O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 66

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

řadu let slibovaný chodník k evangelickému hřbitovu a silnice získala zcela nový asfaltový povrch. Investory akce se staly Ředitelství silnic a dálnic Jihlava, město Nové Město na Moravě a Svaz vodovodů a kanalizací. Při výkopových pracích byly objeveny zbytky starého dřevěného potrubí. V září byla celá akce zakončena. V jejím závěru byla opravena i cesta přes Oboru k ulici Hornické. Na opravené cestě byly vyzkoušeny dva typy povrchu. Ten, který se osvědčí, bude v příštích letech používán i pro cesty v dalších novoměstských parcích.
Všechny zmíněné investice si samozřejmě vyžádaly i dočasné uzavírky komunikací. Od léta do podzimu tak byla uzavřena silnice na Vlachovice. Oficiální objízdná trasa vedla přes Maršovice do Sněžného a odtud přes Kadov do Vlachovic. Od 11. července do konce srpna byla také uzavřena ulice Brněnská, která slouží motoristům jako výpadovka směrem na Bystřici nad Pernštejnem a Brno. Objížďka byla vedena přes Novou Ves a Křídla. Konečně kvůli rekonstrukci kanalizace docházelo k uzavírkám v Maršovicích, Pohledci (zde bylo možno projíždět jedním pruhem na semafory) a přímo ve městě na ulicích Malá a Purkyňova. Uzavírkami byly průběžně postiženy i ulice v lokalitě Betlém, kde během roku probíhala rekonstrukce kanálů a veřejného osvětlení.
Velkou investiční akcí, na které se finančně podílí i město Nové Město na Moravě, je projekt Rozšíření běžeckých tratí na Novoměstsku. Tento projekt má připravit sportovní areál v lese Ochoza pro Mistrovství světa v biatlonu, které se bude konat v únoru 2013 právě v Novém Městě, s tím, že jeho vylepšení a rozšíření bude moci využívat i široká veřejnost. Nové běžecké tratě pod Harusovým kopcem byly propojeny tubusy pod silnicí s původními tratěmi. Součástí tratí, jichž byly nově vybudovány dva kilometry, se stalo i umělé osvětlení a rozvody pro umělé zasněžování. Akce začala v březnu 2010 a v prosinci 2011 zástupci kraje, města, stavební firmy, Sportovního klubu a organizačního výboru slavnostně přestřihli pásku. V první etapě výstavby biatlonového areálu před mistrovstvím světa byly dokončeny stavby nových servisních buněk. Došlo k nástavbě tribuny A s novými komentátorskými kabinami. Součástí nových staveb je podchod na stadion, přemostění potoka třemi novými lávkami s novou přístupovou stezkou pro diváky, posílení osvětlení areálu a nové ozvučení pro diváky na tribunách. První etapa výstavby ve sportovním areálu byla finančně pokryta ze 100 %, a to díky dofinancování z prostředků Nového Města. Částkou přibližně 100 milionů korun je podporována z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 60 miliony z Kraje Vysočina.
V pondělí 19. prosince byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná výpravní budova vlakového nádraží. Proměna objektu vyšla České dráhy na necelých 6,3 milionů korun. Na budově byla vyměněna všechna okna a dveře, nová je i fasáda s kontaktním zateplovacím systémem. Změnila se i pohledová stránka budovy, kdy na návrh architekta došlo k ubourání přístavby bytu, čímž se hlavní část objektu přiblížila původní podobě z počátku 20. století. Ve vnitřních prostorách byly zmodernizovány povrchy stěn, podlah, zrekonstruovala se elektroinstalace a provedly se částečné úpravy topného systému. Cestujícím začala sloužit i nová pokladna. Rekonstrukce výpravní budovy cíleně předchází záměru města vybudovat u vlakového nádraží autobusový terminál. Silnou motivací pro České dráhy bylo také blížící se Mistrovství světa v biatlonu. Úpravy vlakového nádraží však nejsou definitivně u konce. Na příští rok je plánována úprava nástupišť. V souvislosti s vlakovým nádražím nutno ještě dodat, že během listopadu byly u nádraží provedeny úpravy chodníků v blízkosti přejezdů. V kolejišti pak byly prodlouženy pryžcové dílce.

Plány do budoucna
Počátek roku znamenal definitivní stop přípravě výstavby regeneračního centra. To bylo ve fázi přípravy stavební dokumentace. Do 30. června 2011 musela být doplněna žádost o dotaci. Bylo tedy nutné rozhodnout o dalším osudu regecentra. Na zasedání městského zastupitelstva 17. ledna 2011 bylo patnácti hlasy z 21 přítomných zastupitelů schváleno usnesení ukládající radě města zastavit veškeré práce spojené s projektem regeneračního centra a minimalizovat další náklady spojené s tímto projektem. Osmnáct zastupitelů pak hlasovalo pro další protinávrh, jímž se do fondu rezerv a rozvoje uloží minimálně 50 milionů Kč získaných z privatizace bytového fondu, které budou použity výhradně na dofinancování významných projektů po jejich schválení zastupitelstvem města. Na rozhodnutí zastupitelů, z nichž někteří byli v minulém volebním období zastánci výstavby, měla velký vliv zpráva

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo