O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 57

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zpestřením rybářského roku bývají veřejné rybářské závody na Koupališti. Vítězem závodů Koupaliště 2011, které se konaly 10. září, a šťastným majitelem nového televizoru se stal Josef Svoboda z Dalečína, nejlepší Novoměšťák Milan Sadecký byl osmý. Celkem bylo uloveno 135 bodovaných ryb, z toho 73 kaprů. Největší rybu – amura o délce 58 cm – ulovil Josef Kříž ze Smrku. O den později se konaly i rybářské závody mládeže do 15 let, v nichž triumfoval Josef Kovařík z Víru. Z novoměstských rybářů byl nejlepší třetí Jan Němeček.
Asi bychom ve městě marně hledali takový spolek jako je Klub seniorů, který pro své členy kromě letních prázdnin chystá program na každý týden. Klubovým dnem bývá obvykle pondělí. Vliv na pestrou a bohatou činnost klubu neměly ani změny ve složení výboru po březnové výroční schůzi klubu. Ze zdravotních důvodů se funkce předsedkyně vzdala Alena Albrechtová, která si ponechala pouze správu webových stránek. Novou předsedkyní byla zvolena Libuše Topinková. Z výboru odešla na vlastní žádost i Blanka Krupicová, kterou nahradila Zdenka Ševčíková. Výbor klubu tvoří devět členů, celkový počet členů pocházejících z Nového Města i jeho místních částí je pak 103.
Senioři se obvykle schází v jídelně Domu s pečovatelskou službou, kde pořádají vlastní akce, jakými byly v roce 2011: stůl plný dobrot z naší kuchyně, zástěrková párty, kavárnička (volná zábava při šálku čaje či kávy), pečeme vánoční perníčky, předvánoční kavárnička u stromečku, černá hodinka a cvičení na židlích. Do své klubové místnosti si zvou i zajímavé hosty k besedám a přednáškám. Tento rok se tu hovořilo o třídění domovního odpadu, o Haně Brady s Annou Flachovou, s Jiřím Hubáčkem o pověstech z Novoměstska, o výhodách a příspěvcích Všeobecné zdravotní pojišťovny, o zážitcích členek klubu, které se zúčastnily setkání Nových Měst Evropy v Německu, o službách poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou s ředitelkou Novoměstských sociálních služeb ing. Hanou Janů, o Oceánii – perlách Havajských ostrovů s manžely Špillarovými a s pracovníkem České spořitelny o spoření pro seniory. Beseda s autorkou knihy Babka Ťapka na kraji světa neb Nový Zéland očima české babičky byla uspořádána společně s městskou knihovnou a odehrála se v kulturním domě.
Rozvíjí se také spolupráce klubu s novoměstským zahradnictvím. Díky němu se členové klubu podíleli na druhém sletu čarodějnic v Novém Městě. Slet začal lampiónovým průvodem z Vratislavova náměstí do areálu zahradnictví, kde se rožnilo prasátko a k tanci a poslechu vyhrávala skupina Bosorky. Klub se spolu se zahradnictvím podílel i na pořádání prvního zahradnického plesu v Pohledci. Mimo klubovou místnost vyrazili členové klubu i při procházce městem spojené s prohlídkou soch a výkladem Zdeny Chocholáčové, při prohlídce a posezení ve včelařském arboretu a při posezení spojeném s hrou bowlingu v penzionu Vrchovina. Klub ale pořádal i výlety a zájezdy mimo Nové Město – výlet do Slavkovic k místnímu poutnímu kostelu a křížové cestě, výlet vlakem do Tišnova, výlet do Havlíčkova Brodu spojený s návštěvou místního pivovaru, zájezd do Nové Město nad Metují, Slavoňova, Kuksu a Hradce Králové a další do Sezimova Ústí a poutního místa Klokoty a také jeden do Polska na trhy v Kudowě Zdroji. Za kulturou vyrazili senioři do brněnského Národního divadla na operetu Perikola a do Škrdlovic na ochotnické představení Jánošík.
V předvečer Mezinárodního dne seniorů – 30. září – proběhla v kulturním domě malá oslava s názvem Děti seniorům. Pro seniory vystoupily dvě skupiny mažoretek Carmen a Camélie, žáci Základní školy Leandra Čecha a zahrál i orchestr Základní umělecké školy Z-UŠáci. Klub se účastnil 7. června i okresního setkání seniorů, na kterém vyhrávala hudba pana Sedlaříka.
Web novoměstských seniorů (seniori.nmnm.cz) se dočkal uznání, když byl Národní knihovnou vybrán k archivaci. Záznam o stránkách se stal součástí katalogu Národní knihovny a byl zařazen do České národní bibliografie. Po archivaci tak webové stránky zůstanou zachovány, i kdyby byla jejich činnost ukončena. Web Klubu seniorů byl spuštěn v květnu 2005 a vytvořil ho Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky městského úřadu. Mezi seniory není ovládání počítačové techniky příliš rozšířeno, a proto vedení Klubu seniorů iniciovalo uspořádání kurzů informatiky. Ty se podařilo realizovat právě v roce 2011. Proběhly tři – jeden pod vedením ing. Jiřího Bartáka z Jihočeského institutu celoživotního vzdělávání a dva pod vedením pracovníků oddělení informatiky městského úřadu. Navíc klub získal i tři použité počítače od Nadačního fondu Slunce pro všechny.
V tomto roce začal v Novém Městě rozvíjet svou činnost Klub zdraví. Kluby zdraví jsou od roku 2003 oficiálně zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví, které se zaměřuje na osvětovou
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo