O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 8

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

v rodinném domě na Nezvalově ulici, 2. prosince u úmyslného požáru výtahu v bytovém domě na Křenkově ulici a 30. prosince u požáru kravína ve Slavkovicích. Hasiči se též účastnili záchranných akcí – 13. března transportu zraněného lyžaře u Zeleného kříže, 12. dubna transportu zraněné osoby z 12. patra domu na Křenkově ulici, 27. dubna záchrany dvou chlapců, kteří propadli skleněným světlíkem domu na Pavlovově ulici do šestimetrové hloubky, 19. července záchrany cyklistky spadlé do Klečkovského rybníka (zraněnou dívku vytáhl z vody ještě před příjezdem hasičů Jan Knapčok jdoucí v době nehody kolem). Dva dny (28. a 29. srpna) pomocí norných stěn odstraňovali znečištění potoka Bobrůvka v oblasti Žďárské ulice, které sem uniklo kanalizací. Zasahovali také v Krušovické restauraci, kde se 18. prosince devět hostů přiotrávilo nebezpečnými látkami v ovzduší. Hasiči museli bohužel několikrát vyjíždět i zcela zbytečně. Několikrát za to mohly plané poplachy v supermarketu Billa na Brněnské ulici a jednou bylo dokonce zneužito tísňové volání
K výjimečným akcím roku 2010 patřila účast novoměstských hasičů na cvičení složek integrovaného záchranného systému, které se odehrávalo 29. června na Harusově kopci. Na sjezdovku se zřítilo letadlo ATR-42 při svém pravidelném letu z Prahy do Brna. Při fingované nehodě mělo být na palubě 27 cestujících a tři členové posádky, v nádržích zbývalo 600 kg paliva. Jako první na místo nehody dorazili novoměstští hasiči, po nich i hasiči profesionální, posléze dorazili i policisté a zdravotníci. Na akci se podílelo 200 policistů, hasičů, zdravotníků a figurantů z řad studentů střední zdravotnické školy, 13 cisternových automobilových stříkaček, obojživelný transportér, několik policejních vozů, speciální pojízdné kontaktní centrum a pátrací vrtulník, který vyprošťoval osoby z lanovky. Novoměstský sbor se též účastnil pokusu o rekord v dálkové dopravě vody, když spolu se sbory z Pohledce, Slavkovic, Maršovic, Hlinného, Petrovic, Rokytna, Studnic a Jiříkovic zajišťoval úsek č. 7 v lese u Kuklíku (více v kapitole Maršovice).
V Novém Městě se 30. ledna sešli na výroční schůzi zástupci 15 hasičských sborů Novoměstského okrsku. Celý okrsek tvoří 17 obcí. Součástí schůze byly i volby 11členného výboru a revizní komise. Starostou okrsku byl zvolen Ladislav Fajmon a velitelem Jiří Mrkos. Schází se i hasiči-senioři novoměstského okrsku. Tentokrát se jich 16. dubna sešlo v Pohledci 46.
V roce 1990 byla znovuobnovena činnost Junáka v Novém Městě, a tak si 1. oddíl Naděje 20. února 2010 slavnostně připomenul 20 let svého trvání. Novoměstští skauti ze skautského (junáckého) střediska Bílý štít mohli od loňského podzimu znovu užívat chatu Mercedes. Ale nejen si v ní užívali, ale pustili se s chutí do její rekonstrukce. A tak došlo na generální opravu střechy, okenic a zateplení chaty. Obnovy se dočkala i fasáda se sgrafity Jiřího Šebka. Jejich restaurování bylo dílem Milady Štroblové-Řádkové. Chatu využívají všechny oddíly střediska, ale také skauti z jiných středisek. Skauti také nadále užívají klubovnu na Malé ulici. Na střediskovém sněmu si 7. listopadu volili nového vedoucího střediska, jeho zástupce a členy střediskové rady. Vedoucím střediska byl zvolen Rostislav Havlíček – Piškot. U vánočního stromu na Vratislavově náměstí 23. prosince nechávali skauti všem zájemcům připálit Betlémské světlo. Skautské středisko pořádá také každoročně tábory pro své oddíly, v roce 2010 byly uskutečněny čtyři. Od 6. do 12. února probíhaly současně dva zimní tábory – OMICRON 2010 1. oddílu Naděje a zimní tábor roverského kmene NOCON. V červenci (8.–25. 7.) se vypravil na tábořiště Spálená valcha pod hradem Aueršperkem 1. oddíl Naděje na tábor DISCOVERY 2010 a oddíly Světlušek a Vlčat do Vojtěchova na tábor HVĚZDNÝ PRACH (18.–31. 7.).
Pořádáním letních táborů se zabývá i sdružení Gohiral 1785, které jeden takový připravilo na 25. července až 7. srpna pro děti s ukončenou druhou až devátou třídou na bývalém skautském tábořišti v Podolí u Bobrové. Spřáteleným sdružením je Maracaibo, které mělo svůj tábor nedaleko – u Olešínek. Celotáborová hra byla nazvána „Zachraňte říši pohádek“, v rámci tábora bylo i sportovně laděné soupeření s táborem Gohiralu.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě
Novoměstský sbor je jedním z 16 sborů X. horáckého seniorátu se sídlem v Jihlavě. Má dvě kazatelské stanice v Blažkově a Bystřici nad Pernštejnem. Sbor má v současnosti tři duchovní – faráře, od roku 2005 Mgr. Zdeňka Šorma a Mgr. Markétu Slámovou a od roku 2009 na zkrácený úvazek RNDr. Vojtěcha Hroudu. Jelikož je druhá farářka Markéta Slámová na mateřské dovolené, hledala se za ní náhrada. Zastupující farářkou na poloviční úvazek byla v červenci 2010 zvolena Debora Hudcová a 24. října byla již jako Debora Rumlová ve sboru instalována. Bydlí v Rovečném a na zbývající část úvazku pracuje jako farářka sboru v Daňkovicích. Díky ní se znovu začal scházet pěvecký sbor. Ke

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo