O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

byl také 23. května pořadatelem hasičské soutěže Novoměstského okrsku. Družstva reprezentující 11 sborů soupeřila poprvé podle pravidel požárního sportu. Jejich snažení „zpestřovalo“ všudypřítomné bahno. Mladí hasiči se pak zúčastnili soutěže uspořádané koncem září v Maršovicích. V konkurenci dalších sedmi družstev obsadili v soutěži, která se skládala ze štafety 4×60 metrů, zdravotní přípravy a štafety dvojic, šesté místo. Mateřská škola připravila pro děti 20. února v kulturním domě karneval plný tance a her a samozřejmě sladkých odměn pro nejmenší.
Ke konci roku 2010 měly Slavkovice 440 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu, z toho 218 žen a 222 mužů. Během roku 2010 se zde narodilo sedm děti (6 chlapců a 1 dívka) a zemřely dvě osoby (1 muž a 1 žena).

Petrovice
I tato obec je již po tři desetiletí součástí Nového Města na Moravě. A i v této obci došlo po komunálních volbách k volbám do osadního výboru. Jeho staronovým předsedou se stal Vlastimil Lukeš a dalšími členy Jaroslav Havlík, ing. František Laštovička, Lenka Mrkosová, Josef Musil, Miloš Mužátko a Milan Šilhánek. František Laštovička se stal též členem městského zastupitelstva. Ke konci roku 2010 bylo v Petrovicích přihlášeno k trvalému pobytu 214 obyvatel, z toho 103 žen a 111 mužů. Během roku se zde narodily tři děti (1 chlapec a 2 dívky) a zemřela jedna žena. Obecní kronika se nevede a spolupracovníka městské kroniky se dosud získat nepodařilo, proto jsou záznamy k dění v obci stručné.
Tradiční akcí počátku roku je masopustní průvod. V širokém okolí vyhlášený je petrovický prvomájový průvod. I 1. května 2010 projel obcí průvod alegorických vozů ozdobených budovatelskými hesly, v rukách účastníků průvodu se třepotala mávátky a nad vším se linuly tóny Internacionály, Písně práce a dalších oficiálních melodií dob budování socialismu. Další tradiční akcí je turnaj v malé kopané Ponorka cup, který se odehrál v areálu Střední odborné školy 8. srpna. O týden později, v sobotu 14. srpna u příležitosti pouťové veselice, byla vyhlášena sbírka na pomoc postiženým povodněmi v Libereckém kraji. Vybralo se 20 tisíc, několik hraček a oblečení. Výtěžek sbírky byl předán osobně zástupci obce v Heřmanicích u Frýdlantu.

Pohledec
Pohledec se stal místní částí Nového Města na Moravě již při první vlně integrace v roce 1960. O padesát let později zastupuje obec navenek osadní výbor, který byl v roce 2010 znovu volen. Jeho předsedou se stal opět ing. Jiří Dušek a členy Renata Dostálová, Miloš Hemza, ing. Markéta Konečná, Drahoslava Krejčí, Petr Skalník a Věra Šarounová. Ke konci roku 2010 měl Pohledec 495 obyvatel, z toho 247 žen a 248 mužů. Během roku se zde narodilo osm dětí (4 chlapci a 4 dívky) a zemřelo šest osob (4 muži a 2 ženy). Podrobné informace o dění v obci zachycuje obecní kronika vedená od roku 2009 ing. Markétou Konečnou.

Olešná
Ačkoli je již třicet let součástí Nového Města na Moravě, kronikářská tradice v Olešné nevymizela. V současnosti vede obecní i hasičskou kroniku pan Josef Dvořák. Nově zvolený osadní výbor pak vede jako předsedkyně Mgr. Ladislava Kachlíková. Dalšími členy výboru jsou Josef Dvořák, ing. Petr Pejchal, Jiří Korbička, Miloš Srnský, Ladislav Chalupa, Jindřich Beneš ml., Karel Kulíšek a Stanislav Stehlík. Ladislava Kachlíková je i členkou městského zastupitelstva. Ke konci roku 2010 měla Olešná 242 obyvatel, z toho 118 žen a 124 mužů. Během roku se zde narodilo šest děti (3 chlapci a 3 dívky) a zemřela jedna žena.

Hlinné
I Hlinné před třiceti lety přišlo o svou samostatnost, ale i zde se vede vlastní obecní kronika. Obecním kronikářem je pan Josef Bláha. Předsedou nově zvoleného osadního výboru se stal ing. František Hudeček a jeho členy Jan Pazourek, ing. Hana Janů, Stanislav Marek, Radka Janů, František Vrbas ml. a František Mička. Stanislav Marek je také, stejně jako v minulém volebním období, členem městského zastupitelstva, městské rady a místostarostou Nového Města na Moravě. Ke konci roku 2010 mělo Hlinné 180 obyvatel, z toho 86 žen a 94 mužů. Během roku se zde nenarodilo žádné dítě a zemřel jeden muž. Pamětihodnou událostí roku 2010 se stal požár rekreačního střediska Apolo. Ten zde vypukl v pátek 8. ledna. Zasažena byla střecha, restaurace a obytný prostor. Zásahu se zúčastnilo
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo