O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

9. PÉČE O OBYVATELSTVO

Zdravotnictví (nemocnice)
V polovině února byla ukončena protestní akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Na podporu požadavků Lékařského odborového klubu podala řada lékařů v nemocnicích výpovědi. Ministru zdravotnictví se konečně podařilo se zástupci lékařských odborů domluvit na kompromisu. Bylo podepsáno memorandum, které zaručuje lékařům výrazný růst platů a účast na reformě zdravotnictví. Ještě, než se tak stalo, se starostové čtyř měst žďárského okresu – Žďáru nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Bíteše a Nového Města na Moravě – obrátili otevřeným dopisem na předsedu vlády, aby co nejrychleji vyřešil spor vlády s lékaři. Novoměstská nemocnice se chystala na krizový scénář, protože 94 ze 130 lékařů podalo výpovědi. Po podepsání memoranda byli všichni lékaři, kteří stáhli výpovědi, přijati zpět. Novoměstskou nemocnici tak nakonec opustili pouze dva lékaři.
Pro pacienty nemocnice bylo neméně radostnou zprávou, že po třech letech byla slavnostním otevřením ukončena přestavba pavilonu interních oborů. Stalo se tak 24. srpna za účasti zástupců vedení Kraje Vysočina a dalších oficiálních hostí, mezi nimiž nechyběli starostové okolních měst. K této příležitosti byl vydán stolní kalendář na rok 2012 s historickými fotografiemi nemocnice. Zájemci z řad veřejnosti si mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou budovu interny včetně moderně vybaveného rehabilitačního oddělení s bazénem i špičkově vybavenou jednotku intenzivní péče o den později. Naplno začal pavilon interních oborů sloužit pacientům od září. V budově, která byla ve své původní podobě otevřena v roce 1942, je k dispozici 120 lůžek pro pacienty interny a neurologie ve dvou a třílůžkových pokojích, 11 lůžek pro hemodialýzu a 11 lůžek na společné jednotce intenzivní péče. Lůžkovou kapacitu interny důkladně prověří rozšíření její spádové oblasti, ke které došlo od 1. října v důsledku uzavření interního oddělení Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích. Jedna velké investiční akce skončila a již se připravuje další. Počátkem roku 2012 se plánuje zahájení stavby urgentního příjmu (emergency). Zatímco náklady na přestavbu interního pavilonu přesáhly 400 milionů korun, stavební úpravy pro vybudování pracoviště urgentního příjmu by si neměly vyžádat více než dvě desítky milionů korun.
Do nového pavilonu interních oborů se přestěhovalo i oddělení neurologie. Uvolněné prostory však dlouho nevyužity nezůstaly. Po jejich rekonstrukci sem byla přemístěna největší část léčebny dlouhodobě nemocných ze Sanatoria Buchtův kopec. Vedení nemocnice se totiž rozhodlo ke konci roku 2011 sanatorium uzavřít. Léčebna dlouhodobě nemocných byla kompletně přestěhována do areálu nemocnice během prosince 2011. Nové prostory léčebny získaly také unikátní výzdobu – historické vitráže s náboženskou tematikou. Vitráže jsou dílem akademického malíře Eduarda Miléna a původně zdobily nemocniční kapli. Po zrušení kaple byly vitráže odstraněny. Po dlouhých letech se vrací znovu do budovy, která byla původně postavena pro řádové sestry sv. Kříže. Součástí léčebny dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci byl i hospicový pokoj. V nemocnici budou takové pokoje dva, po dokončení stavebních úprav by měly být k dispozici během února 2012. Sociální lůžka z Buchtova kopce budou provozována v rámci volného lůžkového fondu akutní péče v nemocnici. K úplnému zrušení došlo u léčebny respiračních nemocí. Zdůvodněním tohoto kroku byl klesající zájem o tato lůžka po zavedení regulačních poplatků, klienti využívající tato lůžka byli navíc z 80 % z míst mimo Kraj Vysočina. Celé sanatorium bylo dlouhodobě ztrátové, jeho budovy jsou ve špatném technickém stavu a pro další provoz by si vyžadovaly rozsáhlé investice. Po ukončení provozu sanatoria předala nemocnice budovy kraji, který by je měl nabídnout k prodeji.
K řadě novinek roku 2011 v novoměstské nemocnici se řadí i zřízení bezplatné telefonní linky pro dobrovolné dárce krve. Další je postoupení pohledávek vůči pacientům dlužícím nemocnici za regulační poplatky soukromé firmě. Od 1. srpna bylo převedeno vymáhání nedoplatků na firmu, která je od nemocnice odkoupí. Za hospitalizaci dluží 580 osob 268 tisíc korun na regulačních poplatcích, dalších 30 tisíc pak tvoří dluhy za poplatky v ambulancích a na pohotovosti. Nemocnice také začala vydávat vlastní noviny. Noviny novoměstské nemocnice je možné od července 2011 stahovat v elektronické verzi na webu nemocnice. V prvním čísle byl například otištěn rozhovor s novým primářem chirurgie MUDr. Jiřím Tomanem, který se primariátu ujal v polovině června. Nového primáře v osobě MUDr. Jiřího Hrdiny dostalo i gynekologicko-porodnické oddělení. Na stránkách

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo