O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

rozpočtu a pro zbylé prvňáčky dokoupila knížku Sedmilhář Josífek od stejné spisovatelky. Na začátku června byly knihy slavnostně předány prvňáčkům při pasování na čtenáře, kdy se děti ocitly v Písmenkovém království. Knihovnu navštívila i řada tříd prvního stupně základních škol, jež si půjčovaly knihy, které si děti před další návštěvou knihovny přečetly a poté si o nich povídaly.
Ve spolupráci s novoměstským Klubem seniorů bylo 12. dubna v kulturním domě uspořádáno autorské čtení Anny Johany Nyklové, která podnikla ve svých 72 letech vysněnou cestu na Nový Zéland a napsala o ní knihu Babka Ťapka na kraji světa neb Nový Zéland očima české babičky.
Besedovalo se i s novoměstskou rodačkou Barborou Koudelkovou o strádání v Africe, kam odešla za přítelem a kde žila šest let, porodila zde dvě děti a stala se obětí nigerijské mafie, o nelehkém životě v Česku po návratu s dvěma dětmi, kde si našla nového přítele, s kterým má třetí dítě, o které se momentálně soudí, o dvou knihách líčících její osud Útěk z afrického pekla a Návrat do českého pekla. Tomu všemu naslouchal nabitý konferenční sál. Na podzim byla knihovna pořadatelkou besed s Václavem a Lenkou Špillarovými o Havajských ostrovech a se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem, který představil nejzajímavější objevy ze svých cest.
Řada akcí byla také spojena s Týdnem knihoven, který probíhal od 3. do 9. října, kdy byla umožněna registrace nových čtenářů zdarma, 30 minut internetu bylo též zdarma a dlužníci získali amnestii. Hned na začátku týdne byl slavnostně otevřen dětský koutek. Celý týden probíhal prodej vyřazených knih. Na 4. října bylo připraveno drátování s paní Hanou Hájkovou, na 5. října Den otevřených dveří a na 6. října podzimní malování za kulturním domem. K říjnovým akcím patřily i Pohádková bašta (vědomostní testík pro děti a mládež do 15 let) a výtvarná soutěž o nejoriginálnějšího draka. Na 26. listopad připadl Den pro dětskou knihu, kdy divadlo Honzy Hrubce sehrálo Aladinovu lampu, vyráběly se loutky a zdobily perníky.

Horácké muzeum
Počet návštěvníků Horáckého muzea se v posledních letech blíží či lehce překračuje hranici deseti tisíc, v roce 2011 jich bylo přesně 9 525. Na tržbách ze vstupného ve výši přes 65 tisíc korun se jich však podílelo pouze 5 871, protože ostatní návštěvníci patřili do kategorie neplatících, tedy byli dětmi do šesti let, osobami tělesně postiženými nebo účastníky vernisáží či jiných akcí s volným vstupem. Příjmy ze vstupného spolu s tržbami z prodeje publikací a upomínkových předmětů vytvořily roční příjem muzea ve výši zhruba 140 000 Kč.
Každý z platících či neplatících návštěvníků zhlédl alespoň jednu z výstav nebo se účastnil některé z akcí, které pro něho muzeum v roce 2011 připravilo. Na úvod roku to byla prodejní výstava Žádný den není všední, která byla zahájena již na sklonku roku minulého. Dramatickou dobu ohrožení republiky přiblížila výstava Nezradíme 1938 uspořádaná ve spolupráci s Muzeem československého opevnění 1938 ve Slupi u Znojma. Během výstavy byla v prodeji řada zajímavých suvenýrů (modely bunkříků, figurky vojáčků, odznaky, pohlednice, brožurky Muzea československého opevnění). Výstava měla velký ohlas i mimo hranice města a kraje. V muzeu se jako každý rok prezentoval díly svých žáků výtvarný obor Základní umělecké školy Jana Štursy, tentokrát výstavou Mišmaš 2011. Devět členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků představilo své řemeslo v novodobém pojetí při výstavě Dráteníkův rok. Výstava Asi tak čtyři předvedla díla pěti mladých výtvarníků: grafiku převážně s krajinnými náměty Terezy Cikrytové, černobílé fotografické kompozice Jana Dvořáka, malbu a grafiku Petry Janské, malbu Ivony Kociánové a kovanou plastiku a hutní sklo Víta Zadiny. Další výtvarná výstava Bohuslav Kozák Obrazy z let 1930–1938 přiblížila návštěvníkům olejomalby rodáka z Ubušína u Jimramova, který kvůli předčasnému úmrtí nestačil naplno zúročit svůj talent. Jako doprovodná akce k této výstavě se 15. listopadu konala beseda s akademickým malířem Tomášem Smetanou. Na závěr roku nechyběla výstava s vánoční tematikou Až zvoneček zacinká. Mezi menší výstavy ve vestibulu muzea patřila výstava Obraz – odraz duše, na které se představil Klub v 9 (zařízení Oblastní charity ze Žďáru nad Sázavou), a výstava olejomaleb místního výtvarníka amatéra Petr Fafílek – Nálady Vysočiny. Již potřetí lákala návštěvníky do muzea Vůně medu, výstava Základní organizace Českého svazu včelařů.
Velkým lákadlem pro návštěvníky byla také prodejní akce Velikonoce v Horáckém muzeu, která se konala na Velký pátek (22. dubna). Přes 500 návštěvníků obdivovalo zdobení kraslic, tvorbu

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo