O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

náhledu na každodenní život. K psychice onkologických pacientů přispívá nejenom setkávání s lidmi s podobným osudem, ale i možnost vést s pomocí nových přátel plnohodnotný život. Klub organizuje ozdravné pobyty, a to buď přímo (lázně Luhačovice, Poděbrady, Kostelec u Zlína), či prostřednictvím sesterských organizací (např. ozdravný pobyt ve švýcarském horském středisku Melchtal). Organizována jsou pravidelná cvičení a návštěvy bazénu v Bystřici nad Pernštejnem. Klub pořádá i poznávací zájezdy po přírodních a kulturních památkách, či návštěvy koncertů a divadelních představení.
Svého desátého pokračování se v aule gymnázia 4. června 2010 dočkaly Zpívánky Spolku absolventů a přátel gymnasia v Novém Městě na Moravě. Společným zpěvem se totiž od roku 2001 baví abiturienti novoměstského gymnázia při svých každoročních setkáních. Nápad na založení tradice Zpívánek vznikl při oslavách 105. výročí školy. Při nich se v říjnu roku 1999 sešlo množství absolventů, kteří své setkání v kulturním domě zakončili společným zpěvem. Po tomto setkání se začal připravovat ilustrovaný absolventský zpěvník. Na jeho sestavení měla největší podíl paní Jarmila Puchýřová-Knoppová. Podle nového zpěvníku se poprvé zpívalo v květnu 2001. Po prvních Zpívánkách byl z iniciativy Jarmily Knoppové, starosty Josefa Sokolíčka a Josefa Svítila založen Spolek absolventů a přátel gymnasia, zaregistrovaný ministerstvem vnitra 1. listopadu 2001. Předsedou spolku se stal abiturient z roku 1946 ing. Josef Svítil. Současným předsedou spolku je pan Jaroslav Německý. Nutno také podotknout, že spolek kromě pořádání Zpívánek dle svých skromných možností finančně podporuje úspěšné studenty gymnázia.
Sdružení ochrany nájemníků (SON) se spolu se zástupci města podílelo na každoročním jednání o ceně tepla s jeho dodavatelem Novoměstskou teplárenskou, a. s. Pro tento rok se konečná cena tepla pro odběratele neměnila (477,40 Kč za GJ). Výbor SON zasedá každý první čtvrtek v měsíci v čítárně městské knihovny a v těchto dnech také nabízí členům sdružení i nečlenům služby právní poradny v bytové problematice a věcech s tím souvisejících.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) během roku přijal do svých řad jednoho hasiče, a tak byl na konci roku 2010 stav jeho členské základny následující: 84 členů, z toho 55 mužů, 11 žen a 18 mladých hasičů. Výjezdovou (zásahovou) jednotku tvořilo 28 mužů. Při volbách výboru SDH na funkční období 2010–2015 konaných 12. prosince 2009 byl starostou sboru zvolen Bc. Ondřej Novák a velitelem Roman Dobrovolný. V únoru se zčásti vlastními silami podařilo zrekonstruovat sál v „hasičárně“. Na čelní zeď garáže byla 27. března instalována neobvyklá výzdoba z dílny známého žďárského sochaře Michala Olšiaka. Byla jí betonová socha sv. Floriána ve tvaru požárního hydrantu. K slavnostnímu odhalení sochy došlo až 8. ledna 2011 při výroční schůzi sboru. Sbor se 22. května podílel na pořádání druhého okresního kola hry Plamen pro mladé hasiče do 15 let. Mladým novoměstským hasičům se v ní ale příliš nevedlo, když skončili na 21. místě. Družstvo mužů a smíšené družstvo dorostenců se o den později zúčastnily okrskové soutěže v požárním útoku ve Slavkovicích, kde obsadily 7. a 11. místo. Na Školní ulici se poprvé od roku 2007 vrátila soutěž v požárním útoku „Memoriál Josefa Sokolíčka“, byl to její třetí ročník. Novoměstský sbor sklízel v roce 2010 úspěchy se svými webovými stránkami. Při vyhlašování krajského kola soutěže Zlatý erb byly 15. března oceněny jako nejlepší web dobrovolných hasičů. V červnu pak byly oceněny i na celostátní úrovni, když v rámci Hasičských slavností Litoměřice 2010 získaly druhé místo v soutěži o nejlepší internetové stránky dobrovolných hasičů. Také v červnu bylo na přibyslavském zámku bývalému veliteli novoměstského sboru Jiřímu Mrkosovi uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání za celoživotní zásluhy – titul Zasloužilý hasič.
Zásahová jednotka novoměstského sboru dobrovolných hasičů nezahálela ani v roce 2010, připsala si celkem 122 zásahů. K nejčastějším patřila asistence u dopravních nehod (uvolnění komunikace, její úklid, odstranění nebezpečných látek, vyproštění osob), otevíraní uzamčených prostor, odstraňování vosích a sršních hnízd, odčerpávání vody a čištění ucpané kanalizace při přívalových srážkách a poruchách vodovodního řadu, v zimě pak odstraňování nebezpečných sněhových převisů. Samozřejmě likvidovala nebo se podílela na likvidaci několika požárů. Ten největší ji čekal hned na začátku roku, když 8. ledna hořelo rekreační středisko Apolo v Hlinném (více v kapitole Hlinné). Novoměstští hasiči zasahovali dále 4. dubna při požáru elektroinstalace ve skřínce u akvária v Domě s pečovatelskou službou, 5. a 25. dubna při požáru lesního podrostu po pálení klestí u vodojemu na Vlachovické ulici a u Pohledce, 5. června při požáru kontejneru na Žďárské ulici a 27. října při požáru dalšího kontejneru na ulici Německého, 1. července při požáru obytné místnosti v rodinném domě v Olešné, při kterém bohužel jedna osoba zahynula, 28. listopadu u požáru odpadu
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo