O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 54

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ROK 2011

 

1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Samospráva a činnost městského úřadu
Ačkoli se v roce 2011 nekonaly obecní volby, došlo ke změně ve složení městského zastupitelstva. Po rezignaci MUDr. Libora Macka složil při zasedání zastupitelstva 28. února slib nový člen zastupitelstva za Občanskou demokratickou stranu MVDr. Dan Sokolíček.
Úspory v městském rozpočty se přímo dotkly i městského úřadu. Od 1. března začaly platit první změny organizační struktury úřadu. Na schůzi rady města 10. ledna bylo schváleno zrušení odboru vnitřních věcí (včetně místa jeho vedoucího) k 28. únoru. Agenda a pracovníci odboru byli přeřazeni k odboru dopravy, který se od 1. března přejmenoval na odbor dopravy a vnitřních věcí. Rozhodnutím městské rady z 24. ledna byly k 31. březnu zrušeny odbor životního prostředí; odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu; odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor školství, kultury a cestovního ruchu. Zrušena byla i místa vedoucích těchto odborů. Nově pak byly od 1. dubna zřízeny jen dva odbory – odbor stavební a životního prostředí a odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí. Na místa jejich vedoucích byla vypsána výběrová řízení. Novou vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí byla jmenována mgr. Alena Lukášová a odboru stavebního a životního prostředí ing. Lenka Jamborová.
Během roku několikrát došlo rozhodnutím rady města ke snížení počtu zaměstnanců městského úřadu. Již 10. ledna byl schválen stav zaměstnanců městského úřadu k 1. březnu rovnající se 80,5 úvazku. Při schůzi rady města 24. ledna bylo schváleno snížení počtu tabulkových míst od 1. dubna na 78 úvazků. Rozhodnutím z 28. března byl počet tabulkových míst znovu snížen, a to na 74,4 úvazku. K dalšímu snížení na 72,9 úvazku od 3. října došlo v důsledku převedení správy bytového fondu města na externí společnost. A konečně rozhodnutím rady města z 19. prosince byl počet úvazků k 1. lednu 2012 snížen na 67 v souvislosti s delimitací sociální agendy na úřady práce a přesunu informačního centra do příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení. Usnesením zastupitelstva města z 28. února bylo také schváleno snížení počtu strážníků městské policie z 10 na 9.
Hledání úspor v provozu městského úřadu a příspěvkových organizací města mělo za výsledek i převedení všech telefonních linek pod jednu smlouvu. Tato změna přinese 40 % úspory a pro všechny příspěvkové organizace a městský úřad jednotné předčíslí (566 598 XXX), které bude postupně zaváděno od 1. prosince 2011 do 1. února 2012. Jednotícím prvkem města a jeho příspěvkových organizací se stalo také nové logo (o něm více v kapitole Knihy o Novém Městě a jeho propagace).
Kromě změn názvů odborů a telefonních předčíslí mohl návštěvník městského úřadu zaregistrovat i další změnu. Na webových stránkách městského úřadu byla 17. května spuštěna nová aplikace, která rozšířila dosavadní elektronický objednávkový systém o novou službu. Návštěvník stránek si zde může zjistit aktuální stav vyřizování podaných žádostí o vydání řidičského průkazu, občanského průkazu, pasu a dalších dokladů.

Ankety
Snaha zjistit, co si obyvatelé města opravdu myslí o aktuálních problémech, vedla už několikrát k vyhlášení anket (např. Desatero problémů města). Tento trend výrazně zesílil právě v roce 2011, kdy bylo prostřednictvím stránek Novoměstsko vyhlášeno anket rovných deset. Navíc město využilo i jedné on-line služby s podobným zaměřením. Koncem června byla v rámci projektu e Citizen II na serverech Kraje Vysočina spuštěna nová on-line služba s výstižným názvem Váš názor (www.vas-nazor.cz). Tato služba dává občanům možnost vyjádřit se k zveřejněným tématům šířeji než pouhým ano či ne při obvyklých anketách. Služba byla inspirována systémem Valma finského města Tampere. K této službě se připojilo i Nové Město a může do ní tedy vkládat svá témata, ke kterým chce vést veřejnou diskusi. Veškeré komentáře pak mohou sloužit jako podklad pro rozhodování městského zastupitelstva. Každý občan má možnost napsat a do systému anonymně zaslat svůj názor, který se však zobrazí pouze správcům. O tom, zda jejich názor bude zveřejněn, si mohou autoři komentářů rozhodnout sami. A o jakých tématech se hlasovalo v anketách a diskutovalo na webu?
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo