O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Byly osazeny nové tabulky terénního testu zdatnosti vedoucího po modré turistické značce od křižovatky u Hotelu Ski na vrchol Harusova kopce s délkou 750 metrů a převýšením 115 metrů. Jeho původním autorem byl MUDr. Karel Daněk, CSc.

8. OBYVATELSTVO

Statistika obyvatelstva
Ke konci roku 2011 mělo Nové Město na Moravě o 74 obyvatel více než na konci roku předešlého, řečí konkrétních čísel 7 964 obyvatel, z toho 4 028 žen a 3 936 mužů, při započtení obyvatel všech místních částí celkem 10 263 obyvatel, z toho 5 151 žen a 5 112 mužů. Osob s trvalým pobytem v Novém Městě zemřelo během roku 78 (41 mužů a 37 žen), dohromady i s místními částmi to bylo 101 osob (52 mužů a 49 žen). V roce 2011 se narodilo 103 dětí (54 chlapců a 49 dívek) s trvalým pobytem v Novém Městě včetně místních částí, bez místních částí to bylo 72 dětí (41 chlapců a 31 dívek). Nejvyšší porodnosti mezi místními částmi dosáhlo Rokytno, kde se v roce 2011 narodilo šest dětí. Nejvíce se o to přičinila rodina Dlouhých, která v červnu přivítala na svět trojčátka. A jelikož rodiče měli z předchozích manželství po dvou dětech, vytvořili dohromady pro dnešní dobu netypickou devítičlennou rodinu. Rodině byl rozhodnutím rady města poskytnut u příležitosti narození trojčat příspěvek 15 tisíc korun. Příspěvek jiné hodnoty dostává od města do vínku každý novoměstský novorozenec při vítání občánků. Z podnětu Kulturní a společenské komise došlo během roku k jeho inovaci. K pamětnímu listu a obálce s tisícikorunou přibyl stříbrný medailonek se znakem města. Podle tajemnice komise mgr. Veroniky Teplé se v medailonku odráží tradice, kdy kmotři nebo prarodiče dávali novorozenci Svatováclavský dukát, aby mělo dítě hojnost. První medailonky byly rozdány při vítání občánků 28. června.

Sčítání lidu, domů a bytů
K 26. březnu 2011 proběhlo jednotně ve všech členských státech Evropské unie sčítání lidu, domů a bytů. Za každou osobu se vyplňoval sčítací list osoby, za každou domácnost bytový list a za každý dům jeden domovní list. Sčítání prováděné jednou za 10 let proběhlo v celé České republice a byli mu tak podrobeni i obyvatelé Nového Města na Moravě. I když někteří se podrobit nenechali. Veřejně známým případem takového postupu se stal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Odmítl dotazník ke sčítání vyplnit, když vyplňování údajů označil za nesmyslné a zbytečné obtěžování lidí. Přišlo mu zbytečné vyplňovat údaje, které již v nějaké státní databázi existují, a proto se rozhodl sčítání bojkotovat. Podle něj se podobně zachovali i další lidé, kteří buď sčítací listy neodevzdali, nebo záměrně zkreslili vyplňované údaje. I když pak můžeme o věrohodnosti výsledků sčítací akce pochybovat, nezbývá nám nic jiného než do kroniky uvést oficiální údaje Českého statistického úřadu vzešlé z celostátního sčítání. Podle nich k 26. březnu 2011 tvořilo obyvatelstvo Nového Města na Moravě (včetně místních částí) 10 277 osob s trvalým pobytem, z toho 5 132 mužů a 5 145 žen, 1 508 osob ve věku 0–14 let, 7 126 osob ve věku 16–64 let a 1 643 osob ve věku 65 let a starších, k ekonomicky aktivním patřilo 4 937 osob, z toho bylo 4 474 zaměstnáno, v Novém Městě bylo 1 642 obydlených domů s 3 788 obydlenými byty.

Nezaměstnanost
Vývoj nezaměstnanosti během roku 2011 ukazuje přehledně následující tabulka vycházející z údajů ministerstva práce a sociálních věcí. První hodnota v každém sloupci patří Novému Městu na Moravě, druhá mikroregionu Novoměstsko a třetí pak celému okresu Žďár nad Sázavou. Z uvedených hodnot vyplývá, že nezaměstnanost je v Novém Městě stabilně vyšší, než je okresní průměr, a kolísavě vyšší i nižší než v mikroregionu, což odpovídá i vývoji v předchozím roce. Liší se však rozpětí, v kterém se nezaměstnanost pohybovala. Zatímco v roce 2010 se pohybovala mezi 10,2 až 12,2 %, v roce 2011 už mezi 8,8 (listopad) až 12,5 % (leden). Leden 2011 vykázal ve statistikách jeden velmi zajímavý údaj. V kolonce volných míst se pro Nové Město objevilo nečekaně vysoké číslo – 92, a to přesto, že se ve městě neotvíral žádný nový podnik, ani žádný ze stávajících výrobu výrazně nerozšiřoval. Dočasný nárůst volných míst způsobilo hromadné podávání výpovědí lékaři novoměstské nemocnice, kteří se zapojili do akce „Děkujeme, odcházíme“. Z vykazovaných 92 volných míst, jich bylo 82 v nemocnici.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo