O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Členové místního hasičského sboru se podíleli i na úspěšném pokusu o světový rekord v dálkové dopravě vody na trase z Dolních Louček na Devět skal dlouhé 63,46 km s převýšením 541 metrů. V 10,35 hodin se začalo s čerpáním vody v Dolních Loučkách a na Devíti skalách voda vystříkla v 17,30 hodin. Maršovický SDH se stal jedním z 288 sborů, které se této unikátní akce zúčastnily. Kromě členů sboru se na rekordu podílela i jeho stříkačka a 10 hadic, a to v přiděleném úseku v lesích u Kuklíku. Velkou událostí, na které se podílel místní hasičský sbor, bylo červnové Setkání Nových Měst Evropy. Maršováci pomáhali se zajištěním občerstvení a také této akce využili k vystavení trofejí ze soutěží v požárním sportu. Setkání bylo též příležitostí k předvedení nových vycházkových uniforem.
Koncem června přišla na sbor řada v pořadníku firmy Tommü motor tuning ve Studénce, a tak tam byla odvezena soutěžní stříkačka. V servisu jí byl zvýšen výkon motoru. Zástupci sboru se 27. června zúčastnili 110. výročí založení SDH v Radňovicích a 4. července slavili stejné výročí i na Rokytně. Senioři novoměstského hasičského okrsku se 16. dubna sešli v Pohledci. Z Maršovic na setkání přijel nejstarší člen sboru pan František Ondráček v doprovodu Libora Dostála, který seniorům zahrál na harmoniku. Bohužel 28. června se s bratrem Františkem Ondráčkem loučili nejen hasiči, ale i ostatní obyvatelé Maršovic navždy. Zemřel ve věku nedožitých devadesáti let.
K radostnějším okamžikům patřily gratulace dvěma dámám, které se na konci roku dožily významných výročí. Růžena Dostálová z čp. 50 oslavila 86. narozeniny a Marie Novotná z čp. 8 dokonce 95. Pro zajímavost doplňme, že rodačka z Maršovic – paní Antonie Růžičková – se dožila dokonce 107 let a byla snad i nejstarší občankou Československa. Narodila se 17. června 1854 v čp. 2 jako Antonie Kroutilová, dcera sedláka Josefa Kroutila a Josefy rozené Kozákové, zemřela 12. září 1961 v Novém Městě na Moravě a zde byla i pochována na katolickém hřbitově.

Slavkovice
Třicet let uplynulo od integrace Slavkovic s Novým Městem na Moravě. A jako ve většině integrovaných obcí i ve Slavkovicích to znamenalo konec psaní obecní kroniky. Na přerušenou tradici se bohužel dosud nepodařilo navázat. V současnosti vede alespoň v elektronické podobě záznamy o dění v obci Mgr. Petr Peňáz, který tak navazuje na rodinnou tradici. Volební rok 2010 znamenal i volbu nového osadního výboru, z které vzešlo jeho následující složení: předseda Josef Košík, Irena Brabcová, Radek Bukáček, Jiří Fuksa, Zdeněk Novotný, Jaroslav Pochop a Milan Mužátko. Josef Košík byl též zvolen do městského zastupitelstva.
Pro obyvatele Slavkovic nebyly patrně volby tou hlavní událostí roku. O tento pomyslný titul se mohly ucházet dvě jiné mimořádné události. První z nich byla jarní pouť, při níž se 11. dubna v moderním slavkovickém Chrámu Božího milosrdenství a svaté sestry Faustyny žehnaly nové varhany. Návrhu nového nástroje se ujal brněnský Ludvík Kolek, zhotovení varhan pak bylo svěřeno firmě Žloutek a syn ze Zásady u Jablonce nad Nisou. Na nových varhanách se svým umem podílel i Milan Suchý, stolař z Jam. Nové slavkovické varhany jsou nástrojem atypickým, zavěšeným ve vzduchu na traverzách. S hracím stolem jsou proto spojeny elektricky, ventilátor je umístěn zvlášť. Veškeré zakrytí muselo být realizováno pomocí magnetů, aby nebyly znemožněny případné opravy. Nástroj během pouti požehnal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Druhou velkou události roku 2010 bylo pro Slavkovice znovuodhalení pomníku senátoru Karlu Sáblíkovi (1871–1932) a ministerskému předsedovi Antonínu Švehlovi (1873–1933). Poprvé se pomník odhaloval 7. července 1935. Při velké slavnosti za účasti ministerského předsedy Černého byl odhalen pomník, který tvořil velký žulový balvan umístěný nedaleko rodného domu Karla Sáblíka. Na kámen bylo umístěno dílo sochaře Julia Pelikána – bronzové reliéfy obou významných představitelů meziválečné agrární strany Karla Sáblíka a Antonína Švehly doplněné nápisem: PŮDA – CHLÉB – MÍR. VĚNOVÁNO PAMÁTCE ZEMĚDĚLSKÝCH VŮDCŮ. Za války byly bronzové reliéfy odstraněny a na své místo se již nikdy nevrátily. Po 75 letech byl pomník odhalován znovu. Tentokrát bronzové originály nahradily plastové repliky. Slavnostního odhalení v neděli 29. srpna 2010 spojeného s výstavou hasičské techniky se zúčastnili i starostka a místostarosta Nového Města na Moravě, Ladislav Fajmon za okresní výbor hasičů a také vnuk Karla Sáblíka Aleš Sáblík.
Téměř veškeré veřejné dění, jak už to v malých obcích bývá, je spojeno s místním sborem dobrovolných hasičů. Místní hasiči uspořádali během roku párkové lyžařské závody, hasičský ples či dětské dny. Zejména mladí hasiči se pak podílejí svou brigádnickou činností na zvelebování obce. Do života obce samozřejmě vstupuje i činnost místních škol (mateřské a základní). Místní hasičský sbor

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo