O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

nemocničních novin se také objevila zpráva o ocenění lékaře oddělení ARO Dušana Macha, který společně s primářem ARO v Ústí nad Labem Danielem Nalosem získal Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Cena byla udělena za jejich knihu Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění. Finanční skupina AXA ve spolupráci s nadací Křižovatka darovala nemocnici tři monitory dechu, díky nimž se může lépe předcházet syndromu náhlého úmrtí novorozenců.
Na závěr ještě nemocnice v roce 2011 řečí čísel. Ke konci roku měla nemocnice celkem 555 lůžek (ještě se Sanatoriem Buchtův kopec). Nejvíce lůžky disponovalo interní (99) a chirurgické oddělení (82), nejméně ARO (6) a oční (11). Pokračuje trend posledních let, kdy klesá počet hospitalizovaných pacientů. V roce 2011 jich bylo 19 803. Naopak roste počet ambulantních návštěv, tento rok jejich počet dosáhl čísla 186 069. Průměrná ošetřovací doba v nemocnici byla 5,2 dne a v Sanatoriu Buchtův kopec 37,81 dne. Od roku 2008 stále klesá porodnost, při 738 porodech se v novoměstské nemocnici narodilo 752 dětí. Nemocnice hospodařila se ziskem 92 083 Kč, když náklady dosáhly výše 703 630 615 Kč a výnosy 703 722 698 Kč.

Rada města souhlasila s příspěvkem pro záchrannou zdravotnickou službu ve výši více jak 200 tisíc korun na nákup přístroje Lucas, jímž by bylo možno přímo v sanitním voze provádět nepřímou masáž srdce. Sanitky s tímto přístrojem by mohly převážet pacienty postižené akutním infarktem přímo do Jihlavy nebo Brna, kde jim může být poskytnuta nezbytná pomoc. Souhlas rady byl podmíněn umístěním přístroje do sanitky vyjíždějící z Nového Města. Město navrhlo společný postup s obcemi v mikroregionu. Celou částku přes 280 tisíc Kč se nakonec podařilo shromáždit. Všechny obce mikroregionu kromě Jimramova přispěly rovným dílem podle počtu obyvatel. Od října tak mohli novoměstští záchranáři přístroj využívat.

Sociální péče
Novoměstské sociální služby (NSS) se tento rok staly pořadateli celookresního setkání seniorů, které neslo název Pohlazení na duši. Na setkání 7. června byly pozvány všechny organizace poskytující služby seniorům v rámci okresu. V kulturním domě zahájilo program vystoupení novoměstského Aerobik teamu a hlavní program zajistila kapela Veselá sedma. I letos se NSS přihlásily do celostátní akce Týden sociálních služeb, v jehož rámci se konaly dny otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou. NSS slavily 12. listopadu 15 let své činnosti, kterou zahájily 1. července 1996. Dům s pečovatelskou službou se slavnostně otevíral právě 12. listopadu 1996. Na oslavu zahájenou ekumenickou bohoslužbou v Domě s pečovatelskou službou byli pozváni všichni uživatelé pečovatelské služby i příbuzní obyvatel Domu.
Centru Zdislava přinesl rok 2011 naději na zlepšení jeho zázemí. V druhé polovině roku totiž zadalo město zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření objektu Centra Zdislava (rekonstrukce stávajících vnitřních prostor, střechy, zateplení objektu a přístavba ke stávajícímu objektu pro jídelnu, rehabilitační místnost, cvičnou kuchyň, bezbariérový výtah). Projekt zpracovává ing. Jaroslav Rouš. Město požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod, rozhodnuto má být na jaře 2012. Když bude žádosti vyhověno, získá město zpět 70 % nákladů z celkových 11 milionů Kč. Radost klientům centra přinášela řada pravidelných i několik výjimečných akcí. V únoru si do Zdislavy přišel popovídat známý horolezec Radek Jaroš. Na počátku května navštívili klienti centra Střední odbornou školu na Bělisku při akci Station days, aby se dověděli zajímavé informace o železniční dopravě. Přímo pro Zdislaváky připravilo několik studentů SOŠ program „Tančíme pro Zdislavu a se Zdislavou, tančíme pro radost“, kterého se 20. prosince aktivně (tedy tancem) zúčastnilo několik klientů Zdislavy. Vítanou změnou z běžného programu byl i výlet do poutního kostela ve Křtinách u Brna a třídenní rekondiční pobyt v Hrotovicích spojený taktéž s výlety do okolí. Nechyběl ani tradiční odpolední podzimní ples Zdišibál. Jeho 14. ročník doprovázela 9. listopadu v kulturním domě hudba skupiny PETRKYT. Na plese vystoupili žáci tanečního oboru Základní umělecké školy a své taneční vystoupení nazvané Modlitba za vodu předvedli i klienti Zdislavy. Centrum Zdislava se 5. května prezentovalo vlastním stánkem při Festivalu sociálních služeb ve Žďáru nad Sázavou a v Novém Městě 24. června při městské slavnosti Nova Civitas.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo