O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

oděvních doplňků vyrobených textilní technikou krosienka, výrobu figurek z vizovického pečiva, pletení z pedigu, soustružené hračky a předměty pro domácnost, pletení košíků a mrskaček i techniku zvanou drátování. V prodeji byl i med a medové výrobky. Zahájení hlavní turistické sezony se již tradičně neobejde bez Otvírání mlejnku. Malou slavnost na dvoře muzea zahájil 6. května dětský folklorní soubor Kamínek ze Žďáru nad Sázavou s komponovaným pořadem „Na pasece“. Jako zpestření městské slavnosti Nova Civitas se v pátek 24. června v expozici etnografie předvádělo drátování a na závěr dne se uskutečnila vernisáž výstavy Dráteníkův rok. Zdarma se do muzea mohli podívat zájemci i 15. září v rámci Dne evropského kulturního dědictví. Odpoledne tu mohli zhlédnout divadelní představení Shunti kuilei žáků dramatického oboru ZUŠ Jana Štursy pod vedením Tomáše Machka. V pátek 16. prosince byl poprvé uspořádán Vánoční jarmark v Horáckém muzeu. Při něm řada řemeslníků předváděla svůj um při zpracování vizovického pečiva, pletení z pedigu, krosience, zdobení perníčků, soustružení dřevěných výrobků či výrobě zvířátek ze sena. Jarmark doplňovala výtvarná dílnička pro děti, které si mohly vyrobit různými technikami přáníčka nebo ozdobit perníček.
Hledání úspor v městském rozpočtu se dotklo i muzea, když bylo rozhodnuto o jeho sloučení s informačním centrem. V přízemí muzea došlo za plného provozu ke stavebním úpravám. Kancelář muzea byla přesunuta do vedlejší místnosti, která dosud sloužila jako knihovna a archiv. To pro pracovnice muzea znamenalo vystěhovat téměř 100 přepravek s časopisy a publikacemi. Uvolněná místnost byla upravena pro informační centrum. Informační centrum tak opustilo místnost v domě čp. 97, o jejímž dalším využití se má rozhodnout později. Sloučená instituce vstoupila oficiálně v život 1. ledna 2012.

Novoměstsko
Změny v novoměstském zpravodaji nastartované v předchozím roce pokračovaly i v roce 2011. Od 1. března se změnila periodicita vydávání Novoměstska. Přestalo vycházet jednou za 14 dní a stal se z něj měsíčník. Změnou tak opět prošel i jeho podtitul. „Čtrnáctideník občanů Nového Města na Moravě a okolí“ nahradil „Zpravodaj občanů Nového Města na Moravě a okolí“ a po dvou číslech pak „Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí“. Nově by měl být dáván větší prostor i názorům čtenářů. Jejich názory by se měly odrážet i ve vyhlašovaných anketách (o anketách více v kapitole Samospráva a činnost městského úřadu). Podle nové koncepce představené redaktorkou Veronikou Klapačovou městské radě by mělo mít Novoměstsko také pevnou strukturu i novou grafickou podobu se zapracovaným logem mikroregionu Novoměstska. S nově členěným obsahem a novou grafickou podobou se novoměstský zpravodaj představil od květnového čísla.

Horácká galerie
Galerie nabízí veřejnosti i nadále dvě dlouhodobé expozice „Proměny krajiny a tvaru“ a „Sklo, sklo, sklo ...“ V souvislosti s opravami fasád však byla část první expozice uzavřena a v expozičních prostorách přízemí jižního křídla byla provizorně uložena sbírka skla. Reinstalována byla expozice díla Jana Štursy v přízemí hlavní budovy, která je doplněna obrazy Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Karla Němce, Aloise Podlouckého a dalších autorů. Částečně byly obměněny i exponáty v expozici „Sklo, sklo, sklo …“, a to díky reinstalací dvou vitrín.
Pracovníci galerie během roku připravují i řadu výstav. Do prvních dvou dní roku 2011 ještě zasáhla velká výstava animačních loutek Studia ZVON. Další výstavou v hlavních výstavních prostorách galerie byla od února výstava Bohumil Teplý – Stopy času, která představila autorovy plastiky, sochy, reliéfy, medaile, plakety a kresby. Pět soch z této výstavy bylo v letních měsících přemístěno na zámeckou terasu. Od půle května do konce srpna vystřídaly Bohumila Teplého Černobílé elegie Miroslava Štolfy. Výstava kreseb M. Štolfy byla poté reprízována v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Od září do listopadu zabrala uvolněný Červený sál výstava fotografií Jaromíra Míčky, která byla zahájena v rámci Dnů evropského dědictví koncertem žáků Základní umělecké školy. Poslední „velká“ výstava Pru/řez linem, kresbou, která přesáhla i do roku následujícího, představila dílo Miloše Slámy. Její vernisáž oživila zpěvem a hrou na kytaru Pavla Dombrovská.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo