubna koupaliště a o pět dnů později už měli ostrý výjezd k požáru ve Vlachovicích. Na podzim byla provedena generální oprava hasičské zbrojnice nákladem 800 tisíc korun. Zbrojnice získala novou sedlovou střechu a venkovní schodiště do nového půdního prostoru. Při výroční schůzi hasičského sboru 9. prosince byl zvolen novým předsedou sboru Jan Janů z čp. 2. Hlinné k 31. prosinci 2011 mělo 182 obyvatel, z toho 95 mužů a 87 žen. Během roku se narodily dvě dívky a zemřely dvě ženy.

Jiříkovice
Na konci roku žilo v Jiříkovicích 238 obyvatel, z toho 133 mužů a 105 žen. Během roku se narodil jeden chlapec a zemřela jedna žena a jeden muž. Podklady k sepsání zápisu do městské kroniky poskytla předsedkyně osadního výboru ing. Ilona Komínková. Obecní kronikář se zatím hledá marně.
Tento rok došlo konečně k dohodě s novoměstským zemědělským družstvem o odkupu místního kulturního domu, který v poslední době chátral a sloužil pouze jako skladiště. Jiříkovický kulturní svatostánek byl slavnostně otevřen v červenci 1969, když se původně začal stavět jako škola.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo