O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Kulturní dům
V kulturním domě se v roce 2011 besedovalo – o rybích legendách s Jakubem Vágnerem, o dobytí dvou osmitisícových vrcholů Gasherbrumu s horolezcem Radkem Jarošem, o biotronice a léčitelství s Petrem Davídkem, o ostrově Bali s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou. V rámci projektu Věčný Žid a Židé ... se besedovalo i s Thomasem Graumann na téma Winton train. Thomas Graumannem je jedním z 669 židovských dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Besedu uspořádalo sdružení Maneor. V rámci stejného projektu se v Horácké galerii zamýšlel nad postavou Ahasvera – věčného Žida publicista a kazatel Petr Plaňanský, který přiblížil „Svatou zemi“ slovem a obrazem. Další besedy byly v kulturním domě pořádány městskou knihovnou.
V kulturním domě se v roce 2011 také hrálo a zpívalo. Své koncerty tu odehráli bratři Nedvědové, skupina 5Angels, slovácká dechová hudba Rozmarýnka Roberta Koníčka, Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka, anglický 75členný symfonický orchestr West Sussex County Youth Orchestra a 80členný symfonický orchestr Essex Youth Orchestra, dechová hudba Bobrůvanka, Hana Zagorová a Petr Rezek, Karel Plíhal, Ondřej Havelka a jeho Melody makers, Michal Janík a Simona Klímová a vánočně naladěná Moravanka. Koncert Petera Nagyho a skupiny Indigo byl pro malý zájem zrušen, kdežto Travesti show skupiny Screamers se opět těšila přízni publika.
V kulturním domě se v roce 2011 hrálo divadlo, a to hra Arnošta Goldflama Dámská šatna v podání Klicperova divadla Hradec Králové s Pavlou Tomicovou v hlavní roli, komedie Noela Cowarda Rozmarný duch v podání Divadelní společnosti HÁTA Olgy Želenské, komedie Kumšt (Art) s Janem Třískou, Janem Kačerem a Janem Hrušínským, monodrama Noelle Chateletové Žena Vlčí mák v podání Hany Maciuchové a v kulturním domě si zavzpomínala i herečka Květa Fialová.
V kulturním domě se v roce 2011 rovněž tančilo a cvičilo, a to při kurzech společenského chování a tance, víkendech s tancem s mladými umělci ze souboru BOSKY či při Zumba – Joga party s Dagmar Pasterňákovou a Lenkou Krupíkovou z Academy Uno.
V kulturním domě se v roce 2011 mimo jiné pořádaly akce pro děti, jakými byly dětský karneval, Letní bublinové dovádění či Dětský Silvestr.
Kulturní dům byl v roce 2011 místem burz – burzy knih (prodeje vyřazených knih) a VI. burzy minerálů, zkamenělin a šperků.
A kulturní dům se v roce 2011, konkrétně 8. července, stal místem natáčení pořadu České televize, ve kterém vystoupil Miroslav Donutil se svými hosty – rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou, jejím trenérem Petrem Novákem a zpěvákem Petrem Kolářem.

Městská knihovna
Stav knihovního fondu městské knihovny i s jejími sedmi pobočkami v místních částech ke konci roku 2011 vykazoval 57 801 knihovních jednotek, z nichž naučná literatura tvořila 19 041, krásná literatura 38 009 a zvukové nosiče 751 kusů. Knihovna měla v tomto roce 1 729 registrovaných čtenářů, kteří vykonali 26 521 návštěv a celkem si vypůjčili 211 227 knihovních jednotek, z toho 32 130 naučných knih pro dospělé, 105 882 titulů krásné literatury pro dospělé, 10 150 dětských naučných knih, 32 520 titulů dětské krásné literatury, 28 031 periodik a 2 416 zvukových nosičů.
Pracovnice knihovny pracují po celý školní rok se žáky a studenty všech místních škol a školek. Do knihovny za poznáním dojíždí i děti ze škol v okolí. Akcí, na kterých se knihovna v roce 2011 podílela (a to nejen pro děti), bylo více než 170. Akcí pro školní a předškolní děti a mládež je však přece jen většina. V únoru to byla beseda pro čtvrťáky nad knihami o Harry Potterovi, na jaře pak akce Bezpečný internet pro páťáky, pro čtvrťáky pořad s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Dětské oddělení knihovny na 1. duben připravilo Noc s Andersenem – nocování v knihovně spojené se čtením pohádek, soutěžemi, taneční zábavou a procházkou s lampiony. Městská knihovna přihlásila první třídy obou základních škol do 3. ročníku projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. První třídy měly za úkol alespoň jednou měsíčně navštívit knihovnu. Stalo se tak při besedách V Zemi pohádek, Pohádkové bloudění a Máme rádi zvířata či při autorském čtení knihy Jana Opatřila Dobrodružství kapříka Mertlíka. Odměnou pro prvňáčky měla být knížka Zmizelá škola spisovatelky Daniely Krolupperové. Bohužel pro nedostatek peněz byl všem knihovnám a školám počet knih krácen, a tak na Nové Město připadlo 50 knížek, na místo potřebných 83. Nicméně knihovna sáhla do svého

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo