O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Jaroš. V lese byla připravena jednotlivá stanoviště, kde děti poznávaly budky pro různé druhy ptáků, lapače kůrovců či lovecké trofeje. Děti ze Žďárské začaly navštěvovat solnou jeskyni ve Žďáru nad Sázavou. Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN připravil ekologicky naučnou akci „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“, která proběhla v areálu Technických služeb. Rodiče z Drobného opět nacvičili pro děti divadelní představení. Předvedli je nejen ve své školce, ale zavítali i na ostatní zařízení ve městě. V rámci novoměstských slavností Nova Civitas vystoupily děti z Pohledce s pásmem lidových tanečků a děti z MŠ Tyršova s programem Na louce (na písničku Žluťásku, čičorečko pohybově vyjadřovaly let motýlů z kytičky na kytičku). Exkurze do lesnického učiliště přiblížila dětem poutavou formou náplň činnosti tohoto zařízení. Jana Tomancová ze školky na Žďárské ulici postoupila do celostátního kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
I nadále dojížděli do jednotlivých zařízení garanti logopedické péče ze Speciálně pedagogického centra v Březejci, kteří dohlíželi na práci učitelek v oblasti logopedické prevence. Děti se účastnily zájmových aktivit, mezi něž patří plavání, hra na flétnu, Předškolák, psychomotorická cvičení, keramická dílna či angličtina. K tradičním zpestřením školního roku patřila divadelní a zábavná představení, ať už v kulturním domě, či přímo v mateřské škole, dále také akce pořádané základními školami. Nechyběly ani návštěvy Horáckého muzea, Horácké galerie, koncertu v základní umělecké škole a beseda v knihovně. Besedovalo se i se strážníky městské policie, návštěvou dětí ze školky byli poctěni i hasiči a záchranná služba. Díky grantu Kraje Vysočina získala jednotlivá zařízení MŠ finanční příspěvky (v rámci Místní agendy 21) na projekty jako např. Od kapičky k moři, Denně něco pro zdraví, Tvořivá dílnička hraček II, Noční hraní a spaní ve školce s mámou a tátou, V zdravém těle zdravý duch, Chráníme přírodu kolem nás. Všechna zařízení se snaží o dodržování lidových zvyků a tradic, jakými jsou Tři králové, Masopust, Velikonoce, Vánoce, Mikuláš, svatý Martin. Na všech pracovištích fungovalo sdružení rodičů.

V červnu se na podnět některých rodičů školáků začalo vedení města zabývat otázkou, zda neupravit počátek vyučování na základních školách ze současných 7,30 na 8,00. Na změnu od začátku nového školního roku (2011/12) již bylo pozdě, a tak bylo řešení odloženo na později s tím, že se nejprve zjistí, zda o takovou změnu rodiče skutečně stojí.

Základní škola Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou
Od začátku školního roku začalo školu navštěvovat 536 žáků, kteří nastoupili do 25 tříd, z nichž šest bylo otevřeno na „přístavbě“ na Tyršově ulici a dvě ve Slavkovicích (24 žáků ve čtyřech ročnících). Do školy nastoupilo celkem 48 prvňáčků, 10 dětí získalo odklad. Vyučování zajišťovalo 34 učitelů (z toho 3 ve Slavkovicích). Rok od roku sice pomalu klesá počet žáků, nevyhovující prostorové podmínky školy však přetrvávají. V letošním roce sice po dlouhé době nemusely být kmenové třídy umísťovány v odborných pracovnách, ale v některých učebnách je stále nutné omezovat počet žáků z prostorových či hygienických důvodů. Provoz čtyř oddělení školní družiny má na starosti stejný počet vychovatelek. Jedno oddělení je ve slavkovické škole, dvě v budově tělovýchovného střediska. Provoz dalšího probíhá v hlavní budově školy v učebně třetí třídy po skončení vyučování. Již sedmnáctým rokem nabízí škola v 6.–9. ročníku výuku i ve specializovaných třídách se zaměřením na výpočetní techniku. Zájem o studium v těchto třídách nadále převyšuje nabídku. Z 64 žáků hlásících se do prvního ročníku specializovaných tříd mohlo být přijato pouze 26. Do primy víceletého gymnázia se hlásilo 17 žáků, z nichž bylo 15 přijato, ale sedm z nich dalo nakonec přednost studiu ve specializované třídě. V letošním školním roce ukončilo školní docházku celkem 66 žáků, jeden žák ukončil docházku v osmém ročníku. Všichni byli přijati na střední školy dle svých přihlášek. Škola je od podzimu 2008 zapojena do projektu EKOŠKOLA a tento prestižní titul také v roce 2010 získala. Dobrovolníci z řad ekotýmu a pátých tříd založili 21. května 2011 na lesní louce Pernovce stejnojmennou studánku. Už v roce 2008 založili žáci prvního stupně studánku Vratislávku. V rámci programu EKOŠKOLA hostila škola „Seminář dobré praxe“, jehož se zúčastnilo osm škol z celé vysočiny a který sloužil především k výměně zkušeností. Škola se zapojila i do programu Zdravá škola. V rámci sítě Zdravých škol se dokončuje naučná stezka na školní zahradě seznamující
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo