O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

činnost, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, duševního, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví. V rámci své činnosti organizuje besedy, přednášky, kurzy, semináře, sympozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní programy. Novoměstský klub se začal scházet v Domě s pečovatelskou službou pod vedením J. Slámové a J. Ludvíka.
Klub filatelistů má v Novém Městě nepřerušenou tradici od roku 1946. V poslední době díky nezájmu nových a mladších filatelistů stojí před zánikem. Na tuto situaci reagoval předseda klubu Jan Beneš výzvou otištěnou v Novoměstsku pro případné zájemce o filatelii, aby se do klubu přihlásili.
Sto třicet devět – tolik výjezdů během roku absolvovala zásahová jednotka novoměstského sboru dobrovolných hasičů, přitom k požárům (většinou velmi malého rozsahu) vyjížděla pouze ve dvaceti případech. Věrni heslu „Bližnímu ku pomoci“ pomáhali novoměstští hasiči v širokém okolí Nového Města lidem i zvířatům v nouzi. Nejčastější příčinou výjezdu hasičů bylo ohrožení lidí „nebezpečnými“ zvířaty, v hasičských hlášení označené jako „likvidace obtížného hmyzu“. Vosí či sršní hnízda a včelí roje odstraňovali v 31 případech. Na zásahy proti okřídleným protivníkům byl obzvlášť bohatý srpen. Naopak k záchraně zvířete byli hasiči voláni dvakrát. Jednou dostávali kotě ze střechy a podruhé nestačili vytáhnout srnku uvězněnou v bahně rybníka Křivka, protože si nakonec pomohla sama. Závažnější případy představovaly asistence při autonehodách, kdy hasiči vyprošťovali osoby a především likvidovali následky nehod. Tak tomu bylo v 29 případech. Do oblasti silničního provozu také patřilo 10 výjezdů k odstraňování překážek z komunikací. Ve většině případů se jednalo o spadlé stromy. Stejný počet výjezdů byl zapsán do kolonky „otevření uzavřených prostor“, kam patří otevírání bytů či vyprošťování osob ze zablokovaných výtahů. Zásah z této kategorie byl vůbec prvním v roce 2011. Druhým bylo odstraňování sněhu ze střechy školní budovy na Vratislavově náměstí. Další „sněhový“ zásah už si hasiči v tomto roce ale nepřipsali. Bohatě si to ale vynahradili při „boji“ proti vodnímu živlu. Vydatné dešťové přeháňky si vynutily 16 zásahů hasičů, největší podíl na nich měla průtrž mračen z 5. září (9 zásahů). Osobního poděkování za jejich nasazení od starosty a místostarosty města se hasičům z města i okolních sborů dostalo 17. října při setkání hasičů z Novoměstska se zástupci města Nového Města na Moravě. Poděkování si ovšem nezaslouží lidé, kteří zneužívají tísňová volání. S takovými případy se setkávají i novoměstští hasiči, kteří během roku čtyřikrát vyjeli zbytečně díky planému poplachu.
Další dva cvičné výjezdy by se daly s trochou nadsázky také označit za plané poplachy. První prověřovací cvičení proběhlo 29. dubna, kdy byl nahlášen požár lesa Ochoza u rybníka Koupaliště. Jedenáct sborů z Nového Města a okolí si zde procvičilo dálkovou dopravu vody z Černého rybníka, kyvadlovou dopravu vody pomocí cisteren a čerpání vody z Koupaliště. Další taktické cvičení čekalo několik hasičských sborů 25. října při simulovaném požáru traktoru v dílně zemědělského družstva v Radešínské Svratce, kde se procvičoval společný zásah jednotek při požáru většího rozsahu.
Novoměstské zásahové jednotky se týkalo i usnesení městského zastupitelstva z 27. června, kterým rozhodlo s účinností od 1. srpna 2011 zpoplatnit práce prováděné při výjezdech a zásazích jdoucí nad rámec povinností stanovených zákonem o požární ochraně (např. úklid vozovky po dopravní nehodě, otevírání zabouchnutých bytů, odstraňování sněhu ze střech soukromých objektů apod.). Rozhodnutí o zpoplatnění bylo dáno do kompetence velitele zásahu.
O prvním zářijovém víkendu ožila Školní ulice hasičským sportem, konal se zde 4. ročník Memoriálu Josefa Sokolíčka. V konkurenci 13 týmů zvítězilo družstvo mužů z Radostína nad Oslavou a mezi šesti ženskými družstvy braly vítězství ženy z Žižkova Pole. Domácí družstvo mužů skončilo sedmé. Člen novoměstského sboru David Němeček byl pozván na výběr hasičské reprezentace ČR dorostenců, který se konal 26. února v Ostravě-Porubě.
Řada hasičů, kteří již dosáhli věku šedesáti let, se účastní pravidelných setkání hasičů-seniorů. V roce 2011 se konalo 15. dubna v kulturním domě v Zubří. K setkávání hasičů všech věkových kategorií dochází i při smutných událostech, jakými jsou pohřby bratrů hasičů. V roce 2011 zaznamenal náš region odchody dvou významných představitelů hasičského hnutí. Ve věku 86 let zemřel 23. ledna bývalý předseda Federálního výboru svazu požární ochrany a nositel nejvyšších hasičských vyznamenání JUDr. Miroslav Řepiský. Dne 14. července ve věku 59 let zemřel Josef Ryba, ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo