O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Prostory pro rozsahem menší výstavy nabízí od loňska tzv. Malá galerie v přízemí hlavní zámecké budovy. V lednu v ní pokračovala výstava Absolventi kurzu kresby a malby. Od února do půli března zaplnila prostory Malé galerie výstava představující fotografiemi a doprovodnými texty toleranční modlitebny na Vysočině. Součástí výstavy se stala i beseda s mgr. Martou Procházkovou z Národního památkového ústavu v Brně. V březnu a dubnu lákaly návštěvníky k návštěvě Malé galerie fotografické ilustrace Pavla Petrova ke knize Františka Bukvaje Vyznání víry. Červenec a srpen byl vyhrazen pro kreslený humor Václava Hradeckého. V Malé galerii bylo vystaveno jeho 118 kreseb. Další dva měsíce pak patřily prezentaci leptů, linorytů a perokreseb Miroslavy Zychové na výstavě nazvané Ze sešitu. V závěru roku doplnil nabídku Malé galerie Vladimír Šindler se svými kresbami a fotografiemi v rámci výstavy Moje Vysočina.
Zcela mimořádnou vzhledem k množství doprovodných akcí se stala výstava Zmařené osudy, která byla věnována nedožitým 80. narozeninám novoměstské rodačky Hany Brady. Z podnětu ředitele Domu dětí a mládeže Klubíčko Lubomíra Šuly obsadila na dva měsíce Malou galerii výstava, která formou informačních panelů seznamovala širokou veřejnost s osudem novoměstských židovských rodin Brady a Skuteckých a především s tragickým osudem židovských dětí, které našly smrt v německých koncentračních táborech. Jedním z těchto dětí byla i novoměstská rodačka Hanička Brady, která se díky knize Hanin kufřík stala světově známou. Výstava byla zahájena vernisáží 2. května, při níž vystoupila hudební skupina dětí z Klubíčka a zazpíval pěvecký sbor novoměstského gymnázia. Na vernisáži také zahrál a večer vystoupil při samostatném koncertu ruský houslový virtuos židovského původu Alexander Shonert. Výstava byla spojena s řadou doprovodných akcí, jakými byly vzdělávací programy nabízené základním a středním školám v Novém Městě a okolí, přednášky či besedy. Přímo v galerii probíhaly komentované prohlídky výstavy pro školy. Školám byl věnován i projekt Památníku Terezín „Efekt přihlížejícího“. Zazněly přednášky „Perzekuce židů jako historický fakt“ Lea Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze, „Současný český neonacismus“ mgr. Kláry Kalibové, právničky sdružení IN IUSTITIA, „Popírání holocaustu“ mgr. Dalibora Krčmáře, historika Památníku Terezín. Promítaly se hrané i dokumentární filmy Brundibár, Hanin kufřík, Krátká dlouhá cesta a Transport z ráje. V den narozenin Hany Brady – 16. května – město navštívila paní Anna Flachová-Hanusová, která Haničku znala z terezínského ghetta. Ve městě kromě návštěvy výstavy pobesedovala s dětmi Základní školy Vratislavovo náměstí a byla též přijata na radnici. Výstavu 11. června poctil svou návštěvou při své cestě Evropou i pan Jiří Brady. Jediný člen novoměstské rodiny Brady, který přežil holocaust. Po skončení instalace v galerii se staly Zmařené osudy výstavou putovní. Panely použité na výstavě budou zapůjčovány zájemcům z celé České republiky. Díky panu Bradymu se výstava dostane i za oceán a poputuje za ním do jeho bydliště v Torontu.
Kdo během roku navštívil zámecké podkroví, mohl zde zhlédnout další výstavy z bohaté nabídky Horácké galerie. V lednu jejich řadu odstartovaly Pohádkové ilustrace dětem světa Jaroslava Šerých. Do programu této výstavy patřil i koncert pěveckého komorního sboru Musica Sarensis ze Žďáru nad Sázavou. Následovala výstava Za horizont paměti s obrazy, kresbami a grafikou Jindřicha Růžičky vystřídaná v září a říjnu výstavou obrazů Bohumíra Komínka. Závěr roku patřil v zámeckém podkroví Výběru z díla Aloise Podlouckého. Aby byl výčet pořádaných výstav úplný, musíme zmínit i výstavy v dalších zámeckých prostorách. V gotickém sklepení bylo vystaveno sedm mobilních objektů Jiřího Vašici při výstavě Sochařovy sny. Takřka padesát plastik a reliéfů Oldřicha Štěpánka bylo k vidění v zámeckém sklepení na výstavě Objekty. Na zámeckých arkádách byla představena grafika Jiřího Kubíčka a konečně ve vestibulu galerie dostaly prostor práce účastníků výtvarné soutěže O nejkrásnějšího motýla, která probíhala v rámci festivalu Sbírka motýlů.
Horácká galerie se podílela na výstavní prezentaci umělců Vysočiny i mimo své sídlo na tzv. elokovaných výstavách. Kromě již zmíněné reprízy výstavy Miroslava Štolfy v Náchodě to byla především výstava mladého skláře Ivana Štěpána v pařížské Galerii Etienne de Causans a výstava ze sklářské tvorby Jaroslava Svobody v pražském Karolinu 55 let se sklem. Mezi další elokované výstavy patřily: Miroslav Matoušek – Zrcadlení (Stará radnice ve Žďáru nad Sázavou), Jiří Jun (Galerie Na Půdě, Světlá nad Sázavou), Poklady Moravy (Nová budova Národního muzea v Praze), Rudolf Hanych (Základní škola Svratka), Mosty a lávky Kraje Vysočina (Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou).

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo