O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 79

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Novoměstský zámek, který je sídlem Horácké galerie, nabízí jedinečné prostory pro pořádání koncertů. Hudební vystoupení provázejí i řadu vernisáží výstav. Klesající zájem veřejnosti měl bohužel dopad na spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. A tak se konaly jen dva koncerty – Zimní romance a Jarní pískání. Stálému zájmu publika se naopak těší tradiční koncerty učitelů a žáků ZUŠ Jana Štursy, které se v zámeckém podkroví konaly tři. Na nezájem si také nemohl stěžovat žďárský barytonista Jakub Pustina při svém pěveckém koncertu se sopranistkou Martou Reichelovou. Koncert složený výhradně z operetních písní a duetů byl součástí putovního festivalu Jakub Pustina a jeho hosté a konal se 18. září. V rámci Galerijní noci vystoupil rakouský houslista Roland Bentz a v samostatné hudebně divadelní koláži D-Trio Brno společně s herci Emou Křížovou a Pavlem Semišem. Akce pak byla po nadšeném ohlasu diváků v pozměněné podobě s úspěchem reprízována na podzim. V březnu hostilo zámecké podkroví koncert Johna de Jonga, v rámci festivalu Sbírka motýlů zde vystoupila skupina Hm a v listopadu zde proběhlo hudebně dokumentární pásmo Věčný Žid.
V zámku našlo podruhé zázemí i Novoměstské slunohraní pořádané občanským sdružením Komorní hudba dnes ve spolupráci s Horáckou galerií a ZUŠ Jana Štursy. Druhý ročník letní dílny komorní hudby pro hráče na smyčcové nástroje se ve městě odbýval od 5. do 10. července. Třicet amatérských hudebníků si mohlo během čtyř dnů vyzkoušet spolupráci se členy Janáčkova kvarteta. Díky jazzovému houslistovi Janu Beránkovi pronikli i do světa jazzu. Pod Beránkovým vedením připravili smyčcový doprovod pro večerní koncert Two generation bandu, který nesl název Čarovný saxofon. Na nádvoří zámku byla při této příležitosti otevřena jazzová kavárna. Dalším koncertem přístupným i veřejnosti bylo noční vystoupení Indigo Quarteta se zajímavým prolnutím smyčcového kvarteta s jazzovou hudbou. Novoměstské slunohraní završil slavnostní koncert absolventů dílen společně s Janáčkovým kvartetem. V první části vystoupilo samostatně kvarteto a v druhé Letní orchestr složený ze všech přihlášených muzikantů vedený dirigentem Richardem Kružíkem. Premiéru měla na tomto koncertě i znělka, kterou složil kytarista a skladatel Tomáš Ille.
Prostory zámeckého podkroví umožňují i menší divadelní produkce. V roce 2011 navázala Horácká galerie spolupráci s Dřevěným divadlem Jana Hrubce. Jeho loutková představení lákala především dětské diváky. Honza Hrubec v galerii sehrál pohádky Princezna na hrášku, Honza a drak, Rozum a Štěstí, Zvířátka a loupežníci a Vánoční příběh. Pohádku Rozum a štěstí mohli zájemci při Galerijní noci vidět i v podání Divadelního spolku Žďár.
Galerie hostí i další akce, které není možné zařadit do škatulek výstavy, koncerty či divadelní představení. V polovině května za hojné účasti přihlížející veřejnosti vystoupily na zámeckém nádvoří všechny skupiny novoměstských mažoretek. Pestrý program nabídla 27. května Galerijní noc – dvě divadelní představení v podání Dřevěného divadla Honzy Hrubce a Divadelního spolku Žďár, vernisáž výstavy Oldřicha Štěpánka, hudební improvizace rakouského houslisty Rolanda Bentze, hudebně divadelní koláž „D3 + 2 = The päť“ brněnského D-Tria a studentů divadelní fakulty JAMU a vystoupení souboru bicích nástrojů Asaf spojené s ohnivou show. V rámci projektu Porta culturae proběhly 8. a 9. září v galerii Dny otevřených ateliérů a 15. října pak Skautský den. Začátkem prosince se v prostorách Horácké galerie již potřetí pořádaly ve spolupráci s občanským sdružením Lysina lenina Galerijní čerto¬hrátky. O týden později se v zámeckém podkroví křtila kniha Věry Rudolfové Kraj návratů a inspirace.
V nabídce galerie jsou i tvůrčí dílny a workshopy. Během října až prosince proběhlo osm lekcí kurzu figurální malby pod vedením MgA. Štěpána Vrbického. V říjnu pak proběhl dvoudenní workshop v sochařské expozici nazvaný Socha a prostor. Celoročně mohli zájemci navštěvovat dílny: keramickou, smaltovací, patchworkovou a Tiffany vitráže. Tradiční byly Velikonočních dílny, ve kterých se návštěvníci mohli seznámit s různými technikami zdobení vajec. V rámci festivalu Sbírka motýlů se vyráběly v dílně karnevalové masky.
Oficiálně vykázaná návštěvnost Horácké galerie v roce 2011 činila 12 891 návštěvníků, což je o 1 970 osob méně než vloni. Návštěvnost výstav a expozic oproti minulému roku poklesla o 1 279 osob, rovněž menší zájem projevila veřejnost o kulturní akce (o 691 osob méně). Výtvarné dílny utrpěly ve své činnosti odchodem obou kurátorek na mateřskou dovolenou, což se projevilo snížením návštěvníků o 157 osob. Zájem o návštěvu Horácké galerie místními občany se podle výroční zprávy
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo