O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

s jednotlivými typy ekosystémů. Uskutečnila se též ekologická olympiáda uspořádaná ke Dni Země. Škola se také zúčastnila netradiční akce vyhlášené Agenturou Dobrý den Pelhřimov a společností EKO-KOM, při níž se tvořily znaky měst z víček od PET lahví. Výroba novoměstského znaku z plastové drti trvala téměř tři měsíce, ale vyplatila se. Znak byl hodnocen jako jeden z nejlepších (2. místo v Kraji Vysočina) a byl vystaven na novoměstské radnici a také v Muzeu rekordů v Pelhřimově.
Žáci školy se zapojili do celé řady soutěží a olympiád. V mezinárodní soutěži Chovatelské dovednosti – exotické ptactvo obsadili 5. místo (1. místo v oblastním kole a 4. v národním). Žák 4. ročníku Daniel Pintera byl v anketě Sportovec Žďárska 2010 vyhlášen jako nejlepší v kategorii mládeže. Mezi další úspěchy patří 1. a 2. místo v okresním kole literární soutěže Mladý Démosthenes, 1. místo v okresním kole soutěže v programování, 1. místo v okresní soutěži Mladý zahrádkář s postupem do kola celostátního. Školní časopis Puclík byl ohodnocen jako nejlepší školní časopis roku 2010 v České republice.
Přestože z finančních důvodů nedošlo k další etapě rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově, podařilo se alespoň upravit vchod do tělocvičny a osadit jej hliníkovými dveřmi a také byla provedena rekonstrukce plotu školní zahrady. V rámci tzv. Evropských peněz do škol bylo o prázdninách provedeno výběrové řízení na nákup výpočetní techniky, dataprojektorů, interaktivních tabulí a dalšího vybavení odborných i kmenových učeben v hodnotě cca 1,8 milionu korun. Na konci prázdnin začala dodávka objednaného zboží od firmy AUTOCont.

Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou
K 1. červenci 2010 byl novým ředitelem školy jmenován mgr. Jan Krakovič. Spolu s ním tvořilo pedagogický sbor dalších 33 učitelů a také zde pracovaly tři vychovatelky ve třech odděleních školní družiny (od 1. května 2011 byla oddělení jen dvě). V letošním roce proběhlo stěhování družiny z odloučeného pracoviště na ulici Tyršově do budovy školy a chystá se otevření jednoho oddělení družiny v Pohledci. Kvůli sníženým prostředkům na provoz se 1. a 2. oddělení družiny v květnu 2011 vystěhovala z tělovýchovného střediska a spojila se v jedno v hlavní budově školy, kde už dříve bylo 3. oddělení družiny. Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo školu 403 žáků (z toho 23 v Pohledci) – 230 chlapců a 173 dívek – umístěných ve 21 třídách (z toho dvou v Pohledci). Mezi specifika školy patří její sportovní zaměření (od září 2010 byly sportovní třídy změněny na Školní sportovní klub). Důraz je kladen i na výuku jazyků. Ve 2. ročníku je žákům nabízen kroužek anglického jazyka. Žáci mohou od třetího ročníku navštěvovat třídu s rozšířenou výukou jazyků. Od roku 2005 školu charakterizuje i daltonská výuka, kdy jsou daltonské bloky zařazovány již od 1. ročníku. V minulém školním roce byl škole udělen certifikát Česká daltonská škola – 1. stupeň. V červnu 2011 pak škola získala titul EKOŠKOLA, když byla zapojena do stejnojmenného projektu věnovanému problematice životního prostředí. Od školního roku 2010/11 se pak škola jako jedna z pěti v republice stala součástí projektu VZDĚLÁVÁNÍ 21. Konkrétně se ho účastnila třída 6.B, ve které byl každý žák vybaven osobním netbookem a sadou moderních interaktivních pomůcek. Žákovské netbooky pak byly propojeny s učitelským počítačem a interaktivní tabulí. Čtyřletý projekt ověřuje zapojení moderních technologií do výuky. Díky zájmu žáků, rodičů i učitelů bude v příštím školním roce zřízena další tzv. digitální třída v šestém ročníku. Na konci školního roku školu opustilo 51 vycházejících žáků, z toho 12 z 5. ročníku, 36 z 9. ročníku a tři z 8. ročníku. Všichni byli přijati ke studiu na střední školy. Nejvíce z nich – 18 – bude pokračovat ve vzdělávání na novoměstském gymnáziu.
K úspěchům žáků školy na sportovním poli patřila celková vítězství Viktora Poláška v letním Mistrovství ČR ve skocích na lyžích a severské kombinaci v kategorii starších žáků. Další mistrovské tituly přidal i v zimní sezoně (dvě 1. a jedno 2. místo v severské kombinaci). Barbora Štikarová zvítězila na Mistrovství ČR v judu v kategorii starších žákyň do 36 kg. Mistryní republiky se stala i Tereza Buďová, a to v kuželkách v žákovské kategorii. Druhým místem v krajském kole atletické Kinderiády si žáci školy zajistili postup do celostátního finále, kde skončili 22. mezi 43 školami.

Základní škola Nové Město na Moravě Malá 154, příspěvková organizace
Ve školním roce 2010/11 bylo v základní škole určené dětem s různým stupněm mentálního handicapu vyučováno celkem 33 žáků, z toho čtyři žáci podle vzdělávacího programu pomocné školy, tři podle
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo