O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

První anketa zveřejněná v Novoměstsku zjišťovala názor na otázku Jak byste o investicích rozhodovali vy?, která byla nastolena poté, co byl usnesením zastupitelstva zastaven projekt regeneračního centra. Z 256 hlasujících bylo shodně nejvíce příznivců (32 %) pro výstavbu bazénu, stejně jako pro výstavbu sportovní haly, méně pro výstavbu aquaparku za 150 milionů (23 %). Zastupitelé se k této otázce postavili tak, že schválili usnesení o uložení 50 milionů zbylých z privatizace bytů do zvláštního fondu. Peníze mají být použity na velkou investici podle vypsání dotačních titulů.
Další anketa byla na téma Vadí Vám holubi v Novém Městě? Hlasovalo celkem 174 osob, z toho odpovědělo ano, jsem pro jejich úplnou likvidaci 30 %, vadí mi, že poškozují veřejné budovy, město by mělo pořídit trny 26 % a ne, mám rád přírodu a holubi do ní patří 20 %. Rada ani zastupitelstvo tento problém zatím neřešily.
Následovala anketa na téma Vadí Vám placené parkování? Bylo odevzdáno celkem 165 hlasů. Ty se rozdělily takto: 40 % parkování má být zdarma, 32 % na placení jsem si zvykl, půlhodinka za 2 Kč a hodina za 5 Kč mi rozhodně nevadí a 23 % placené parkování by se mělo omezit. Vedení města se v tomto případě pokusilo o kompromis. Zkrátila se doba placeného parkování ve všední dny o hodinu a zrušilo se placení v sobotu.
Další anketa reagovala na petici občanů ulic Žďárské a Nečasovy, kteří jsou nespokojeni se stavem dopravy v těchto ulicích. Petice žádala zákaz průjezdu nákladních aut těmito ulicemi. Anketa tak pokládala respondentům otázku Zakázat těžká auta na ulicích Žďárská a Nečasova? Od této ankety již bohužel nebyl zveřejňován počet hlasujících, a tak je známo jen procentuální rozdělení. Nejvíce – 62 % hlasujících – bylo proti náklaďákům a autobusům, 34 % vadily jen kamiony a ocenili by novou zastávku. Veřejnost tak vyslala jasný signál k omezení dopravy. Radní Libor Černý a vedoucí odboru dopravy Petr Pazour provedli šetření o četnosti průjezdu nákladních aut ulicí Žďárskou. Městská rada však definitivní rozhodnutí odložila o rok kvůli probíhajícím stavbám na ulici Vlachovické a Betlémě.
Na otázku Souhlasíte s plánem regenerace městské zeleně? odpovědělo 44 % hlasujících tak, že se jim líbí změna v přístupu radnice, názor odborníků se doplní pohledem místních obyvatel, 27 % revitalizace je nesmysl, příroda si poradí sama, kácet se mají jen suché stromy a ty bez šance na přežití, 25 % odborníci vědí nejlépe, které stromy se mají odstranit. Vedení města dalo v tomto případě velký prostor veřejnosti a záleží na přidělení dotace, zda bude projekt realizován celý nebo postupně (více v kapitole Péče o zeleň).
Otázka Mají se otevírat nové třídy ve školkách a ve městě nebo v místních částech? měla jasného vítěze. Nejrozumnější je otvírat nové školky ve městě, odpovědělo 67 % hlasujících, školky v Pohledci a Slavkovicích mají tradici a zaslouží si rozšíření 20 % a žádné nové třídy nejsou potřeba 13 %. A přímo ve městě byla skutečně otevřena nová třída mateřské školy.
Téma Mělo by město přistoupit k regulaci hazardu? již bylo řešeno anketou v Novoměstsku i diskusí na webovém portálu Váš názor. V anketě hlasovalo 41 % respondentů, aby se herny vymístily z některých částí města, 37 %, aby byl hazard zakázán úplně, a 20 %, že jim hazard nevadí, město by ho nemělo omezovat. Na webu Váš názor se k tématu sešlo celkem 15 komentářů, z nichž bylo devět veřejných. Názory v nich byly, stejně jako v anketě, rozdílné – od úplného zákazu, přes určitou regulaci hazardu, až k ponechání úplné svobody podnikání. Vedení města se k tomuto problému postavilo následovně: „Rozhodnutí Ústavního soudu přiznalo obcím možnost rozhodovat o regulaci hazardu na svém území. Rada města proto zastupitelstvu předloží návrh městské vyhlášky, která omezí provoz heren v některých částech města a stanoví obecné podmínky pro jejich provozování. Cílem nebude hazard zcela vymýtit, ale uchránit před ním děti a náhodné oběti.“ Vyhlášku omezující hazard projedná rada a zastupitelstvo, předložena ke schválení by měla být v první polovině roku 2012.
Velký zájem vyvolalo téma Co si o městské dopravě myslíte vy? Pro velký zájem a vyrovnané hlasování byla anketa dokonce prodloužena. Z hlasujících v anketě 58 % zatrhlo variantu městu by zavedení MHD prospělo, 22 % samostatná MHD by byla příliš drahá, stačilo by pustit meziměstské autobusy do města a rozšířit počet zastávek a 20 % MHD je zbytečně drahý nesmysl. Na portálu Váš názor se opět sešlo 15 komentářů, z nichž bylo zveřejněno 11. V diskusi se sešli jak zastánci MHD, tak jeho odpůrci. Dle vyjádření vedoucího odboru dopravy a vnitřních věcí bc. Petra Pazoura:
 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo