O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (Klubíčko)
Se začátkem nového školního roku se znovu otevřely i dveře Domu dětí a mládeže. Pestrá nabídka zájmových útvarů v tištěném přehledu byla ještě na konci prázdnin vhozena do všech schránek. Děti i dospělí se tak mohli hlásit do kroužků sportovních (aerobic, florbal, judo, kick box, stolní tenis, tanec, zumba), výtvarných (keramika, netradiční výtvarné techniky, točení na kruhu, Tvořínek), jazykových (angličtina), výpočetní techniky, hudebních (akordeon, bicí nástroje, keyboard, kytara) a dalších mimo tyto kategorie (airsoft, deskové hry, modelářství, dramatický, šachy, deskové hry, vydávání časopisu, vaření). Dva kroužky pro mladší a starší děti byly otevřeny i v táborové základně v Olešné.
Kroužkům jsou v Klubíčku vyhrazena odpoledne pracovních dní, několik víkendů pak program doplňují i „mimořádné“ akce pro širokou veřejnost. Podzim takto dětem zpestřila Koloběžkiáda a  Hračkiáda. Počátek adventu byl spojen s oblíbeným Andělským jarmarkem, tentokrát s podtitulem „se zvířátky“. Jarmark nabídl dětem a jejich rodičům tvořivé dílny s výrobou figurek andílků a čertíků, vánočních hvězd, malováním na keramické zvonky, zdobením dřevěných zvířátek či voskovou batiku a také grafickou dílnu. Během příjemného odpoledne vystoupily děti z hudebních kroužků a zahrál i první skotský dudácký band v Česku – The Rebel Piper. Na jarmarku byly vystaveny nejlepší práce z výtvarné soutěže o nejhezčí lesní zvířátko. Klubíčko se také podílelo na Mikulášském trhu, který se 3. prosince konal na Vratislavově náměstí.
V nabídce plesové sezony roku 2010/11 nechyběl 4. února ani IX. Klubíčkovský oldies disco ples. Velká akce, při které se rodičům i široké veřejnosti předvádějí ukázky z činnosti mnoha kroužků, má název Maminkám k svátku. Místem konání byl kulturní dům a datem konání 6. květen. Mezi víkendové akce tohoto školního roku patřily i hudební Jam odpoledne, korálkování, lednové sněhové hrátky, malování triček, dubnový jarní bazárek, dílna Osmý div světa, velikonoční tvoření, pohybová hra Pašeráci a soutěž v počítačových hrách.
Prázdniny patří v Klubíčku táborům. Přímo v hlavní budově na ulici Výhledy byl na konci srpna otevřen pohádkový příměstský tábor. Ale hlavním místem prázdninových pobytů dětí je táborová základna v Olešné. A zde se během prázdnin vystřídalo táborů hned několik. Nejprve to byl třídenní Tábor na zkoušku a poté již celotýdenní tábory. Prvním z nich byla Hvězdná brána. Následoval populární Rockový tábor / Rock camp, na nějž byli přihlášeni účastníci i z USA, Ruska a Izraele. Překvapením byla utajovaná návštěva Ewy Farne, která vystoupila na improvizovaném minikoncertu a došlo i na povídání a autogramiádu. Konečně nechyběl ani Hiphop camp 2011.
Nesmíme zapomenout na Klub maminek Zvoneček, který se od října scházel každé pondělí a nabízel maminkám a dětem společenské hry, cvičení, výtvarné a tvořivé dílničky či besedy a přednášky na různá témata.

6. KULTURA

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě
„Oficiální“ část městského kulturního života má na starosti instituce s názvem Novoměstská kulturní zařízení (NKZ), kterou tvoří dohromady tři zařízení, a to kulturní dům, městská knihovna a Horácké muzeum. Pod křídla NKZ patří i redakce Novoměstska. Dosavadní ředitelka NKZ Vlasta Soldánová odešla během roku do důchodu, a tak bylo vyhlášeno výběrové řízení na její nástupkyni či nástupce. Z 15 uchazečů byla vybrána pracovnice odboru školství, kultury a sociálních věcí mgr. Veronika Teplá. Při veřejném projednávání „Desatera problémů“ 13. září zazněly i připomínky k programu Novoměstských kulturních zařízení, a proto bylo na 4. října svoláno veřejné setkání spojené s diskusí na téma „Co Vám chybí v novoměstské kultuře?“

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo