O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 73

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

kole dějepisné olympiády, Kristýna Solařová ze 4.A třetí místo v krajské zeměpisné soutěži Poznej Vysočinu, družstvo 2.A třetí místo v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus, Dana Fialová ze 4.B 11. místo v mezinárodní olympiádě z německého jazyka.
Řadu úspěchů sklízeli gymnazisté i na sportovním poli. V biatlonu získal Jan Burian z 1.C tři první a jedno třetí místo v závodech Českého poháru a navíc první a druhé místo na republikovém mistrovství. K těmto medailím přidal i dva mistrovské tituly z letního biatlonu a celkové vítězství v Českém poháru v letním biatlonu. Medaile z biatlonu sbíral i Michal Žák ze 4.C, který získal dvě zlaté a po jedné stříbrné a bronzové v Středoevropském poháru, stal se také celkovým vítězem Českého poháru v letním biatlonu, dvakrát druhým na Mistrovství ČR v letním biatlonu a jednou třetím na Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích. Medailové úspěchy v běhu na lyžích sbíraly Kateřina Ostrejšová z 2.A, celkově třetí v Českém poháru a dvakrát třetí na republikovém mistrovství, a Karolina Ostrejšová z 2.C, celkově druhá v Českém poháru. Jedním vítězstvím v Českém poháru je doplnil Jakub Švanda z 2.C. Velmi úspěšný byl i skokan na lyžích Vojtěch Štursa z 1.C, který získal titul Mistra ČR a dvě vítězství v Letním poháru Německa. Mladí rychlobruslaři z 3.C – Milan Sáblík a Roman Vodička – se již prosazují v seniorské kategorii. Na Mistrovství ČR získali čtvrté, respektive šesté místo. Družstva složená z novoměstských gymnazistů nenašla konkurenci v krajských soutěžích družstev v přespolním běhu – první byly dívky v kategorii ZŠ, stejně jako dívky i chlapci v kategorii SŠ. Individuální vítězství přidali Kateřina Pulgretová v kategorii ZŠ a Jiří Bidmon v kategorii SŠ. V okresním kole středoškolského poháru v atletice CORNY získalo chlapecké družstvo druhé a dívčí třetí místo. V tradiční domácí soutěži ve skoku do výšky Gymnaziální laťka zvítězili v kategorii ZŠ Michal Starý a Kateřina Pulgretová, v kategorii SŠ Jaroslav Hýbl a Andrea Peřinová. V kolektivních sportech se prosadili volejbalisté a volejbalistky. Junioři skončili druzí v krajském přeboru Vysočiny. V okresním přeboru středních škol novoměstské dívky zvítězily a chlapci získali třetí místo.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Pedagogický sbor složený z 26 učitelů a 5 učitelů odborného výcviku, 20 tříd se 518 žáky, z toho 112 dálkově studujícími – to byl výchozí stav na počátku školního roku 2010/11. Během roku se poměr mírně upravil, protože ze školy odešlo osm žáků. Ke studiu byli nově přijati zájemci o tyto učební obory: maturitní – Ekonomika a podnikání (11 žáků), Logistika v dopravě (7), Železniční provoz (11); tříleté – Instalatér (18), Zedník (13), Truhlář (18), Mechanik opravář (25), Lesní mechanizátor (9); nástavbový obor – Podnikání (29 denní a 43 dálkové studium). K maturitním zkouškám se dostavilo 43 žáků, z nichž tři odmaturovali s vyznamenáním a 11 u zkoušek neuspělo. Závěrné zkoušky skládalo 84 žáků a všichni úspěšně. Veškerá teoretická výuka probíhala v budově na Bělisku, kde byla zařízena nová počítačová učebna a čtyři učebny vybaveny novým nábytkem. Během roku bylo pořízeno pět interaktivních tabulí, především pro výuku cizích jazyků. Nové technologie pronikly i do žákovských šaten. Dění v nich od listopadu 2010 sledují dvě kamery. Odborný výcvik se odehrával výhradně v Petrovicích. Žáci vyšších ročníku některých oborů vykonávali praxi přímo ve spolupracujících firmách. K úspěchům žáků školy v mimoškolní činnosti patří postup žáků 3.EPO (Ekonomika a podnikání) do celostátního kola soutěže PREZENTIÁDA. Vojtěch Jurovatý a Markéta Krejčí se stali mistry republiky v běhu na lyžích v kategorii mladších dorostenců. Školní tým zvítězil v přeboru lesnických škol v kopané v Šternberku. Škola pořádala florbalový turnaj lesnických škol, ve kterém domácí družstvo skončilo druhé. Družstvo chlapců skončilo v okresních závodech v přespolním běhu také druhé.
Třináctý leden byl ve škole Dnem otevřených dveří. Ve spolupráci s Českými drahami bylo uspořádáno také několik Dnů železniční dopravy, při nichž se představily dopravní obory na škole, prezentovaly se poznatky z provozu ČD, informace o dopravě v Bruselu či železniční simulátor. Studenti dopravních odborů SOŠ připravili 16. března na železničním nádraží v Havlíčkově Brodě akci pro žáky 8. a 9. tříd základní škol z celého kraje nazvanou Station Days. Během této akce seznámili žáky formou soutěže s profesemi, pracovním prostředím a bezpečností na železnici. Tato akce se odehrála v rámci projektu Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy. Díky projektu studenti absolvovali řadu exkurzí na Českých drahách a byli dokonce na týdenním pobytu v Bruselu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo