O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Sdružení Nové Město na Moravě, o. s., i v roce 2011 poskytovalo všechny služby a programy jako v letech minulých. Dále byly rozšířeny dobrovolnické programy a programy primární prevence. Od února začala ve Sdružení pracovat koordinátorka dobrovolnictví, dobrovolnické programy získaly akreditaci ministerstva vnitra. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZOP se stalo řádným členem České asociace streetwork. Sociálně aktivizační služby se rozšířily i do Bystřice nad Pernštejnem, a to jako součást tzv. Individuálního projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. Občanská poradna vedená Ivou Chudárkovou se v lednu přestěhovala do nových a lépe vyhovujících prostor v zadním traktu polikliniky. Poradna uspořádala během roku dvě veřejné besedy na téma dluhová problematika a dědictví. Novou společnou místnost získaly i Sociálně aktivizační služby a Dobrovolnictví. V rámci služby Raná péče byl díky grantu podpořenému Nadací SIRIUS zahájen dvouletý projekt s názvem „Roztáhnout křídla“. Zvýší se tak propagace služby – tzv. depistáž (vyhledávání potenciálních zájemců), sociální pracovnice se budou moci dále vzdělávat, zlepší se materiální zabezpečení služby, včetně zakoupení vlastního osobního automobilu. Sdružení od září obnovilo dobrovolnický program Pět P, který nabízí pomoc, přátelství, podporu, péči a prevenci a je určen pro děti od 5 do 15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě těžší než jejich vrstevníci. Funguje na principu přátelského vztahu dospělého dobrovolníka a dítěte. V České republice program funguje od roku 1995 a je obdobou amerického Big Brothers či Big Sisters. K novinkám roku 2011 patří i nové webové stránky (www.sdruzeninovemesto.cz), které byly spuštěny 11. listopadu. Další formou prezentace byly i vlastní infostánky na žďárském Festivalu sociálních služeb, městské slavnosti Nova Civitas a adventním jarmarku pořádaném farním sborem Českobratrské církve evangelické. Největší prezentační akcí byly „Otevřené dveře“, kdy během pěti týdnů na přelomu října a listopadu Sdružení představilo svou činnost i zázemí. Kromě běžných Dnů otevřených dveří se konala i řada besed, diskusí či „ochutnávek“ činnosti jednotlivých služeb.
Pro Hospicové hnutí – Vysočina, o. s., (HHV) bylo v roce 2011 nejzásadnější událostí uzavření léčebny dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci. Už od září byl totiž uzavřen i zdejší rodinný pokoj určený pro rodinu a blízké umírajícího. S velkým nasazením se tedy pracovalo na otevření nových pokojů přímo v areálu nemocnice. Od 1. března 2012 se podařilo v novoměstské nemocnici uvést do rutinního provozu takové pokoje dva. Ještě do uzavření rodinného pokoje na Buchtově kopci stačilo jeho služeb v roce 2011 využít 12 klientů. Další skutečností, která brzdí rozvoj hospicové péče, je neuzavření smlouvy s největší zdravotní pojišťovnou VZP a také marný pokus projít výběrovým řízením Kraje Vysočina. Díky tomu musí být většina služeb zpoplatněna a služby tak nevyužívají všichni, kdo by o ně měli zájem. Nadace OKD podpořila částkou 321 600 Kč zdravotnickou část služby domácí hospicové péče. Její příspěvek byl zásadní z hlediska zachování plynulosti a celistvosti služby. Z 19 klientů domácí hospicové péče v roce 2011 dva službu vypověděli právě z finančních důvodů. Jedinou bezplatnou službou je tak nadále Poradna Alej sloužící především pozůstalým, kterou v roce 2011 využilo 19 klientů. Odlehčovací služby měly během roku šest klientů a půjčovna zdravotních pomůcek 45. O domácí zdravotní péči zavedenou od 1. ledna 2010, kdy zdravotní sestry docházejí do domácností a provádějí úkony určené praktickým lékařům, je malý zájem. Služba je klientem hrazena v plné výši, a tak jí během roku využily pouze tři osoby. V rámci tradičních „hospicových večerů“ byla 17. února uspořádána v Domě s pečovatelskou službou přednáška MUDr. Ondřeje Slámy na téma Péče o pacienta v terminálním stádiu. Výtěžek z benefičního koncertu Štěpána Raka a Alfréda Strejčka (60 000 Kč) byl věnován Středisku hospicové péče v Jihlavě na nákup automobilu Ford Tranzit. Porovnat úroveň hospicové péče u nás a v Lucembursku měla možnost tříčlenná delegace HHV, která tuto zemi navštívila na pozvání a náklady tamější asociace Omega 90. Součástí návštěvy byl benefiční koncert Jaroslava Svěceného a návštěva paliativního oddělení nemocnice Kirchberg.

10. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ

Tato kapitola městské kroniky byla zpracována díky informacím pana Oldřicha Pojezného, spolupracovníka Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologická stanice je umístěna na
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo