O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 80

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

galerie soustřeďuje především na dny, kdy se nevybírá vstupné (vernisáže, dny volného vstupu, koncerty nebo mimořádné akce pro děti či rodiny s dětmi).
Díky akviziční činnosti byly sbírky galerie rozšířeny o 200 přírůstkových čísel, z toho 128 kusů bylo získáno darem a 72 nákupy v celkové hodnotě 542 866 Kč. Sbírka Obrazy byla obohacena díly Josefa Jambora, Pavla Kopáčka, Miro¬slavy Zychové a Jiřího Kubíčka; Sbírka Kresby a grafika díly Vladimíra Janouška, Miloše Slámy a Jitky Chrištofové; Sbírka Plastiky díly Josefa Klimeše, Nikose Armutidise, Karla Kryla a Oldřicha Štěpánka; Sbírka Sklo díly Vlastimila Beránka, Radka Kolbábka, Jana Koňaříka, Františka Kouřila, Ladislava Palečka a Jiřího Vencálka a Sbírka Fotografie rozsáhlým konvolutem černobílých fotografií Miroslava Matouška.
Nadále probíhá postupná rekonstrukce objektu zámku. Dokončena byla rekonstrukce dvou výstavních sálů v prvním patře hlavní budovy, v nichž by měla být instalována tzv. zámecká expozice připomínající historii novoměstského zámku. V expozici budou umístěny restaurované obrazy a nábytek z původního zámeckého mobiliáře. Současně byly zaomítány fragmentární odkryvy renesančních psaníček v zámecké arkádě, čímž dojde ke scelení prostoru arkády a jeho možnému výstavnímu využití.

Hudba
O Novoměstském slunohraní a koncertech uspořádaných v novoměstském zámku více v kapitole Horácká galerie, v kapitole Kulturní dům je pak přehled koncertů zde odehraných.
Místy vhodnými pro pořádání koncertů jsou i oba novoměstské kostely. Katolický kostel sv. Kunhuty tradičně na začátku roku hostí Tříkrálový koncert. Letošní hudební poděkování koledníkům i dárcům v rámci Tříkrálové sbírky se odehrálo 16. ledna, vystoupily místní pěvecký sbor Schola sv. Kunhuty, Malá rytmická schola Žďár nad Sázavou II a Schola od sv. Prokopa Žďár nad Sázavou. Při Tříkrálové sbírce vyšlo na Žďársku do ulic více jak 370 koledníků, kteří pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou vybrali 2 167 854 korun, což je o 130 tisíc více než loni. Dveře evangelického kostela se návštěvníkům hudebních produkcí otevírají mnohem častěji. Svědčí o tom i přehled koncertů v kapitole Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Z větší části též v evangelickém kostele se odehrály 12. Novoměstské hudební slavnosti, jejichž pořadatelem je sdružení MANEOR. V jejich rámci 26. listopadu zazněl v evangelickém kostele adventní koncert Rosu dejte i nebesa se skladbami známých umělců v podání amatérských a profesionálních umělců. Součástí hudebních slavností se 4. prosince stala závěrečná část celoročního projektu Věčný Žid a Židé, kdy po ekumenickém setkání v kulturním domě vystoupil houslový virtuos Alexander Shonert s recitálem nazvaným Nejen židovské housle. Hudební slavnosti uzavřely 11. prosince Gospelové Vánoce s Oscarem Williamsem v evangelickém kostele.
Občanské sdružení Lysina lenina našlo po uzavření bývalého JKP nové zázemí pro pořádání komorních koncertů v pasáži Penzion U Pasáčka. Během roku tu zahrála pražská akustická kapela Jananas se žďárskou předkapelou Groove Band (29. 6.), Ivan Hlas trio (21. 7.), folkový písničkář Vlasta Třešňák (4. 8.), písničkářky Jana Šteflíčková a Žofie Kabelková (11. 8.), žďárská kapela Domina Princess (9. 9.) a bluesová kapela Bluesberry (10. 12.).
Novoměstská kapela Veselá sedma Jana Sedlaříka byla pozvána na 16. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav. Byla vybrána mezi 16 nejlepších kapel z České republiky a střední Evropy. Na festivalu si vedla úspěšně a byla pozvána na další ročník.

Divadlo
Sál Základní umělecké školy na Monseově ulici hostil 19. března okresní kolo dětské přehlídky divadelních a recitačních kolektivů Dětská scéna 2011. Jeden soubor novoměstské ZUŠ získal cenu poroty za inscenaci pohádky Petra Nikla O Rybabě a Mořské duši. Do krajské přehlídky v Třebíči byly nominovány další dva novoměstské soubory – Lety do oblak pod vedením Kateřiny Šteidlové s inscenací podle předlohy Arnošta Goldflama Rozkošný dům hrůzy a soubor Běloskvoucí cosi vedený Tomášem Machkem se zpracováním minimalisticky-absurdně-groteskní předlohy Mariana Pally Bill a Nebyl.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo