O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Byl to také nejsušší listopad za posledních 14 let. Dosud „kraloval“ listopad 2003 s 28,2 mm. Nejnižší teplotu −4,5 °C přinesl 24. listopad a nejvyšší 11,2 °C 1. listopad.
Poslední měsíc roku konečně začalo sněžit. První sníh se objevil 5. prosince. Trvalejší sněhová pokrývka se utvořila až 17. prosince, takže Vánoce byly na sněhu. Následující dny ale pršelo a sníh zmizel. Celkový úhrn srážek činil 63,3 mm. Prosinec přinesl teploty v rozmezí od −3,7 °C (20. prosince) do 7,3 °C (4. prosince).

11. RŮZNÉ

Ocenění města
Město opět bodovalo v soutěži „My třídíme nejlépe“. V Kraji Vysočina se zařadilo jako v předešlých letech mezi města, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad. V hlavní soutěži, kde se sledovalo množství odpadu, skončilo naše město druhé, a ve vedlejší soutěži, kde byla sledována efektivita sběru, bylo Nové Město první.

Knihy o Novém Městě a jeho propagace
Na podzim se na knižních pultech objevily dvě novinky, které mají vztah k Novému Městu. První z nich Spisovatelky a Éros – utajené životy českých žen svou autorkou, je jí totiž novoměstská rodačka Martina Bittnerová. Jednotícím prvkem dvanácti portrétů českých spisovatelek je vášeň, a to ve všech jejích podobách. Druhou novinkou je kniha již zavedené autorky Věry Rudolfové, tentokrát s názvem Kraj návratů a inspirace. V ní jsou pro změnu představeni umělci, kteří žili či žijí, tvořili či tvoří na Vysočině. Tato kniha byla vydána za finanční podpory města Nového Města na Moravě a péči Novoměstského okrašlovacího spolku. Její slavnostní křest proběhl 11. prosince v Horácké galerii.
Od letošního roku máme nové logo pro Novoměstsko jako region, pro Novoměstsko jako zpravodaj i jako jednotící logo pro všechny městské příspěvkové organizace. Vytvoření loga se uskutečnilo v rámci úspěšné žádosti do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, který má podporovat rozvoj služeb v cestovním ruchu. Celková podpora dosáhla výše takřka 4 milionů korun, Nové Město se podílelo částkou přes 300 tisíc Kč. Projekt nebyl zaměřen výhradně na vytvoření nového loga, zahrnoval vypracování produktů pro propagaci, jednotné mapové dílo pro opakované použití, vizuální manuál regionu, instalaci 15 návěstních tabulí na hranicích regionu, 28 nových informačních tabulí s mapami pro individuální turisty, rozšíření stávajících 24 tabulí o chybějící informace, vyznačení nejméně dvou prohlídkových okruhů a v návaznosti na ně zajištění 20 audioprůvodců v cizojazyčných verzích, instalaci jednoho zvukového kiosku v Novém Městě, instalaci osmi vlajkových stožárů a nové stránky regionu. Vlastní logotyp je na první pohled velmi jednoduchý – vlnovka se dvěma vrcholy a pod ní majuskulní nápis NOVOMĚSTSKO. Vlnovka symbolizuje členitou krajinu regionu, ale také dynamiku, plynutí, klikatící se cestu, rty v úsměvu, vlnku na plynoucích řekách. Vlnovka má také vyvolávat asociace s písmeny n a m. Použité písmo bylo vytvořeno špičkovým českým typografem Františkem Štormem. Městské příspěvkové organizace začaly používat jednotné logo, v kterém vlnovku doplňuje městský znak. Součástí loga je i název organizace.
Region Novoměstsko měl poprvé vlastní stánek na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 v Brně. Zájemcům byl například představen produkt „Novoměstsko lyžařské“.
Žáci Základní umělecké školy Jana Štursy a místní mateřské školy se zapojili do projektu Města a obce očima dětí. Projekt měl prezentovat města a obce prostřednictvím dětských kreseb, z nichž pak byla vydána publikace, do které byla zařazena i díla dětí z novoměstských škol.
S nápadem, jak více zpopularizovat městskou kroniku a přiblížit jí více lidem, přišly dvě členky městské Kulturní a společenské komise – Eva Kulková a Veronika Teplá. Jejich projekt Nové Město přepisuje kroniku (Přepisujeme kroniku, přidej se i ty) chtěl přiblížit kroniku prostřednictvím internetu. Nejširší veřejnost byla zapojena do přepisování kroniky do elektronické podoby. Každému zájemci o přepisování byla zaslána nafocená stránka kroniky, kterou měl nejpozději do jednoho měsíce přepsat. Přepisování bylo rozjeto v červnu 2011 a projekt by měl být ukončen 15. května 2012.

Rok: 
Přepsal/a: 
Mg. Vít Křesadlo