O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

plánováno. Drtivá většina úspor byla v provozních výdajích města. Nebyly však naplněny plánované příjmy města, na kterých se projevil propad daňových příjmů (o 4,3 milionů méně než bylo plánováno). Porovnání plánovaných a skutečných výdajů a příjmů dopadlo následovně: Provozní část rozpočtu – plánované výdaje 218 173 200 Kč, skutečné 202 454 400 Kč, úspora 15 718 800 Kč. Investiční část – plán 64 103 800 Kč, skutečnost 60 330 600 Kč, úspora 3 773 200 Kč. Příjmová část rozpočtu – plán 263 575 000 Kč, skutečnost 259 224 500 Kč, propad 4 350 5000 Kč.

Hospodaření v lesích
Od roku 2009 hospodaří město v lesích samo, lesy a zeleň obecně má na starosti pracovník městského úřadu ing. Bohumil Dostál. Těžbu pro město zajišťuje soukromá firma, prodej si organizuje samo. Plánované příjmy byly v roce 2011 o 1,4 milionu korun vyšší. Rada města schválila 7. února přidělení veřejné zakázky Zajištění pěstební a těžební činnosti na lesním hospodářském celku Městské lesy Nového Města na Moravě na období od 1. března 2011 do 31. prosince 2012 Antonínu Zedníkovi z Velkého Meziříčí.

Bytový fond
Od 1. října 2011 byla pověřena správou domů a bytů v majetku města Realitní kancelář PAMEX, s. r. o., ze Žďáru nad Sázavou, která má v Novém Městě kancelář na Masarykově ulici 216. Rada města tak svěřila správu bytového fondu soukromé firmě s cílem dosáhnout kvalitnějších, efektivnějších a levnějších služeb.
Na konci loňského roku nově zřízená bytová komise si jako svou prioritu stanovila ukončení nárůstu dlužného nájemného v městských bytech. Z celkového počtu 734 nájemců patřilo 158 mezi neplatiče. Celková výše dluhu na nájemném činila 2,6 milionu korun. Bytová komise proto doporučila radě města, aby byl plně využit institut výpovědi bez přivolení soudu. Pokud nájemce nebude reagovat na zaslané upomínky a jeho dluh překročí trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady spojené s užíváním bytu, bude mu dána výpověď z bytu bez přivolení soudu. Dále bylo doporučeno, aby splátkové kalendáře byly realizovány pouze jednou. V případě neplacení bude tato činnost ukončena a nájemné bude vymáháno soudní cestou. Po dohodě s vedením města byl stanoven postup v případě neplacení nájmu. Nejprve budou informováni nájemníci s nedoplatkem a s možností uhradit své povinnosti do 15 dnů. Pokud nebudou reagovat na první upozornění, bude následovat upomínka s upozorněním, že v případě neuhrazení nájemného, bude vymáháno soudní cestou. Kdo nebude na tuto upomínku během tří měsíců reagovat, dostane třetí upomínku s upozorněním na možnou výpověď z bytu. Poté město přistoupí k neprodlenému vymáhání dluhů soudní cestou.

3. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Průmysl a podnikání
Největším místním zaměstnavatelem je i nadále firma MEDIN, a. s., která v roce 2011 vykázala čistý zisk 13,7 milionů korun. Nebyl tak naplněn plánovaný záměr, když zisk oproti loňskému roku klesl téměř o 4 miliony Kč. Na vině je především pokles tržeb, přestože obchodní obrat narostl oproti roku 2010 o 1 % na 294,4 milionů Kč. Prodej na ruském trhu zůstal na úrovni předešlého roku, i když se očekával nárůst vzhledem k založení dceřiné společnosti v Moskvě. Plánované tržby se nepodařilo naplnit i v prodeji chirurgických a dentálních nástrojů. Zde se projevily úspory ve zdravotnictví. Zaostal i export do Jižní Ameriky. Nejúspěšnější byl prodej kooperujícím zahraničním obchodním partnerům. Pozitivně hodnotí vedení firmy řízený pokles zásob a zlepšení jejich struktury. Firmě klesly nejen zisky, ale i počet zaměstnanců, ze 431 v roce 2010 na 427 v roce 2011. Nejvýznamnějšími investicemi roku 2011 byly modernizace strojů na výrobu zubních kartáčků v hodnotě 2,7 milionů korun a realizace projektu školícího centra v hodnotě 7 milionů korun. Firma pokračuje i ve vývoji nových výrobků a technologií. Byla ukončena příprava a uvedení na trh světové novinky – C-nail patního hřebu MEDIN. V závěru roku firma představila své nové logo a design. Nové logo vychází ze symboliky zdravotnického kříže. Novou firemní barvou, která nahradila
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo