O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 72

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

software „klasifikace“ ve všech učebnách. Veškerá dokumentace je tedy vedena elektronicky. Pro literárně dramatický obor byl zakoupen kvalitní stativ pod kameru a software Final cut na úpravu audiovizuálních produkcí. Pro hudební obor byla doplněna zvuková aparatura a zakoupeny dva tenor saxofony, jazzová bicí souprava, koncertní trubka a didgeridoo (dechový nástroj australských domorodců). Do koncertního sálu na Monseově ulici přibylo koncertní pianino Bohemia od německé firmy Bechstein, tři křídla prošla generální opravou.
Škola se podílela na organizaci druhého Novoměstského Slunohraní, letní dílny komorní hudby. Dále uspořádala sedm interních koncertů, dva koncerty sólistů v aule gymnázia, dva podvečery poezie, koncert ZUŠ na závěr školního roku, vánoční koncert, tři absolventské koncerty, koncert tanečního oboru v kulturním domě, koncert velkého dechového orchestru Z-UŠáci tamtéž, Odpoledne s divadlem (přehlídku celoroční práce souborů literárně dramatického oboru), výstavu prací žáků výtvarného oboru v Horáckém muzeu, koncert pedagogů školy v Horácké galerii. Škola byla také pořadatelem okresního kola dětských divadelních a loutkářských souborů a recitačních kolektivů, obvodního kola ZUŠ sólových recitátorů, okresního kola Wolkerova Prostějova a okresního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. V rámci Dne pro starou hudbu proběhla v tanečním sále dílna o barokním tanci a inspiraci, kterou baroko přináší do současného tance. V rámci Mezinárodního dne tance se v tanečním oddělení konaly otevřené hodiny pro veřejnost, večerní taneční dílny a taneční happening na Vratislavově náměstí. A nesmíme zapomenout i na vydařený ples ZUŠ „Karty jsou rozdány“ okořeněný vystoupením 40členného hudebního souboru, žáků tanečního oboru a bubeníků.

Novoměstská veřejnost reagovala na připravovanou úpravu školství v Kraji Vysočina, která by měla za následek sloučení středních škol ve městě (gymnázia a SOŠ) a zrušení osmiletého gymnázia. Proti tomuto opatření byla sepsána petice, která byla otištěna v únorovém Novoměstsku. Podobně na novou krajskou koncepci školství reagovali i v dalších městech. Při srpnové návštěvě krajských radních Vladimíra Novotného (náměstka hejtmana) a Petra Krčála (radní pro oblast sociálních záležitostí) v Novém Městě získal starosta příslib, že žádná z novoměstských středních škol se rušit nebude.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Od 1. září 2010 studovalo v 16 třídách gymnázia celkem 389 studentů, z toho navštěvovalo školu ve čtyřletém studijním cyklu 174 studentů a v osmiletém cyklu 215 studentů. V průběhu školního roku přešli na jinou školu dva studenti a čtyři odešli. Po přijímacím řízení bylo k osmiletému dennímu studiu přijato 28 studentů, k čtyřletému 18 a k čtyřletému se sportovním zaměřením 11 studentů. Novoměstské gymnázium nadále pokračuje ve vzdělávání vrcholových sportovců a je jedním z 16 sportovních gymnázií v České republice. Ve školním roce 2010/11 studovalo obor se sportovním zaměřením 16 lyžařů a po pěti biatlonistech a rychlobruslařích. Ve školním roce 2010/11 úspěšně odmaturovalo 68 studentů a 62 jich bylo přijato ke studiu na vysokých školách. Pro zdokonalení znalosti cizích jazyků je pro zájemce uspořádán každé dva roky studijní výukový zájezd na britské ostrovy. V tomto školním roce jeli studenti do Skotska. Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili týdenního jazykového kurzu v Rakousku. Rovněž jako v loňském roce i letos reprezentoval školu student 3. ročníku na jazykové olympiádě v Dolním Rakousku. V tomto roce úspěšně pokračovala jazyková škola při gymnáziu, kde má veřejnost možnost se jazykově vzdělávat v několika světových jazycích. Skupina studentů vyššího gymnázia se zapojila do projektu e-Twinning.
Na počátku listopadu si maturitní třídy užily své stužkovací plesy a 18. února se konal reprezentační ples celého gymnázia. Veřejnosti se škola otevřela 14. ledna při Dnu otevřených dveří, který byl spojen se soutěží o hodnotné ceny. Gymnázium se v dubnu stalo pořadatelem 8. ročníku celorepublikové konference „Počítač ve škole“ určené pro učitele základních a středních škol. Účastníci se zde mohli seznámit se současnou technickou špičkou používanou ve školství při výuce. Gymnázium si také připomnělo svého prvního ředitele. V aule gymnázia 28. června proběhlo vzpomínkové setkání u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí „Kdo byl Leander Čech?“
A jak si vedli zástupci novoměstského gymnázia ve vědomostních soutěžích? Michal Starý z 1.A obsadil dělené první místo v okresním kole matematické olympiády, Martina Vališová ze 4.A třetí místo v okresním kole chemické olympiády a první místo v okresním a sedmé místo v krajském
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo