O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Skautské (junácké) středisko Bílý štít tvoří tři oddíly – Světlušky (dívky do 11 let), Vlčata (chlapci do 11 let) a Naděje (11–15 let), které se dále dělí do družin. Oddíly mají pravidelné schůzky, konají výpravy, účastní se společných táborů a dalších akcí. Oddíl Naděje se v posledním únorovém týdnu vypravil na zimní tábor Ilias 2011 do Kovářova na Lipně. Své letní tábory měly všechny oddíly na tábořišti Spálená valcha pod hradem Aueršperkem. V první polovině července zde tábořil oddíl Naděje a jeho tábor s názvem Ellada 2011 opět odkazoval k antickému Řecku. V druhé polovině července se zde rozložil společný tábor Světlušek a Vlčat inspirovaný knihou Geralda Durrella Mluvící balík. Středisko Bílý štít bylo pořadatelem základního kola skautského Svojsíkova závodu. Dvoudenní závod se za nepříznivého deštivého počasí odehrál na přelomu dubna a května v Pohledci a byl nazván Heraklovy úkoly. Mezi 11 družinami byly nejlepší ty novoměstské. Mezi chlapci vyhráli Rysové a mezi děvčaty Kobry. Obě družiny tak postoupily do krajského kola, které se konalo 11. června v Přibyslavi. Kobrám sice patřilo krásné druhé místo, ale postup do celostátního kola si zajistil jen vítěz. Rysové obsadili šesté místo. Skauti se veřejnosti tradičně představili při Dni dětí, když měli na starosti několik atrakcí. V předvečer Štědrého dne rozdávali skauti u vánočního stromu na Vratislavově náměstí Betlémské světlo.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě
Během roku se členové sboru scházeli k pravidelným shromážděním, jakými jsou bohoslužby, nedělní škola, biblická hodina, vyučování náboženství, schůzky střední generace a mládeže či schůze staršovstva. Do pravidelného programu bylo od podzimu nově zařazeno „Náboženství pro dospělé“, při kterém se jednou za měsíc scházejí ti, kdo se chtějí seznámit se základními informacemi o bibli a křesťanské věrouce. Novinku do pravidelného programu zařadila od října i kazatelská stanice v Bystřici nad Pernštejnem. Každý měsíc se tu pořádá „filmový klub“ s promítáním dokumentů v rámci projektu „Jeden svět“. Mimoto se ve sboru konala shromáždění spojená s besedou s pozvanými hosty, kterými byli spisovatel a malíř Pavel Rejchrt, cestovatel Luboš Závorka, Honza Hrubec se svým Dřevěným divadlem, filozof Jan Sokol a ředitelka Barmského centra v Praze Sabe A. Soe. Členové sboru podnikli několik společných výletů a pobytů, mezi něž patřila tři soustředění konfirmandů 1.–3. dubna v Hradišti u Nasavrk, 27.–29. května v Soběslavi a 21.–23. října ve Věcově, rodinná neděle na závěr školního roku 17. června v Sázavě, sjíždění řeky Hron s mládeží 10.–17. července, Setkání všech generací 18. září v Moravči a rodinný víkend 7.–9. října v Osové Bítýšce. Sbor také vystupoval jako organizátor „nadsborových“ setkání. Ve dnech 11.–12. února proběhlo seniorátní setkání mládeže a 6. března se v evangelickém kostele konala presbyterní konference na téma Bohatá církev. Přednášejícími byli makroekonomický stratég ČSOB PhDr. Tomáš Sedláček a náměstek synodní seniorky ing. Pavel Stolař, CSc. Evangelický kostel je také tradičním místem pro pořádání koncertů a nejinak tomu bylo i v roce 2011, kdy zde vystoupili Štěpán Rak a Alfréd Strejček (3. 4.), Musica Sarensis (24. 4.), Gendos Čamzyryn (pocházející z rodiny šamana z Tuvy na pomezí Ruska a Mongolska) a česká muzikoterapeutka Svatava Drlíčková (2. 6.), Eva Henychová (13. 11.), pěvecké sbory pod vedením Ladislava Moravetze s adventním koncertem Rosu dejte, ó nebesa (26. 11.), pěvecký sbor Alter ego a orchestr Něhoslava Kyjovského se mší Es dur Jakuba Jana Ryby (4. 12.), žáci a učitelé Základní umělecké školy Jana Štursy (7. 12.) a Oscar Williams and The Band of Life v rámci Gospelových Vánoc (11. 12.). V předvánoční čas (4. 12.) se konala ekumenická shromáždění jak s nekatolickými církvemi (Křesťanské společenství, Bratrská jednota baptistů, Adventisté sedmého dne, Církev Bratrská), tak s farností církve římskokatolické. O Štědrém dnu sehráli děti i dospělí vánoční hru Oslava narozenin.
Sbor pokračoval v podpoře barmských uprchlíků. Do Nového Města se 7. března přistěhovala druhá rodina z Barmy. Sbor uzavřel s městem Novým Městem na Moravě dohodu o zajištění integrace jejích členů. Zajištění integrace koordinovala Jana Smrčková, ale podílelo se na ní více členů sboru. Obě barmské rodiny (Lungumovi a Sa Baw) křtily ve sboru 22. května své děti a konala se také setkání, která přibližovala situaci v Barmě i osudy uprchlických rodin. Pomoc potřebným byla také posláním dobročinného adventního jarmarku, jehož se 27. listopadu účastnily i další neziskové organizace z města. Výtěžek z jarmarku byl věnován na podporu projektu „Adopce na dálku“, na který po celý rok děti vybírají peníze při svých shromážděních ve sboru. Zahradní slavností bylo 12. června

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo