O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

rybníky sloužily jako tzv. komorové (hluboké s pravidelným přítokem potoční vody) k přezimování jarní násady. Po slovení byla přemístěna do tzv. nebeských rybníků. V tomto konkrétním případě do Křivky, kde budou ryby žít 2–3 roky, než se objeví na štědrovečerních stolech. Vylovilo se i několik pstruhů, kteří byli vypuštěni do rybářských revírů říčky Loučky. Na podzim vylovili novoměstští rybáři osm rybníků a mezi nimi i rybník Trnku. Zde vylovili převážně kapry, ale i líny a amury. Část ryb se využila k zarybnění sportovního revíru Koupaliště, část jako násada a vánoční ryba. Letní počasí, které kaprovitým rybám příliš nevyhovovalo, se podepsalo na přírůstcích ryb, které byly nižší než rok předchozí. Pro příznivce sportovního rybaření připravili novoměstští rybáři tradiční rybářské závody. Nejprve to byly 11. září závody Koupaliště 2010, při nichž bylo uloveno celkem 124 kusů bodovaných ryb, z toho 44 kaprů. Zvítězil Petr Daněk z Třebíče, který také ulovil největší rybu (kapra o délce 53 cm). Z novoměstských rybářů byl nejlepší druhý Pavel Krištof. Hned o den později se na stejném místě konaly rybářské závody mládeže do 15 let. Při nich bylo uloveno dokonce 160 kusů bodovaných ryb, z toho 49 kaprů. Vítězem mládežnického klání se stal Jan Lánský z Lísku, novoměstská Karolína Vopršalová skončila čtvrtá. Jan Stejskal z Nového Města pak ulovil největší rybu – 66 cm dlouhého kapra.
Ke konci roku 2010 měl Klub seniorů 104 členů, z nichž 11 bylo též členy výboru klubu. Předsedkyní tohoto velmi aktivního sdružení byla i nadále paní Alena Albrechtová. Během roku Klub zorganizoval plných 45 akcí, i když byl díky snížení příspěvku z městského úřadu snížen počet zájezdů. V klubové místnosti v Domě s pečovatelskou službou zazněla během roku řada přednášek a besed – cestopisných (o jižní Americe a říši Inků, národních parcích USA a Kanady, sopkách jižní Itálie), o ochotnickém divadle v Novém Městě, o léčivých bylinkách, o knihách a městské knihovně, o mlynářích na Velkomeziříčsku, o ochraně práv seniorů, či beseda se starostkou Zdeňkou Markovou a místostarostou Stanislavem Markem. Seniory potěšila i dvě hudební odpoledne s Ing. Bajerem a jeho přáteli. Sami pro sebe si členové Klubu uspořádali množství dalších akcí, například černou hodinku, cvičení na židlích při hudbě, zábavné odpoledne, masopustní merendu, zábavný kvíz, Kloboukovou párty, opékání špekáčků u táboráku, povídání o zdravé výživě, utkání v bowlingu, odpoledne s Mikulášem a jeho družinou a odpoledne u vánočního stromku s ochutnávkou cukroví a zpíváním koled. V rámci akce „Poznáváme proměny našeho města“ navštívili senioři Horáckou galerii, Horácké muzeum, katolický kostel s průvodcem, nově zrekonstruovaný kulturní dům, Ochozu, koupaliště, Maršovice, nebo galerii a japonskou zahradu ve Sněžném. Klub seniorů se podílel i na 32. Setkání Nových Měst Evropy. Členky klubu upekly, ozdobily a vkusně zabalily 1 250 kusů perníčků. Perníčky byly předávány hostům v obřím stanu při slavnostním zahájení. Při návštěvě prezidentského manželského páru pak seniorky v horáckých krojích rozdávaly koláčky. Před radnicí přivítaly prezidentský pár Helena Žáková a Blanka Krupicová. Pod záštitou starostky města byla 1. října v kulturním domě uspořádána oslava Mezinárodního dne seniorů. Při této příležitosti byla zasloužilým seniorům předána Čestná uznání Svazu důchodců České republiky. Ve stejný den byla členka Klubu paní Helena Žáková mezi seniory přijatými hejtmanem kraje Vysočina. Slavnostního přijetí se dostalo seniorům i u příležitosti 20. výročí založení Svazu důchodců ČR. V Brně převzaly 20. května z rukou primátora Romana Onderky Pamětní listy SDČR Alena Albrechtová, Helena Žáková, Blanka Krupicová a Ludmila Vedrová (omluveny byly Hana Poukarová a Marie Homolková). Naprosto neoficiální akcí byl naopak 30. dubna Slet čarodějnic. Nebyl jen akcí čistě klubovou. S nápadem uspořádat slet čarodějnic přišla mezi seniory vedoucí zahradnictví paní Milena Jirčíková. Průvod čarodějnic, včetně paní starostky Zdeňky Markové a řady dětí, vyrazil z Vratislavova náměstí směrem k zahradnictví. Zde bylo pro všechny připraveno pohoštění, k tanci hrála skupina Bosorky vedená paní Jirčíkovou. Program zpestřil divadelní výstup Blanky Krupicové a Bojdy Ptáčka o svatbě čarodějnice Elefteriadu a kouzelníka Čáryfuka. Samozřejmě plály i ohně – velké k upálení čarodějnic a malé k opékání buřtů.
MEDICOP – onkologický klub Návrat oslavil v tomto roce 10 let svého trvání. Byl založen na ustavující schůzi 23. listopadu 2000, když se začlenil pod občanské sdružení MEDICOP (Medicínské sdružení onkologické prevence). Členy tohoto sdružení, které již svou činnost ukončilo, byli především lékaři a zdravotničtí pracovníci, kteří se věnovali přednáškové a další osvětové činnosti. Naproti tomu prvními členy novoměstského klubu Návrat se stalo 23 onkologických pacientů. V současnosti má klub 35 členů, 25 z Nového města, 9 z Bystřice a jednoho ze Svratouchu. První předsedkyní byla již zesnulá Jana Petrová. Současným předsedou klubu je pak ing. František Havlíček. Posláním klubu je pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a jejich motivace k pozitivnímu
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo